Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Багатошаровий призматичний

4. При пошкодженні гематотестикулярного бар'єру внаслідок травми яєчка спостерігається порушення синтезу одного з видів інгібіна. Які клітини, були при цьому ушкоджені? Е. Сустентоцити.

5. У чоловіка 68 років діагностовано пухлину печеристої частини сечівника. Який морфологічний тип епітелію вкриває цей відділ сечівника? E. Багатошаровий плоский з елементами зроговіння.

6. Однією з причин втрати фертильності сім'яною рідиною є порушення рухливої функції сперматозоїдів. З яких органел сперматид формується хвіст?

В.З мікротрубочок і центріолей

7. При мікроскопічному вивченні біоптату хворого на олігоспермію (недостатню кількість сперматозоїдів у сім`яній рідині) виявлено порушення мітотичного поділу сперматогоній. Недостатня кількість якого гормону гіпофізу може викликати такий стан? В. Фолітропіну

8. На преп. представлено поперечний зріз сім’явиносної протоки людини. Які епітеліальні клітини вистилають його слизову оболонку?C. Високі призматичні облямовані та низькі базальні епітеліоцити

9. У хворого з патологією статевої системи виявлено порушення процесів сперматогенезу у фазі росту. З недостатньою кількістю якого гормона може бути пов'язана ця патологія? D. Тестостерону

10. Відомо, що процес утвореня чоловічих статевих клітин здійснюється у звивистих сім’яних канальцях. Визначте найменш зрілі клітинні форми: C. Сперматогонія

11. При обстеженні хворого 30 років з порушенням формування вторинних статевих ознак виявлено низький рівень тестостерону в крові. Які клітини, що синтезують тестостерон, виявляють недостатню секреторну активність?

В. Клітини Лейдіга

12. При обстеженні чоловіка з порушенням фертильних властивостей сперми виявлено ушкодження акросоми сперматозоїдів. Які елементи сперматид, що трансформуються в акросому, були ушкоджені на етапах сперматогенезу?Елементи компл Гольджі

13. Під час експерименту зруйновано ендокриноцити сім`яників. Які зміни можна виявити в крові, яка відтікає від сім`яників? С. Зменшиться вміст тестостерону

14. На препараті представлено численні зрізи звивистого сім`яного канальця. Між канальцями розташована пухка сполучна тканина, в якій видно великі скупчення клітин полігональної форми, багатих ліпідними включеннями. Які це клітини?

В. Клітини Лейдіга

15. Сім’явипорскувальна протока утворюється в результаті злиття двох сім’явиносних протоків. Скільки шарів гладких міоцитів утворюють м’язову оболонку сім’явиносної протоки?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Бронх малого калібру.| D. Два поздовжніх та циркулярний шари

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)