Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок доз опромінення за допомогою таблиць.

Читайте также:
  1. Вибір і розрахунок опор контактної мережі
  2. Визначення можливих доз опромінення
  3. Вражаюча дія зовнішнього опромінення
  4. Допомогою бюджетних видатків
  5. За допомогою яких джерел доходів місцевих бюджетів формується загальний фонд?
  6. Завдання 3. Розрахунок трифазного електричного кола.
  7. Завдання 4. Розрахунок відносних характеристик варіації

При визначенні можливих доз опромінення, отриманих людьми на місцевості, зараженої радіоактивними речовинами, з використанням таблиці 4необхіднівихідні дані:

t - час початку опромінення з моменту вибуху,

Т - тривалість перебування в зараженій місцевості,

P1 -величинарівня радіації, заміряного на зараженій місцевості р/год на одну годину після вибуху,

Косл- коефіцієнтослаблення дози опромінення (залежить від ступеня захищеності людей).

 

Методика рішення задачі:

1) визначити рівень радіації (Р1) на 1 годину після ядерного вибуху, якщо рівень радіації обмірюваний іншим часом.

2) на перетинанні вертикального стовпчика "Час початку опромінення з моменту вибуху" (Т) і горизонтальний стовпчики "Час перебування" знаходимо дозу опромінення на відкритій місцевості (Ді) множимо на відношення Р1/100.

3) визначаємо дозу опромінення, отриману з урахуванням ступеня захищеності людей, т.т. знайдену дозу поділяємо на Косл.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСТИМОЇ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ

НА ЗАРАЖЕНОЮ ТЕРІТОРІЇ.

При діях на місцевості, зараженої радіоактивними речовинами, може виникнути необхідність визначення припустимого часу перебування в зонах зараження з урахуванням установленої дози (часу, за яке люди одержать цю дозу).

Припустима тривалість перебування людей на зараженій місцевості визначається в тому випадку, коли доза опромінення встановлена /задана - Дзад/ і треба довідатися скільки годин /Т/ можна перебувати на зараженій місцевості, щоб отримана доза не перевищувала встановлену.

Для рішення задачі необхідні вихідні дані:

Рвх - рівень радіації в момент входу назаражену місцевістьр/год,

tнач - час входу людей після вибуху на заражену місцевість/початок опромінення, год

Дзад - установлена доза опромінення, рентген (р)

Косл - коефіцієнт ослаблення радіації.

Методика рішення задачі:

1) По таблиці 1 (1*) знайти Косл при встановленому режимі роботи

2) Для рішення задачі розрахувати співвідношення:

3) По таблиці 5 знаходимоприпустимий час перебування людей на зараженій місцевості

/Т/з урахуванням встановленої дози опромінення. Для чого, на перетинанні вертикального стовпчика для значення відносини "Н" горизонтального стовпчика "Час, що пройшов з моменту вибуху до початку опромінення" для значення tпоч знаходимо припустимий час перебуванняна зараженій місцевості /Т/.

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

Під режимом радіаційного захисту робітників та службовців і виробничої діяльності об'єкта розуміють установлений порядок дій людей, застосування засобів і способів захисту в зонах радіоактивного зараження, що виключає радіаційну поразку людей понад установлені норми й, що скорочує до мінімуму змушену зупинку виробництва.

Режим радіаційного захисту (режим роботи) уводиться при тривалому перебуванні людей у зонах радіоактивного зараження для того, щоб забезпечити виробничий процес на об'єкті й життєдіяльність населення, зберігаючи при цьому працездатність людей. Це досягається регламентацією знаходження людей у захисних спорудженнях, у виробничих і житлових будинках і на відкритій місцевості з урахуванням захисних властивостей будинків і споруджень і рівня радіації.Таким чином, режим радіаційного захисту повинен бути цілком певним для конкретних умов роботи (проживання), використовуваних захисних споруджень і певного рівня радіації. Тому режими захисту (режими роботи) розробляються завчасно (у мирний час) для різних дискретних значень рівнів радіації, очікуваних на об'єкті. Зведена таблиця режимів радіаційного захисту й виробничої діяльності об'єкта (цеху) є складовою частиною документів по керуванню виробничим процесом в умовах війни, коли час для ухвалення рішення буде обмежено, а керівникові підприємства потрібно буде забезпечувати безперервність випуску продукції, зберігаючи при цьому працездатність виробничого персоналу.

 

Для рішення завдання по визначенню режиму радіаційного захисту

необхідні вихідні дані:

Р1 - рівень радіації на об'єкті на 1 годину після ядерного вибуху.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Как раввины высасывают кровь | Джерела радіоактивного зараження | Параметри радіоактивного зараження й одиниці їхнього виміру | Вплив різних факторів на характер і ступінь зараження місцевості | Вражаюча дія зовнішнього опромінення | ПОНЯТТЯ ПРО РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ ТА ЇЇ ОЦІНКА | На будь-який заданий час. | При рівні радіації 100 Р/годна 1 годинупісля вибуху. | Радіаційного захисту населення, що мешкає | Ведення РіІНР у зонах радіоактивного зараження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення можливих доз опромінення| Косл - коефіцієнт ослаблення захисту споруджень у яких будуть укриватися робітники та службовці (персонал об'єкта). Використати таблицю 6

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)