Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Джерела радіоактивного зараження

Читайте также:
  1. Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
  2. Ведення РіІНР у зонах радіоактивного зараження.
  3. Виробничі джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання
  4. Вібрація, її джерела, класифікація і характеристики
  5. Вплив різних факторів на характер і ступінь зараження місцевості
  6. Джерела інформації

Д О Н Б А С Ь К А Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я

Б У Д І В Н И Ц Т В А І А Р Х І Т Е К Т У Р И

К а ф е д р а

«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА, БЖД і ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ –

СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ,

ЯКА СКЛАЛАСЯ ВНАСЛІДОК ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

(для студентів усіх спеціальностей и форм навчання)

МАКІЇВКА - 2007

 

УДК :351.743(07)

 

Методичні вказівки щодо основ прогнозування радіаційної обстановки яка склалася внаслідок ядерного вибуху для студентів усіх спеціальностей и форм навчання ДонНАБА. /Склали: Майбродський С.В., Гура Є.О., Вербенко О.Ф./ - Макіївка: ДонНАБА, 2007. - 34 с.

Викладаються загальні положення, даються основні поняття радіаційної обстановки (РО) та алгоритми її оцінки, необхідні формули й таблиці, використовувані при рішенні завдань по оцінці радіаційної обстановки.

 

АВТОРИ:

Майбродський С.В

Гура Є. О.

Вербенко О. Ф.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

Доцент кафедри будівельних матеріалів, виробів і

автомобільних доріг ДонНАБА

к.т.н. Полівців С.С.

 

Доцент кафедри «Прикладна екологія і хімія»

Донбаської державної академії будівництва і архітектури

к.т.н. Кравець В.А.

 

= Затверджено =

На засіданні кафедри

“Цивільна оборона, БЖД і

підготовка офіцерів запасу –

спеціалістів питань цивільного захисту”

протокол № 16 від 03.02.6 від 2007 р.

 


Методичні вказівки і вихідні дані для практичного заняття на тему:

«Оцінка радіоактивної ситуації, що склалася внаслідок ядерного вибуху»

ВСТУП

Сучасний мир після відносно тривалого періоду двохполюсного протистояння в часи холодної війни й короткого періоду одно полюсності входить у режим багато полярності. За 55 років «ядерного» періоду відбулося понад 260 воєн з 300 воєн ХХ сторіччя. За деяким даними, останнім часом світові витрати на озброєння наблизилися до витрат часів холодної війни. Одним з найбільш очевидних конфліктів світового масштабу сьогодні є ціннісне, геополітичне й цивілізоване протистояння ісламського й християнського світів.

Після 11 вересня 2001 року мир заговорив про початок 4 світові війни - війни цивілізацій - з використанням принципово нової тактики й зброї. Найбільш серйозну погрозу для міжнародної системи безпеки й спокою окремих держав створює глобальна терористична мережа з її активним прагненням одержати доступ до новітніх ядерних, біологічних і бактеріологічних технологій, особливо небезпечним в умовах тотальної відкритості цивілізованого суспільства.

Не менш явна й грізна тенденція - неконтрольоване поширення ядерних технологій, зброї масової поразки й засобів його доставки. Наприклад, проблема в ситуації з Північною Кореєю складається не в тім, що ця країна скористається ядерною зброєю, хоча така перспектива досить реальна, а в тім, що вона може його продавати. Крім того, створення ядерної зброї Північною Кореєю й Іраном безсумнівно приведе до відповідного поновлення військових ядерних програм Японією, Південною Кореєю й ін. За прогнозами, до 2020 року кількість ядерних держав досягне 10-12. Зберігається ймовірність передачі ядерної зброї терористичним організаціям, наприклад по лінії Іран - «Хезболла». Події, що модулюються, свідчать про ослаблення і не дієздатності принципу не поширення ядерної зброї, що діяв в ХХ столітті.Україна, у силу її геополітичної й політичної географії розташована «меж двох вогнів» - між зонами впливу могутніх військових блоків. І у випадку теоретично можливого військово-політичного протистояння може виявитися в зоні застосування ядерної зброї. Імовірність такого розвитку подій не так вуж низка, з огляду на, з огляду на ріст військово-політичної нестабільності, і конфліктності у світі, активність терористичних угруповань і нову гонку озброєнь.

На випадок застосування ядерної зброї (виникнення особливо великої радіаційної аварії) і забруднення місцевості радіонуклідами проводять обстеження радіаційної ситуації методом прогнозування, а в подальшому - зонування забрудненої території;

Загрузка...

.• встановлення характеру радіоактивного забруднення місцевості (об'єкту),

• визначення можливих доз опромінення і їх впливу на працездатність робітників, службовців об'єкту і населення району;

• вибору доцільних дій і заходів щодо захисту людей на зараженій місцевості, а також оцінки рівня небезпеки зараження техніки, транспорту, обладнання і продукції.

Метою даного практичного заняття є закріплення теоретичних знання і набуття навичок студентами в вирішення практичних задач по оцінці радіаційної ситуації.

Кожен студент самостійно виконує завдання по одному з варіантів (за рахункова ним номером по журналу групи) вихідних даних за вказівкою викладача (сторінки 26 - 29).

Джерела радіоактивного зараження

Радіоактивне зараження місцевості (точніше, суши), атмосфери й різних об'єктів при ядерних вибухах обумовлюється осколками розподілу, наведеною активністю й не прореагуавшої частиною заряду.

Основним джерелом іонізуючого випромінювання є продукти ядерного вибуху, що випадають із радіоактивної хмари. Осколки розподілу являють собою складну й безупинно мінливу по сполуці внаслідок радіоактивного розпаду суміш радіоактивних речовин, що містить у собі близько 200 ізотопів 35 хімічних елементів. При розподілі ядер урану-235 і плутонію-239 утвориться близько 200 ізотопів 36 різних елементів середньої частини таблиці Менделєєва. З безлічі радіонуклідів найнебезпечнішими є ізотопи йоду, цезію, стронцію.

Зараження місцевості радіоактивними речовинами характеризується потужністю дози, вимірюваної в рентгенах у годину (Р/год). Потужність дози, обмірюваної. на висоті 1 м від поверхні землі (великого зараженого об'єкта), називають рівнем радіації.

Рівень радіації показує дозу опромінення, що може одержати живий організм в одиницю часу на зараженій місцевості. В умовах воєнного часу місцевість уважається зараженої при рівні радіації 0,5 Р/год і вище.

Ступінь зараження радіоактивними речовинами поверхні окремих об'єктів у польових умовах вимірюють в одиницях рівнів радіації по гамма-випромінюванню в мілірентгенах у годину (мР/г) або мікро рентгенах у годину (мкР/г).

Люди, тварини і рослини, що перебувають на зараженій місцевості, піддаються як зовнішньому гама- опроміненню, так і поверхневому зараженню осілими на одяг, шкіру, шерстний покрив, стебла, листи радіоактивними речовинами, що вражає дія яких в основному обумовлено наявністю в них бета- випромінювачів. Крім того, разом із зараженим повітрям і їжею вони попадають усередину організму людини й тварин, викликаючи внутрішнє зараження.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вплив різних факторів на характер і ступінь зараження місцевості | Вражаюча дія зовнішнього опромінення | ПОНЯТТЯ ПРО РАДІАЦІЙНУ ОБСТАНОВКУ ТА ЇЇ ОЦІНКА | Визначення можливих доз опромінення | Розрахунок доз опромінення за допомогою таблиць. | Косл - коефіцієнт ослаблення захисту споруджень у яких будуть укриватися робітники та службовці (персонал об'єкта). Використати таблицю 6 | На будь-який заданий час. | При рівні радіації 100 Р/годна 1 годинупісля вибуху. | Радіаційного захисту населення, що мешкає | Ведення РіІНР у зонах радіоактивного зараження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Как раввины высасывают кровь| Параметри радіоактивного зараження й одиниці їхнього виміру

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)