Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Згідно з якою класифікацією торговельний асортимент поділяється на асортимент продовольчих товарів?

Читайте также:
  1. Визначення методів шкалування, розробка анкети і її попереднє тестування маркетингове дослідження асортименту оптового підприємства
  2. Визначення типу дослідження, методів збору вторинної, первинної інформації асортименту оптового підприємства
  3. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції
  4. До якого фактору, згідно ГОСТ 12-0-003-74, відносяться емоційні навантаження, розумове перенапруження, монотонність праці?
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

1. Товарознавчою

 

197. Перелік товарів, які представлені для продажу в торговельній мережі, – це:

1. Торговельний асортимент

 

198. Група товарів, що мають аналогічне функціональне призначення та схожі споживчі властивості і показники – це:

1. Сукупність

199. Складські операції, завантажувально-розвантажувальні та експедиційні операції – це:

1. Елементи торгово-технологічного процесу складу

 

200. Важливим підрозділом оптової бази, що призначений для накопичення і зберігання товарних запасів, комплектування товарного асортименту товарів є:

1. Склад

 

201. Універсальні склади призначені для широкого асортименту товарів:

1. Продовольчих та непродовольчих

202. До функцій складів не відноситься:

1. Рух товарів на ринку

 

203. Сортування і підготовка товарів до продажу, комплектування замовлень оптових покупців та товаропостачання у роздрібну торговельну мережу – це:

1. Функції складів

 

204. Такі операції, як розпакування, упакування, перепакування, фасування, заморожування, пов’язані з доробкою товарів, відносять до технологічного процесу:

1. Допоміжного

 

205. За асортиментною ознакою склади поділяють на:

1. Універсальні і спеціалізовані

 

206. Забезпечення повної збереженості властивостей товарів та раціональної організації складського технологічного процесу – це:

1. Принцип

 

207.Складський технологічний процес повинен бути:

 

1. Спланованим

 

208. Самостійний об’єкт господарської діяльності, який має основні і оборотні запаси, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банку і діє згідно зі статутом – це:

1. Оптова база

209. Від особливостей устрою складських приміщень, їх розмірів, внутрішнього планування, оснащення залежить:

1. Технологія виконання складських операцій

210. Такі технологічні процеси, як прийом, зберігання, комплектування товарів і відпускання, відносяться до операції:

1. Основної

211. Ритмічність торгово-технологічного процесу складу не передбачає:

1. Наявність асортиментного переліку товарів

212. Чітке розподілення обов’язків між працівниками, які виконують відповідні операції раціонального складського технологічного процесу – це:

1. Умова

 

213. Споруда, яка призначена для зберігання товарів, називається:

1. Складом

 

214. Усі операції технологічного процесу на складі можна об’єднати у такі групи:

1. Основні, допоміжні, експедиційні

215. Такі операції, як приймання, доставка та здавання товарів покупцям відносяться до:

1. Експедиційної

216. Приймання товарів на склад здійснюється за:

1. Кількістю та якістю

217. Зал товарних зразків – це:

1. Комерційний центр сучасної бази

 

218. Приміщення, обладнане рядами стелажів, має назву:

1. Магазин-склад

219. Оптовий продаж може здійснюватися у таких формах:

1. Транзитом та продажем товарів зі складу220. З урахуванням порядку завезення товарів у роздрібну торговельну мережу розрізняють транзитні і складські:

1. Форми товаропостачання

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Товарознавство харчових жирів, молока та молочних товарів | Позначте правильне твердження. | Позначте правильне твердження | Позначте правильне твердження. | Позначте правильне твердження. | Які функції відносять до основних підрозділів комерційних служб? | Особу, що займається приватною торгівлею, називають... | Оптовий продаж і закупівля товарів, укладення прямих договорів або контрактів між продавцями і покуп­цями є …... ярмаркових торгів. | Що не відноситься до етапів укладання прямих договорів? | Які склади використовують для зберігання і складської роботи практично всіх продовольчих і непродовольчих товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Найважливішими категоріями товарн.| Як називається набір товарів, що має задовольняти передбачувані потреби?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)