Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Низький рівень естрогенів

Читайте также:
  1. Базовий рівень підготовки
  2. Базовий рівень підготовки
  3. Граматичний рівень
  4. Синтаксичний рівень

3. При обстеженні жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено недостатній розвиток тека-лютеоцитів жовтого тіла. Пошкодженням яких клітин зрілого фолікула міг бути обумовлений цей стан? D. Інтерстиційних клітин внутрішньої теки

4. При дозріванні овоцитів в процесі овогенезу під час мейотичного поділу утворюються гоноцити, які містять гаплоїдний набір хромосом. Яка кількість полярних тілець утворюється у процесі дозрівання однієї жіночої статевої клітини? B. Два

5. Після перенесеного інфекційного захворювання у жінки спостерігається порушення механізмів атрезії та формування атретичних тіл. Яка функція яєчника, пов`язана з наявністю атретичних тіл, постраждає? Е. Запобігання гіперовуляції.

6. Після овуляції на місці залишків зрілого фолікула утворюється тимчасова ендокринна залоза. Якщо не відбулось запліднення, вона має назву циклічного жовтого тіла. Який термін його розвитку? C. 12-14 діб

7. При кліничному обстеженні жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено, що причиною цього є порушення ендокринної функції жовтого тіла. Відсутністю якого гормону зумовлено порушення оваріально-менструального циклу? А. Прогестерону

8. Після овуляції на місці залишків зрілого фолікула утворюється тимчасова ендокринна залоза. Якщо відбулось запліднення, вона має назву жовтого тіла вагітності. Який термін його розвитку? E. 11-12 тижнів.

9. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу по типу ановуляторного виявлено патологічні зміни ендокринної регуляції овуляції. Недостатньою кількістю якого гормону можна пояснити ановуляторний цикл?

В. Лютропіну

11. У жінки внаслідок дії іонизуючого випромінювання порушена ендокринна функція фолікулярних клітин дозріваючих фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів яєчника буде пригнічений? В. Естрогенів

12. Відомо, що циклічні зміни стану слизової оболонки матки зумовлені змінами гормонального фону. Які гормональні зміни викликають відторгнення функціонального шару ендометрію?

B. Зниження рівня прогестерону

13. При обстеженні жінки, яка перенесла механічну травму шийки матки, виявлено ерозію (пошкодження) слизової оболонки каналу шийки матки. Який епітелій зазнав ушкодження?

В. Одношаровий призматичний

14. При ендоскопічному обстеженні у функціональному шарі ендометрію визначаються дві зони: компактна та губчата. Якій фазі менструального циклу відповідає такий стан ендометрію?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка | E. Бронх малого калібру. | D. Багатошаровий призматичний |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Два поздовжніх та циркулярний шари| Пластинчатая костная ткань. Морфо-функциональные особенности. Локализация в организме.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)