Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. Виконаєте дискретизацію безперервної передатної функції W(s) по методу введення

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1. Виконаєте дискретизацію безперервної передатної функції W(s) по методу введення фіктивного квантувача і фіксатора (з формувачем нульового та першого порядків), методом правих, лівих прямокутників і методом трапеції. Передатні функції ланок дано в таблиці 2.2. Варіант завдання вибрати відповідно до списку журналу академгрупи, для варіантів 3 та 6, значення ξ – прийняти рівним 0,8.

 

Таблиця 2.2

Динамічні ланки

№ п/п Назва Передатна функція К Т
1. Аперіодична ланка 0,5 1,2 5,8 0,3
2. Інтегральна ланка 0,2 2,4

Продовження таблиці 2.2

3. Коливальна ланка 0,1 0,02 0,3 0,1
4. Ідеальна диференціальна ланка
5. Форсуюча ланка першого порядку 0,9 1,3 8,1
6. Форсуюча ланка другого порядку 6,4 9,2

 

2. Для кожної з дискретної передатної функції розрахуйте критичне значення періоду квантування T0 з умови стійкості дискретної системи.

3. Задайтеся періодом квантування T0 і побудуйте перехідні процеси, фіксуючи при цьому час обчислення, максимальну та сумарну квадратичну похибку щодо перехідного процесу аперіодичної ланки, обчисленого аналітично.

4. За результатами п.3 складіть таблицю та зробіть висновки.

Зміст звіту

Звіт повинен містити: необхідні розрахунки для визначення дискретних передатних функцій і критичного періоду квантування; кінцево-різницеві рівняння та графіки перехідних процесів, включаючи обчислений аналітично; таблицю по п.3; висновки.

 

Контрольні питання

1. Що називається цифровим моделюванням безперервних об'єктів і систем керування?

2. Поясните загальну методику цифрового моделювання безперервних передатних функцій.

3. Виведіть передатну функцію диграторів для інтегрування по методах правих, лівих прямокутників і трапецій.

4. Отримайте передатну функцію фіксатора нульового порядку.

5. Як визначити критичний період квантування дискретних систем?

 

 


Лабораторна робота № 3


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Моделювання систем з розподіленими параметрами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лабораторна робота № 2| Моделювання систем багатокритеріального керування

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)