Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Поняття про екосистему.

Читайте также:
  1. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  2. Базові поняття управління проектами
  3. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  4. Вимоги до визначення поняття у словнику
  5. Відпустки: поняття, види та порядок надання
  6. Господарська діяльність: поняття і види

1.Що таке екосистема та які її функції?

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


2. Наведіть приклади екосистем:

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


3. Як здійснюється саморегуляція екосистем?

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


II. Біогеоценоз – елементарна одиниця біосфери.

  1. Який компонентний склад біогеоценозу?

Біогеоценоз

 
 

Біотоп -

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


2. Біогеоценоз – це

 

 


3.Перелічити показники, що характеризують

біогеоценоз?

Біоценоз –

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

*4. Доведіть, що популяції – головні дійові особи в будь-якому біогеоценозі.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


*5. Чому можна казати, що біогеоценоз – елементарна одиниця біосфери?

 

 

*3. Визначте шляхи розвитку біогеоценозу в разі зміни потоку енергії (Закон 1%).

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Самостійна робота 5. Відновні і невідновні ресурси біосфери.

Мета:

1. Визначити поняття природні ресурси як основу існування людини.

2. З’ясувати особливості і значення окремих видів природних ресурсів.

3. Обґрунтувати необхідність раціонального використання природних ресурсів.

Завдання:

- Опрацювати матеріал підручника [1] 72-82; 328-359

[2] 114,264-273, 283-287.

- Дати письмові відповіді на питання за кожним пунктом.

 

I. Природні ресурси Землі.

Природні ресурси – частина географічного середовища,сукупність природних умов існування та діяльності людини.

До них відносяться компоненти і сили природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмет споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства.

1.1. Які ресурси необхідні для Вашого життя?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.2. Опрацювати схему:

 

Природні ресурси

 

Невичерпні Вичерпні

Відновлювані Невідновлювані

       
 
   
 
 
   
 
   

 


1.3. Що таке життєвий простір?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.4. Яке значення має генетичний фонд Землі?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.5. Назвіть умови збереження генофонду певного регіону:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IІ. Природні умовиУкраїни

.

2.1. Які основні особливості географічного положення й клімату України?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3. Заповніть таблицю:

Стан природних ресурсів України

 

Види Характеристика та стан ресурсів
1. Водні ресурси  
2. Ґрунтові ресурси  
3. Мінеральні ресурси  
4. Біологічні ресурси  

 

*2.4. Охарактеризуйте традиції природокористування притаманні українському народу в порівнянні із сучасними. Наведіть відповідні прислів’я.

Загрузка...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

*Висновок: Визначити аспекти нераціональності у використанні природних ресурсів в Україні, довести необхідність Їх раціонального використання.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 470 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Це - душа. | Переплелись, як мамине шиття, | Хто - за Богдана, хто - за короля. | Ю. Яновського. | Визначенням | Нашильником. | Так описано героя | Живу я в чужому дому | Так охарактеризовано | Так говорить |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тебе кохаючи, загублю душу| Електрична та газова промисловість в ЄС: чому ми в цьому безладі і що можна зробити?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)