Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення можливих доз опромінення

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  3. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  4. Аналізування зовнішніх загроз, їх причин та можливих наслідків для організації
  5. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
  6. Визначення агресії
  7. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові
Опромінення населення - опромінення, якого зазнає (зазнала) людина від ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, за винятком професійного і медичного опромінення та опромінення, зумовленого місцевим природним радіаційним тлом.

Основна дозова границя індивідуального опромінення населення не повинна перевищувати 1 мілізіверта (мЗв) (≈ 0,1 БЕР ≈ 0,1рентген) ефективної дози опромінення за рік, при цьому середньорічні ефективні дози опромінення людини, віднесеної критичної групи, не повинні перевищувати основних дозових границь опромінення незалежно від умов і шляхів формування цих доз.

Основна дозова границя індивідуального опромінення персоналу об'єктів,не повинна перевищувати20мЗв(≈ 2р)ефективної дози опромінення на рік, при цьому допускається її збільшення до 50мЗв(≈ 5р)за умови, що середньорічна доза опроміненняпротягом п'яти років підрядне перевищує 20мЗв(≈ 2р).Основна дозова границя індивідуального опромінення персоналу об'єктів не повинна перевищувати 50 мЗв за будь-які 12 місяців роботи підряд, з поступовим зменшенням дозової границі опромінення до 20 мЗв у рік протягом перехідного періоду.Заходи щодо вкриття людейзастосовуються, якщо протягом перших двох тижнів після аварії очікувана сукупна ефективна доза опроміненняможе перевищити 5мЗв.

Під час виконання аварійних робіт допускатисязаплановане підвищене опромінення осіб (за винятком жінок і чоловіків у віці до 30 років).При цьомувеличина сумарного опромінення не повинна перевищувати 100мЗв(≈ 10р).

У надзвичайних випадках,коли аварійні роботи виконуються для порятунку життя людей (в воєнний час), дози опроміненняосіб з аварійного персоналу,не повинні перевищуватиеквівалентної дози в будь-якому органі (включаючи рівномірне опромінення всього організму)500мЗв(≈ 50р).

Ступінь небезпеки й можливі наслідки радіоактивного зараження визначаються шляхом розрахунку очікуваних доз опромінення людей і зіставлення їхніх значень із припустимими нормами й нормами, що характеризують втрату працездатності. При розрахунках по оцінці радіаційної обстановки необхідно також мати на увазі, що небезпека поразки людей іонізуючими випромінюваннями перебуває в залежності не тільки від масштабів і ступеня радіоактивного зараження, але й від ступеня захищеності людей.

Якщо особовий склад формування ЦО або робітники та службовці мають однаковий захист від зовнішнього опромінення, тобто перебувають у спорудженнях з однаковими захисними властивостями, то береться для всіх коефіцієнт ослаблення Косл.

Перерозподіл можливих доз випромінювання за час перебування в зонах радіоактивного зараження дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на зараженій місцевості й намітити шляхи доцільних дій. Для цього знайдене значення можливої дози випромінювання порівнюють із припустимої (установленої) дозою Дуст. Якщо виявиться, що люди одержать дозу випромінювання, що перевищує припустиму, то необхідно змінити порядок дій людей па зараженої місцевості: скоротити час перебування, змінити умови перебування (перейти в будинки, спорудження з більшим ступенем захищеності) або почати роботи пізніше, коли рівень радіації спаде.Вихідні дані для розрахунку доз випромінювання: Р1 - рівень радіації на 1 годину після вибуху, Р/год.; tп - час початку перебування в зоні зараження щодо вибуху, ч; tР - тривалість роботи; Косл - коефіцієнт ослаблення радіації будинком, спорудженням, де будуть перебувати люди.

Дозу випромінювання приблизно можна розрахувати по спрощеній формулі

,

 

де ;

тут Рп – рівень радіації на початку перебування в зоні зараження;

РК– рівень радіації наприкінці перебування в зоні зараження;

КtпіК- коефіцієнти перерахування на час tпі tК

 

СПАД РІВНІВ РАДІАЦІЇ (СРР) НА МІСЦІВІСТІ

Ступінь зараження радіоактивними речовинами поверхні окремих об'єктів у польових умовах вимірюють в одиницях рівнів радіації по гама- випромінюванню в мілірентгенах у годину (мР/г) або мікро рентгенах у годину (мкР/г).

Загрузка...

Характерною рисою радіоактивного зараження є постійно, що відбувається спад, рівня радіації внаслідок розпаду радіонуклідів.

При аварії на РНО (після руйнування реактора АЕС) СРР підкоряється закономірності:

Рt = P1×t - 0.5

 

При ядерному вибуху час, кратне 7, рівень радіації знижується в 10 разів.

Так, якщо через 1 годину після вибуху рівень прийняти за вихідний, то через 7 годин він знизиться в 10 разів, через 49 годин (близько 2 діб) в 100 разів, а через 14 діб в 1000 разів у порівнянні з первісним.

Таким чином, чим пізніше зроблений вимір рівня радіації, тим нижче показання приладу. Тому щоб порівнювати зараженість різних ділянок, вимір рівня радіації на них потрібно проводити в однаковий час після вибуху або дані, отримані в різний час, «приводити» до однакового часу, наприклад на 1 годину після вибуху. Цей рівень радіації називається «еталонним».

СРР при вибуху ядерних боєприпасівPt = P1 × t -1,2

тоді: К - це коефіцієнт перерахування

де: Рt - рівні радіації на будь-який заданий час

Р1 - рівні радіації на 1 годину після вибуху;

t- час після вибуху.

 

Для прискорення розрахунків, на підставі цієї формули складена таблиця"Коефіцієнти перерахування рівнів радіації на будь-який заданий час".

У таблиці 2 приведені відносини рівня радіації на 1 годину після вибуху Р1 до рівня радіації на будь-який заданий час Pt (P1/Pt).

Рівень радіації на 1 годину після вибуху прийнятий за одиницю.

Відношення Р1t - це коефіцієнт перерахування, що показує в скільки разів зменшується рівень радіації за той чи інший проміжок (t), що пройшов після вибуху.

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИИХ ДОЗ ОПРМІНЕННЯ

при діях на місцевості зараженій радіоактивними речовинами може виробляється розрахунковим шляхом за допомогою чи формул за допомогою спеціальних таблиць.

У залежності від ступеня захищеності людей, що знаходяться на зараженій місцевості, фактична доза опромінення /Д/,при якій враховується коефіцієнт ослаблення дози радіації /Косл/ визначений по таблиці 1 (1*).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Как раввины высасывают кровь | Джерела радіоактивного зараження | Параметри радіоактивного зараження й одиниці їхнього виміру | Вплив різних факторів на характер і ступінь зараження місцевості | Вражаюча дія зовнішнього опромінення | Косл - коефіцієнт ослаблення захисту споруджень у яких будуть укриватися робітники та службовці (персонал об'єкта). Використати таблицю 6 | На будь-який заданий час. | При рівні радіації 100 Р/годна 1 годинупісля вибуху. | Радіаційного захисту населення, що мешкає | Ведення РіІНР у зонах радіоактивного зараження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОНЯТТЯ ПРО РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ ТА ЇЇ ОЦІНКА| Розрахунок доз опромінення за допомогою таблиць.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.009 сек.)