Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення типу дослідження, методів збору вторинної, первинної інформації асортименту оптового підприємства

Читайте также:
  1. I. Назначение сроков и вызов к разбору
  2. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  3. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  4. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  5. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  6. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  7. Аналіз можливостей та загроз підприємства
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Переваги метода збирання первинної інформації :

ü Можливість спостереження незалежно від бажання об”єкта до співробітництва;

ü Природність обстановки;

ü Простота і низькі витрати.

ü Недоліки метода:

ü Складно забезпечити репрезентативність;

ü Одержання інформації констатуючого характеру;

ü Відсутність можливості прогнозувати динаміку розвитку процесів.

Опитування – з”ясуванняпозиції людей по будь-якому питанню, або одержання від них відомостей. Одна з розповсюджених форм збору даних (90%). Розрізняють три форми опитування: по пошті, по телефону, особисте інтерв”ю. Опитування також поділяють: А) по кількості одночасно опитуваних – одиничне, групове; Б) по кількості тем, що ввійшли в опитування ( одна або кілька (омнібус); В) по рівню стандартизації – вільна схема опитування або стандартизована; Г) по частоті опитування ( однократне або багатократне опитування).

Опитування по пошті – використовують при необхідності опитування широкого круга осіб по великій кількості питань;

Переваги метода:

ü Відносно низькі витрати;

ü Можливість охоплення великої кількості респондентів, в тому числі в труднодоступних регіонах;

ü Забезпечення повної анонімності анкетування;

ü Відсутність впливу інтерв”юєра.

Недоліки метода:

ü Довготривалість очікування відповідей;

ü Великий процент неповернених анкет;

ü Достовірність інформації.

Опитування по телефону - використовується для одержання інформації в короткі строки на нечисленні і нескладні питання. Використовується для проведення попередніх досліджень перед особистим опитуванням.

Переваги метода:

· Швидкість і висока результативність;

· Невеликі витрати;

· Якщо виконується з одного центру, то забезпечується єдина методична схема.

Недоліки метода:

· Невисока репрезентативність

· Відсутність візуального контакту.

Особисте інтерв”ю – вважають, що контакт між опитуваним і інтерв”юєром є найбільш оптимальним методом. Переваги метода:

Ø Гнучкість

Ø Особистий контакт дозволяє розширити рамки опитування ( показати зразки, рекламу і інше);

Ø Відповіді респондента доповнюються спостереженнями інтерв”юєра;

Ø Висока достовірність інформації.

Недоліки метода:

Ø Самий дороговартісний метод;

Ø Необхідна попередня підготовка, іноді достатньо складна

Ø Велика вартість і тривалість;

Ø Вірогідність впливу опитуваних на думку респондентів.

Інструментом опитування є анкета або систематизований перелік питань, що відносяться до досліджуваної проблеми. Питання можуть бути відкритими і закритими. Перевагою відкритого опитувальника (анкети) є можливість застосування індивідуального підходу, та одержання додаткової інформації. Недоліками є труднощі при обробці анкет та погана порівнювальність результатів. Головна перевага – це можливість знаходження рішень у складних ситуацій, рішення пошукових проблем. Перевага стандартизованої анкети- швидкий збір кількісної інформації, швидка автоматизована обробка анкет. В маркетингових дослідження існує поняття контрольної групи споживачів або панелі. Одержання інформації за допомогою неоднократного опитування однієї і тієї групи споживачів через однакові проміжки часу називають споживацькою панеллю або контрольною групою споживачів.

Панель має такі ознаки:

· Предмет і тема дослідження постійні;

· Збирання інформації здійснюється через рівні проміжки часу;

· Постійна сукупність об”єктів дослідження.

Останнім часом панель застосовується дуже часто, оскільки ситуація на ринках змінюється дуже швидко, а панель дозволяє вести поточне спостереження і порівнювати результати досліджень, тобто відслідковувати ситуацію в динаміці. Побудова і підтримка панелі потребує великих витрат. Панель як метод дослідження має ряд методичних і практичних недоліків. Найбільш суттєвими з них є:

§ Труднощі в забезпеченні репрезентативності ( вибір об”єктів і одержання їх зголи на співробітництво)

§ “смертність” споживчої панелі; (відмова співробітничати; зміна місця проживання; фізічна смертність).

§ “ефект” панелі – учасники, відчуваючи себе під контролем, змінюють звичний образ життя.; довгострокове співробітництво веде до недбалості в заповненні анкет; виникають проблеми при наданні інформації про купівлю табуізованих товарів.

Застосування того чи іншого методу не дає гарантії забезпечення досліджень необхідною інформацією. Тому в кожному конкретному випадку розробляється індивідуальна програма збирання інформації і її обробки, аналізу.

Вторинні джерела можна поділити на кілька груп: 1. Публікації У книжках і журналах надають інформацію про закономірності туристичного ринку, методи його дослідження й правила застосування маркетингового інструментарію. 2. Статистичні видання (щорічники, бюлетені, інформатори) можуть мати загальний або спеціалізований характер та різноманітну проблематичну площину. 3. Організації з адміністрування туризму загалом володіють не лише статистичними матеріалами, а також різними опрацюваннями проблем. Там можна одержати інформацію, яка стосується економічних і юридичних умов виходу на ринок. 4. Інформаційні матеріали підприємств і їх об'єднань відзначаються величезною різноманітністю. Оскільки вони створюються під кутом різних потреб й у різний час, то їхнє використання для потреб одного дослідження буває дуже проблематичне, особливо це стосується кількісних даних. 5. Проведення наукових досліджень (навчальними установами, науковими інститутами, консалтинговими фірмами, центрами дослідження ринку і суспільної думки тощо) може здійснюватися на спеціальне замовлення. Якщо існують загальні тематичні напрацювання, які відповідають цілям і предмету конкретних досліджень, то можна їх використати як дешеве джерело доступної інформації. Витрати на дослідження, які проводить пошуковий осередок з власної ініціативи, є набагато нижчими, ніж витрати досліджень на замовлення. Дослідницький заклад часто володіє власними базами (банками) даних у сфері маркетингу. Отже, незалежно від виду дослідження аналітичний процес мас універсальну логічну структуру, яка визначає алгоритм, що складається з етапів визначення проблеми, підготовки знарядь для дослідження, збору й упорядкування матеріалів (рис. 2.2).

Як вторинні джерела інформації були використані фирмою Danon:
• Спеціальні видання «Молочний бізнес», «Мир продуктів», «Ринок молока й молочної продукції».
• Інтернет
• Статистичні збірники.
• Журнал «Бізнес».
Для визначення й формулювання проблеми даного маркетингового дослідження необхідно опитати експертів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І Теоретико-методологічний розділ| Визначення обсягу вибірки та методів її формування маркетингового даслидження оптового підприємства.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)