Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оптовий продаж і закупівля товарів, укладення прямих договорів або контрактів між продавцями і покуп­цями є …... ярмаркових торгів.

Читайте также:
  1. I ВЫКУП И ПЕРЕПРОДАЖА ООО jj СОБСТВЕННЫХ ДОЛЕЙ
  2. II Особенности продажи продовольственных товаров
  3. II. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
  4. III Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви
  5. IV Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения
  6. V2: 4.1 Теория. Учет выпуска и продажи продукции
  7. VI. Учет затрат на производство, продвижение и продажу туристского продукта

1. Основною метою

 

94. Оптово-продовольчим ринком називається місце:

1. Купівлі-продажу конкурентоспроможної с.-г. сировини і продовольства оптовими ринками, підприємствами і приватними торговцями

 

95. Під час організації ярмаркової (виставкової) торгівлі прийнято виділяти такі основні етапи її проведення:

1. Попередній, організаційний і заключний

96. Заключний етап ярмаркової (виставкової) торгівлі передбачає:

1. Підведення підсумків з ярмарку з виділенням як позитивних, так і негативних моментів роботи

97. Комерційну роботу з продажу товарів можна розділити на такі етапи:

1. З оптового та роздрібного продажу товарів

98. Оптовий продаж товарів проводиться:

1. Оптовими підприємствами, оптовими посередниками та організаторами оптового товарообігу

 

99. Базари та торговельні склади відносяться до оптових:

1. Підприємств

 

100. Одними з основних комерційних функцій оптового підприємства є:

1. Оптова заготівля та переробка с.-г. продукції

 

101. До основних елементів оптового продажу товарів не відноситься:

1. Вивчення асортименту товарів оптового продажу

102. Пошук оптових покупців товарів, організація обліку виконання договорів з покупцями товарів, рекламно-інформаційна діяльність оптових підприємств – це основні:

1. Елементи оптового продажу товарів

 

Як називається вид штрафної санкції, що наростає, нараховується за порушення виконання зобов’язань?

1. Пеня

 

104. Основною формою комерційних зв’язків з постачання товарів є:

1. Договір

 

105. Комерційні зв’язки не класифікують за:

1. Видом і кількістю комерційних зв’язків

 

106. До класифікації комерційних зв’язків відносять:

1. Відомчу підпорядкованість та форму укладання зв’язків

 

107. Проведення ділових переговорів, укладання комерційного договору – це:

1. Етапи формування комерційних зв’язків

108. Основною формою постачання товарів вважається постачання за участю:

1. Посередника

 

109. Що встановлюється у відсотковому виразі або визначеній грошовій сумі?
Штраф

 

110. До етапів формування комерційних зв’язків відносять:

1. Виконання договору та економічну ефективність

Як називається одноразовий платіж, що стягується з постачальника за прострочення постачання або не доставку товару?

1. Недотримка

 

Договір є основним документом, який надає …. і зобов’язання сторін щодо постачання товарів.

1. Юридичні права

113. За невиконання сторонами договору своїх зобов’язань на них накладають:

1. Санкції

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 240 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Актуализацией | В любой форме и на любом носителе | Доступность службы | Качество передачи пользовательской информации | Товарознавство харчових жирів, молока та молочних товарів | Позначте правильне твердження. | Позначте правильне твердження | Позначте правильне твердження. | Позначте правильне твердження. | Які функції відносять до основних підрозділів комерційних служб? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особу, що займається приватною торгівлею, називають...| Що не відноситься до етапів укладання прямих договорів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.065 сек.)