Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схема побудови заняття.

Читайте также:
  1. I. Схема
  2. I. Схема кровотока в кортикальной системе
  3. III. Схема функционирования ЮГА
  4. Nbsp;   Схема лабораторной установки
  5. Nbsp;   Схема опыта нагрузки
  6. А. Схема классификации соединительных тканей.
  7. Актантовая схема Греймаса

У залежності від форми, виду та методу проведення занять схема побудови заняття являє собою наступну структуру:
І частина – вступна – до 5-10 % часу;

ІІ частина – основна –до 80-90% часу;

ІІІ частина – заключна – до 5% часу.

 

Напередодні проведення заняття командир взводу:

перевіряє та готує навчально-матеріальну базу до проведення заняття у повному обсязі;

інструктує своїх помічників (сержантів) до проведення заняття безпосередньо на техніці або на місцевості;

доповідає командиру роти про готовність до проведення заняття та затверджує план-конспект проведення заняття.

У вступній частині заняття:

перевіряється наявність особового складу та його підготовленість до проведення заняття за темою, зовнішній вигляд та спорядження підлеглих;

оголошується тема та найменування заняття, вказується на актуальність вивчення даного навчального матеріалу для підготовки фахів­ця вцілому;

доводяться (іноді під особистий підпис ) заходи безпеки при застосуван­ні техніки та озброєння, а також при діях підрозділів;

визначається мета, порядок проведення заняття та методичні прийоми, які при цьому застосовуються;

при необхідності визначаються навчальні місця та коло питань, що на них відпрацьовується а також керівники на них.

В основній частині:

послідовно відпрацьовуються навчальні питання, при цьому звертається увага на відпрацювання нормативів з теми заняття, здійснюється оцінювання кожного навчаємого за знання, вміння та навички при виконанні завдань;

відпрацювання питань повинно бути логічно пов'язаним з поступовим переходом від одного питання та наступного з обов'язковим виконанням підлеглими необхідних нормативів;

наприкінці основної частини робиться висновок з висвітлених питань.

В заключній частині:

підбиваються підсумки проведення заняття, робляться висновки;

керівник заняття відповідає на запитання навчаємих, що виникли у хо­ді проведення заняття, робить огляд заняття;

видає завдання на самостійну підготовку.

 

Порядок та правила складання план - конспекту.

Складання план-конспекту для проведення заняття - одна з скла­дових підготовки керівника до заняття.

Початковими даними для підготовки командира до заняття є розклад занять роти. Він з нього виписує:

яке заняття та з ким воно проводиться, час проведення;

номери та найменування теми, заняття і його короткий зміст;

час, який відводиться на проведення заняття та місце проведення;

навчально-матеріальне забезпечення, озброєння та техніка;

керівні документи та література, яку необхідно використовувати при підготовці та проведенні заняття.

Для визначення навчальної та виховної мети заняття необхідно з Програми бойової підготовки підрозділів установити:

які знання з даної теми вже отримані;що повинно бути вивчено, які ще будуть заняття за цією темою та які заняття були проведенні до цього заняття з даного предмету;

які нормативи або прийоми дій треба відпрацювати на цьому занятті;

форму та методи проведення заняття.

Після усвідомлення змісту заняття, його місця та ролі у систе­мі підготовки особового складу командир взводу:

визначає навчальну та виховну мету заняття;

визначає навчальні питання;

здійснює розподіл часу на відпрацювання навчальних питань;

накреслює основний порядок проведення заняття.

Навчальна мета формується у залежності від змісту заняття, важливості навчального матеріалу, знань, вмінь та навичок тих, хто навчається, тривалості та форми заняття.

При виборі форми та методу для проведення заняття треба особливу увагу звернути на співвідношення теоретичної та практичної частини заняття, на пріоритетність практичних дій підлеглих та прак­тичну спрямованість заняття взагалі.

Складанням робочого документа для проведення заняття закінчується особиста підготовка керівника до заняття.

Загрузка...

План-конспект проведення заняття ЗАТВЕРДЖУЮ

з Командир ___ роти

(назва предмету)

в _________

(військове звання і прізвище)

на „ ” 200 р. „ ” __________ 200 р.

Тема №________________________________________________________________

Заняття №______________________________________________________________

Мета заняття ___________________________________________________________

Час Місце Метод _________________

Матеріальне забезпечення ________________________________________________

Контрольні питання:____________________________________________________ ______________________________________________________________________

№ з/р Навчальні питання та короткий зміст. Час Методичні вказівки
1. Вступна частина 5-10% Від загального часу заняття
· перевірити наявність особового складу, його зовнішній вигляд та готовність навчального взводу до занять ; · оголосити тему і мету заняття, звернути увагу на актуальність вивчення даного матеріалу для практичної діяльності; · звернути увагу на ретельну та якісну підготовку до занять довести основні вимоги сучасних керівних документів щодо підвищення якості підготовки особового складу з бойової підготовки; · провести контрольне опитування з матеріалу попереднього заняття, що повинно забезпечити логічний та поступовий перехід до викладання нового матеріалу.
2. Основна частина 80-90% Від загального часу заняття
· позначають основні навчальні питання заняття та час на їхнє відпрацювання в хвилинах; · послідовно по питанням розкривається навчальний матеріал, при проведенні класно-групових занять або хід проведення заняття при відпрацюванні кожного навчального питання а також дії керівника заняття та тих, хто навчається, при проведенні практичних занять; при переході від одного навчального питання до іншого використовуються прийоми поступового логічного та доцільного переходу з урахуванням знань попереднього навчального питання та отриманих при цьому умінь та навичок при роботі на техніці або виконанні інших прийомів.
3. Заключна частина до 5% Від загального часу заняття
· підвести підсумки заняття, зробити огляд заняття, відповісти на запитання; · вияснити рівень засвоєння нового матеріалу методом опитування; · визначити завдання на самостійну підготовку (роботу).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Диспетчер Низова ланка | АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ | ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ. | ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ. | ФОРМИ ТА МЕТОДИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ. | І. ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВЗВОДІ. | МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДО ЗАНЯТЬ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методика та етапи підготовки керівника до занять.| Основні завдання служби військ.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)