Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні розміри та продуктивність трієра

Читайте также:
  1. Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ
  2. Буття та його основні форми
  3. Види та розміри доплат і надбавок
  4. Гостинність, основні елементи
  5. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  6. Іслам, основні напрями та релігійні течії
  7. Матерія та основні форми її існування

 

Кількість коротких зерен у зерновій суміші можна знайти за формулою

,

де - відсотковий вміст коротких зерен у зерновій суміші, %;

- подача матеріалу у трієр, кг/с.

Маса матеріалу, що забирається однією комірчиною становить

,

де - коефіцієнт заповнення об’єму комірчини;

- діаметр комірчини, м;

- насипна щільність зернового матеріалу, кг/м3.

Для захоплення кількості коротких зерен в 1 с потрібно комірчин

.

Дійсне число комірчин становитиме

,

де - коефіцієнт корисного використання комірчин.

Оскільки для циліндричної поверхні площа однієї комірчини становить

,

де - проміжок між комірчинами, м.

То необхідна сумарна поверхня комірчин повинна становити

.

З іншої сторони, площа може бути визначена через розміри циліндра

,

де - довжина робочої поверхні трієрного циліндра, м;

- колова швидкість обертання циліндра, м/с;

- кутова швидкість обертання циліндра, с-1;

Прирівнявши праві частини виразів (17.15) та (17.16) отримаємо

.

Або з урахуванням (17.10)

,

де - коефіцієнт рівний 0,01...0,02.

Продуктивність трієра становить

,

де - коефіцієнт, що враховує вид оброблюваної культури;

- питоме навантаження на одиницю поверхні комірок, кг/(с·м2).

Для пшениці кг/(с·м2) при видаленні довгих домішок зі вмістом до 7 % і кг/(с·м2) при виділенні коротких домішок із вмістом 1,5; для вівса кг/(с·м2) при виділенні до 10 % коротких домішок. Для пшениці , для жита , для ячменю , для льону .

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 324 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретичні основи роботи подільника | Розрахунок бральних апаратів | Теорія плющильних вальців | Аналіз роботи очісувального апарату | Розрахунок параметрів рулонного преса | Розрахунок робочих органів гичкозбиральних машин | Теоретичні основи роботи дискових копаючих органів бурякозбиральних машин | Тепло- та вологообмін в процесі сушіння | Загальна схема розрахунку сушарок | Визначення витрати теплоти |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теоретичні основи роботи трієра| Теорія похилої гірки

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)