Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОНЯТТЯ ПРО РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ ТА ЇЇ ОЦІНКА

Читайте также:
  1. I. Поняття про екосистему.
  2. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  3. Базові поняття управління проектами
  4. Бальна оцінка стану контактної мережі
  5. Бальна оцінка стану контактної мережі
  6. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  7. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка

Радіаційна обстановка- це обстановка, що складається на території адміністративного району, населеного пункту або об'єкту господарської діяльності в результаті радіоактивного зараження місцевості і яка вимагає вживання певних заходів захисту.

Радіаційна обстановка характеризується масштабами (розмірами зон) і характером радіоактивного зараження (рівнями радіації). Розміри зон радіоактивного зараження й рівні радіації є основними показниками ступеня небезпеки радіоактивного зараження для людей.

Оцінка радіаційної обстановки є обов'язковим елементом роботи командирів формувань і штабів ЦО й проводиться для вживання необхідних заходів по захисту, що забезпечують зменшення (виключення) радіоактивного опромінення, і для визначення найбільш доцільних дій робітників та службовців, а також особового складу формувань ЦО на зараженій місцевості.

Оцінка радіаційної обстановки включає два етапи: виявлення радіаційної обстановки й властиво оцінку обстановки,

Радіаційна обстановка, виявлена методом прогнозу, дає тільки наближені характеристики радіоактивного зараження. Однак вона має незаперечну перевагу - швидкістю одержання даних про можливе зараження, що забезпечує своєчасне вживання заходів по організації захисту людей, допомагає вибрати найбільш доцільні способи дій, поставити завдання розвідці.

Під оцінкою радіаційної обстановки при аваріях на радиаційно-небезпечних об'єктах (РНО) або застосуванні ядерної зброї (ЯЗ) розуміється рішення основних завдань по різних варіантах дій сил цивільної оборони, а також виробничої діяльності об'єктів господарської діяльності в умовах радіоактивного зараження, аналіз отриманих результатів і вибір найбільш доцільних варіантів дій при яких виключаються радіаційні поразки людей.

Оцінка радіаційної обстановки здійснюється з метою вживання необхідних заходів по захисту, що забезпечують зменшення /виключення/ радіоактивного опромінення, і визначення найбільш доцільних дій робітників та службовців, особового складу формувань ЦО на зараженій місцевості.

Для оцінки радіаційної обстановки в загальному випадку необхідно мати наступні вихідні дані:

· час радіаційної аварії (ядерного вибуху), від якого відбулося радіоактивне зараження;

· рівні радіації в районі майбутніх дій;

· коефіцієнти ослаблення використовуваних типів захисних споруджень, будинків, техніки, транспорту й т.п.;

· припустиму (установлену) дозу випромінювання для людей (з обліком раніше отриманої дози);

· поставлене завдання й строки її виконання (час початку виконання).

Завершальним етапом оцінки радіаційної обстановки є:

1) висновки, у яких визначаються вплив радіоактивного зараження на виробничу діяльність,

2) найбільш доцільний варіант дій (режиму роботи) об'єкта (формувань ЦО) для збереження працездатності особового складу при виконанні завдання,3) заходи щодо організації захисту особового складу й ліквідації наслідків зараження,

4) кому і які необхідно віддати розпорядження по забезпеченню дій особового складу на зараженій місцевості,

5) яка потрібна допомога від старшого начальника ЦО.

Оцінка радіаційної обстановки включає рішення наступних основних завдань:

1. Визначення можливих доз опромінення при діях у зонах зараження.

2. Визначення можливих доз опромінення при подоланні зон зараження.

3. Визначення припустимої тривалості перебування в зонах зараження по заданій дозі

випромінювання.

4.Визначення припустимого часу початку входу в зону зараження (початку робіт у

зоні) по заданій дозі випромінювання,

5. Визначення припустимого часу початку подолання зон зараження (початку виходу

із зони) по заданій дозі випромінювання.

6. Визначення потрібної кількості змін для виконання робіт у зонах зараження.

7. Визначення можливих радіаційних втрат при діях у зонах зараження.

Завдання по оцінці радіаційної обстановки можуть вирішуватися аналітичним шляхом, графоаналітичним за допомогою таблиць, а також з використанням спеціальних лінійок (РЛ і ДЛ-1).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 519 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Как раввины высасывают кровь | Джерела радіоактивного зараження | Параметри радіоактивного зараження й одиниці їхнього виміру | Вплив різних факторів на характер і ступінь зараження місцевості | Розрахунок доз опромінення за допомогою таблиць. | Косл - коефіцієнт ослаблення захисту споруджень у яких будуть укриватися робітники та службовці (персонал об'єкта). Використати таблицю 6 | На будь-який заданий час. | При рівні радіації 100 Р/годна 1 годинупісля вибуху. | Радіаційного захисту населення, що мешкає | Ведення РіІНР у зонах радіоактивного зараження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вражаюча дія зовнішнього опромінення| Визначення можливих доз опромінення

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)