Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Роль византийской культуры в развитии древнерусской культуры

Читайте также:
  1. III. Полеводство. Орудия. Севообороты. Удобрение. Отдельные культуры ------------ 129
  2. VII. "Я" в развитии ребенка
  3. АРХИТЕКТУРА ЗАРОЖДАЮЩЕЙСЯ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО
  4. БЛОК ТРЕТИЙ. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА.
  5. Братства и их роль в развитии культуры.
  6. Бывших работников культуры не бывает
  7. В развитии татарского народно-разговорного языка можно наметить три известных нам исторических периода.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Хронологічні рамки епохи Київської Русі - середина 1Х-Х11 в.в. Уісторії слов'янського народу 1Х століття відкриває нову сторінку. Починаєтьсяпроцес збирання східнослов'янських племен під єдиною князівської владою здопомогою військової сили народжується в Гардарика (скандинавська назва Русі,що означає «країна міст») молоде сильна держава. Для російського народу, порівняно пізно вступив на шляхісторичного розвитку, прийняття християнства означало в той часприлучення до багатовікової і високої культури Візантії. Але християнізація
Русі не є єдиною відправною точкою окультурення російськоїнароду. Навіть незважаючи на те, що музика, живопис, значною міроюархітектура і майже вся література Київської Русі знаходилися в орбітісаме християнської думки. При детальному вивченні шедеврів давньоруськогомистецтва виявляється глибоке їх спорідненість зі спадщиною архаїки: будьто заставки - ініціали текстів книг і літописів, фрескові і скульптурніорнаменти соборів, а так само мелодійний лад церковних піснеспівів. Краса візантійського богослужіння, і її естетичний ефектзмусили російських послів віддати перевагу християнську віру візантійськогозразка. Захоплені цією красою, давні слов'яни і звернули свої серцядо грецької мудрості, сприйнятим ними перш за все у формі художніхобразів. За визначенням мистецтвознавця В. В. Бичкова, Платонова думка про
«Тотожність краси, істини і божества, своєрідно втілене ввізантійському храмовому дійстві, виявилося дуже близької серцю давньогослов'янина. Вже при перших контактах з Візантією Русь сприймала, ще неусвідомлюючи цього повністю, саму суть візантінізму - висуненняемоційно - естетичної сфери на чільне всієї духовної культури. Візантійська естетика справила величезний вплив на музичнукультуру Київської Русі, надовго визначивши шлях розвитку російської музики.
Церковний спів, почуте російськими послами в Константинополі, вразило їхуява нечуваної до того приємним красою. Принцип канону відігравав найважливішу роль в культурі Візантії, де вінскладався поступово, формуючи всі види богослужбовихчинопослідування. Канон володів охоронною тенденцією, він не дозволявпривносити в церковну культуру нічого низького банального, чужого їй.
Візантійський канон ліг в основу співочої церковної культури Давньої Русі. В епоху Київської Русі був задан тип культурно --історичного розвитку російського народу, в якому тісно перепліталосяхристиянство та язичництво.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Значение культуры Киевской Руси в становлении и развитии древнеславянских народов | Устное народное творчество Киевской Руси. Былинный эпос | Особенности рукописной книги Киевской Руси. Остромирово Евангелие | Школьное образование и книжное дело Киевского государства | Просветительская деятельность братств и братских школ | Развитие книгопечатания в Украине. Значение деятельности Ивана Федорова | Стара» і «нова» українська нація. | Архітектура Львівського Ренесансу | Дисиденство і шістдесятництво | Міфологічний простір слов’янського язичництва |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Крещение Руси и влияние христианства на дальнейшее культурно-историческое развитие славянских народов| Жемчужины архитектуры Киевской Руси

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)