Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні завдання вартової служби.

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. Буття та його основні форми
  5. Вартової служби
  6. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  7. Гостинність, основні елементи

 

Вартова служба здійснюється з метою виконання бойового завдання по охороні та обороні військових об’єктів бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті та у дисциплінарній частині /батальйону/.

Вартова служба регламентується статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Організація вартової служби передбачає проведення комплексу заходів, що проводяться командирами і штабами як у мирний так і у воєнний час.

Такими заходами є:

- прийняття рішення на охорону та оборону розташування військової частини;

- розробка документації з питань організації вартової служби;

- створення та впровадження в повсякденну діяльність військових частин і підрозділів чіткої системи вивчення, добору та підготовки особового складу до несення вартової служби, контролю за її несенням;

- узагальнення та оцінка результатів перевірок вартової служби, оперативне реагування і вжиття дійових заходів щодо усунення причин виявлених недоліків;

- підтримання у справному стані обладнання вартових приміщень, об’єктів і постів, що охороняються, всебічне забезпечення особового складу варт, створення безпечних умов для несення служби чатовим;

- належне утримання, експлуатація та удосконалення об’єктів навчально-матеріальної бази вартової служби;

- аналіз стану вартової служби та визначення завдань щодо поліпшення її рівня;

- узагальнення та запровадження у практику передового досвіду організації вартової служби.

Охорона військових об’єктів у Збройних Силах України здійснюється військовими вартами, вартами ВОХОР, патрульним нарядом, сторожовою охороною.

Військові варти споряджаються від військових частин із числа військовослужбовців, їх службова діяльність визначається положеннями частини 2 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Порядок організації й особливості несення служби воєнізованою охороною визначаються наказом Міністра оборони України від 20.04. 2001 року № 125 „Про введення в дію Положення про воєнізовану охорону Міністерства оборони України та Інструкції щодо організації та несення служби воєнізованою охороною” від 19.05.2005 року № 271 „Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 20.04.2001 року № 125”.

Порядок організації й особливості несення служби сторожовою охороною визначаються наказом Міністра оборони України від 23.05. 2005 року № 277 „Про затвердження Положення про сторожову охорону об’єктів Збройних Сил України та Інструкції з несення служби сторожовою охороною на об’єктах Збройних Сил України”.

Вартова служба у військовій частині організовується на підставі рішення командира військової частини.

 

Основні напрямки організації вартової служби:

- визначення переліку охороняємих об’єктів, складу варт та підрозділів від яких вони призначаються;

- складання розкладу та відомостей наряду варт, схеми розташування постів, табелю постів та інструкцій начальника варти;

- обладнання вартових приміщень і постів, облаштування освітлення, зв’язку та сигналізації;

- порядок добору та підготовки варт до несення вартової служби.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 495 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ. | ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ. | ФОРМИ ТА МЕТОДИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ. | І. ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВЗВОДІ. | МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДО ЗАНЯТЬ. | Методика та етапи підготовки керівника до занять. | Схема побудови заняття. | Основні завдання служби військ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні напрямки організації внутрішньої служби.| Підготовка добового наряду до несення служби.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.013 сек.)