Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Крещение Руси и влияние христианства на дальнейшее культурно-историческое развитие славянских народов

Читайте также:
  1. Fast Ethernet и 100VG - AnyLAN как развитие технологии Ethernet
  2. II. 27-45. Парикшит подчиняет Кали и укрощает его влияние
  3. III Исследовать влияние сглаживающего фильтра на форму выпрямленного напряжения.
  4. III. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников
  5. IV Исследовать влияние стабилизатора напряжения на форму выпрямленного напряжения и определить коэффициент стабилизации.
  6. IV Развитие мелкой моторики рук
  7. V. Развитие после пубертета

Хрещення Русі — процес прийняття і поширення християнства у Київській Русі. Ключова подія — масове хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом інших міст держави княземВолодимиром I Святославовичем, у результаті чого християнство стало провідною релігією на Русі.

Значення прийняття християнства.

Християнство створило широку основу для об'єднання всіх народівросійського суспільства. Християнство поступово почало витісняти язичницькіобряди і традиції і на цій основі відбулася гуманізаціяобщества.Значітельним культурним переворотом було запровадження єдиноїписемності. Прийняття християнства сприяло становленню міськийкультури в переважно сільськогосподарської за родом життєдіяльностікраїні. Під впливом християн розвивалися храмові будівництво, книжковесправа, література, історія та філософія.
На основі християнізації відбувається становлення нового типудержавності в Київській Русі, яка значною мірою набуваєвізантійську форму. Встановлюється тісний взаємозв'язок між світською іцерковною владою, при верховенстві перших над другим. У першій половині 11століття починається оформлення церковної юрисдикції. У відання церквипередаються справи про шлюб, розлучення, сім'ї, деякі спадкові справи.
Значна роль відводиться церкви в міжнародних справах, пов'язаних зпоглибленням відносин з християнськими державами та церквами.

У цілому завдяки прийняттю християнства Київська Русь була включена вєвропейський християнський світ, а значить і стала рівноправним елементомєвропейського цивілізаційного процесу. Однак прийняття християнства малоі негативні наслідки. Православ'я сприяло відокремлення Русі відзахідноєвропейської цивілізації. З падінням Візантії Російська держава і
Російська православна церква виявилися, по суті справи, в ізоляції відрешти християнського світу.Саме цією обставиною може бутичастково пояснений відмову Західної Європи прийти на допомогу Русі в їїпротиборстві з іновірцями (татаро-монголами, турками та іншимизавойовниками).

4. Особенности миропонимания человека времён Киевской Руси: славянское двоеверие

Культура КР-видатне явище світової середньовічної культури.Хронологічно вона охоплює 9-й – сер.13-го ст.Вирішальне значення в історичному розвитку держави відігравала далекоглядна реформа князя Володимира-запровадження християнства.доба володимира і особливо ярослава стала визначним етапом розвитку київ-ї держави.КР мала великий міжнародний авторитеті широкі зовнішні зв язки.Після запровадження християнства державні та релігійні діячі КР стали домагатися у Візантії самостійного обирання митрополитів,відзначення своїх нац.-х свят і їх встановлення,а головне-вимагати вести церковне богослужіння старослов-ю мовою.Створена Володимиром Святославичем величезна держава мала надто тривкі економічні і політичні зв язки з різними землями.-Великдень був головним християнським святом(свято радості й веселощів).-Святий Юрій(6 травня)-свято,з яким пов язано багато народних обрядів(виганяли на пашу домашню худобу).-Зелені свята,або П ятидесятниця,-перше за чергою літнє свято(пам ятка Зіслання Св.Духа на апостолів на початку Христової церкви.-Купала-в своїй основі хліборобське свято-справлялося на початку жнив.Своєрідною рисою укр. язич-ва було «оживлення» природних стихій.Давньоукр-ка людина,спираючись на своє традиційне уявлення про добрих і злих проголошує причиною гріха ангелів «лукавого сатани».Християнство засвоювалося від початку переважно з боку зовнішньої обрядовості,стає дедалі більш «мирським»,«обрядовим».При церквах і монастирях засновувалися школи переписувалися й зберігалися книги,творилися літописи.Духівництво впливало на все сусп.життя(єпископи брали участь у радах князів)Християнізація відіграла прогресивну роль,сприяла зміцненню єдності,всебічному збагаченню культури,встановленню та зміц-ню державно-політ-х і культ-х зв язків КР з країнами Близького Сходу й зах-ї Європи.
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Жемчужины архитектуры Киевской Руси | Устное народное творчество Киевской Руси. Былинный эпос | Особенности рукописной книги Киевской Руси. Остромирово Евангелие | Школьное образование и книжное дело Киевского государства | Просветительская деятельность братств и братских школ | Развитие книгопечатания в Украине. Значение деятельности Ивана Федорова | Стара» і «нова» українська нація. | Архітектура Львівського Ренесансу | Дисиденство і шістдесятництво | Міфологічний простір слов’янського язичництва |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Значение культуры Киевской Руси в становлении и развитии древнеславянских народов| Роль византийской культуры в развитии древнерусской культуры

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)