Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Базовий рівень підготовки. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. D. Низький рівень естрогенів
  2. Базовий рівень підготовки
  3. Граматичний рівень
  4. Для підготовки фахівців з повною вищою освітою
  5. Евристичні методи підготовки господарських рішень
  6. І. ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВЗВОДІ.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри педіатрії № 1

Завідувач кафедри

Професор О.В. Тяжка ____________

«____» ___________________ 200 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів при підготовці

до практичного (семінарського заняття)

 

Навчальна дисціпліна педіатрія
Модуль №
Змістовний модуль
Тема заняття №15 Найбільш поширені захворювання кишечнику у дітей (синдром подразненого кишечнику, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, лактазна недостатність, целіакія). Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз.
Курс
Факультет Медичний

 

Київ 2008

 

 

1. Актуальність теми: В структурі захворювань травної системи 10% складають захворювання кишечнику. Структура захворювань кишечнику включає в себе як функціональні, так і запальні процеси, що визначає варіабільність клінічних проявів цих захворювань у дітей. Крім того суттєве місце, особливо у дітей раннього віку, займають спадкові захворювання кишечнику, які протікають з синдромом мальабсорбції. Також необхідно пам’ятати індивідуальні особливості видільної функції товстої кишки у дітей, варіанти норми, зв'язані з кожним періодом дитячого віку. Залишаєтся актуальной проблема корекції і лікування спадкових первинних порушень всмоктування вуглеводів, білків, жирів, вітамінів та електролітів.

Конкретні цілі

· знати вікові анатомо - фізіологічні особливості будови травної системи

· аналізувати причини та механізми виникнення функціональних та органічних захворювань кишечнику у дітей.

· навчитися діагностувати найбільш поширені захворювання кишечнику у дітей

· знати класифікацію функціональних та органічних захворювань органів біліарної системи у дітей.

· вміти оцінити результати лабораторно-інструментального обстеження найбільш поширених захворювань кишечнику у дітей

· вміти складати план лікування та реабілітаційних заходів найбільш поширених захворювань кишечнику у дітей

Базовий рівень підготовки

Назви попередніх дисциплін   Отримані навички
1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей будови органів системи травлення.
2. Нормальна фізіологія Знання основних фізіологічних процесів, що відбуваються в системі травлення
3. Біологія та генетика   Значення генетичних факторів успадкування схильності до формування порушення функції органу чи системи.
4. Основи догляду за дітьми Застосовувати знання по організації харчування здорових дітей раннього віку; вміти правильно організувати харчування хворих дітей; знати лікувальні столи.
5. Гістологія Знання гістологічної будови органів системи травлення.
6. Пропедевтична терапія та педіатрія Знання відповідної методики обстеження органів шлунково-кишкового тракту.

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТОНКИЙ И ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК| Етіологія та патогенез.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)