Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відгуки и оцінка. Першим органом, що відгукнувся на „Киявску Старину

Читайте также:
  1. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  2. Відгук і оцінка роботи студента на практиці
  3. Відгуки и оцінка
  4. Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки.
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Громадська Думка". Відгуки. Передплата

Першим органом, що відгукнувся на „Киявску Старину", був орган, що стояв на сторожі „общерусскости" і неподільности. Був ним „Киевлянин", який зустрів дозвіл на видання „Киевской Ста-рини" гумористичним фейлетоном у віршах. По виході ж журналу не залишив його без своєї уваги, що найяскравіше виявилося у виступі в числі з 4 січня 1884 р., в якому було підкреслено, що в редакції треба було б принаймні вживати загальноруского („об­щерусского") провопису, а не недоладної кулішівки, як також не вадило б триматися загальноі (общей), а не жарґонної термінології наших українців"...

Взагалі особи, що керують редакцією, на думку „Киевлянина", мусіли б зважати на загальноруські („общерусские"), а не гурткові цілі".

Інакше зустріли „Киевску Старину" поважніші російські журнали. Так, „Вестник Европи", переглянувши зміст річника (звичайно „В. Европи" не торкався журнальної літератури), підкреслив, „що це видання повинно знайти місце в нашій історичній літературі... воно дає взірець того, як могли б розвиватися місцеві літеретурні інтереси при умовах більш сприятливих, ніж ті, в яких ці інтереви були посталені в останній час".

Відгукнулися прихильним словом також ще „Новое Время", „Русь" I. Аксакова, а пізніш — „Исторический Вестник".

3 поодиноких представників російських наукових кіл у першу чергу треба згадати прихильний голос О. Пипіна, який після кризи 1887 р. щиро вітав відродження журналу.

Становище українського суспільства найвиразніше виявилося в час кризи і переходу журналу від Т. Лебединцева до Ол. Дашкевича. На адресу Т. Лебединцева та киян-співробітників надходили в цей час листи з турботливими запитами, зі співчуттям, а потім з привітанням у поборенню кризи. Першими відгукнулися проф. О. Маркович та Ів. Линниченко з Одеси, проф. Д. Багалій, П. Єфи-менко, М. Сумцов з Харкова, а далі I. Теличенко, М. Бакай та інші. Відгукнулися земляки і з-поза України.

Долетіла чутка і на Західні українські землі.

„Вельми печально було для нас оповіщення Т. Г. Лебединцева в грудневім числі м. р., що сей наразі одинокий Южно-русский журнал науковий перестає виходити, — писала Львівська „Зоря". Вість тая здалася нам в Галичині просто неймовірною, бо добором своїх матеріялів історичних, етнографічних і літературних, ста-новлячих вже нині пребагате джерело до нашої історії і літератури, заслуговував він сповна на підпору і підмогу якнайширшу. Та от судилося, на щастя, лежати довго доброму ділу, бо зложену Т. Лебединцевим редакцію підняв наново А. Лашкевич і цінний сей для нас журнал виходитиме як дотепер, і на будуче"...

А за рік в тій же „Зорі" писалося: „...Жаль превеликий, що ми не годні здобутися на зарівно цінне видавництво в рідній мові... „Киевская Старина" повинна находитися в руках кожного русина, кому лише дороге пізнання рідної історії та життя свого народу".


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 235 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Занепад „Зорі Галицької' та її остаточне припинення | Іван Раковський та його органа | Пробудження другої половини | Полеміка ,,Основи з іншими часописами і виданнями | Як українське суспільство зустріло ,, Основу"? | Чужинці і,, Основа". Журналістика. Суспільство | На східньоукраїнських землях. ,, Українська Громада". | Його ,,Записки". ,,Киевский Телеграф". | Шукання виходу. Альманахи 1880 років | Три доби „Киевської Старини", Видавці, редактори |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Матеріяльне становище „Киевской Старини". Передплата| Літературно-політичний часопис ,, Слово". Його виникнення. Суспільно-національне обличчя. Пердплата. Додатки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)