Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Штучний поділ

Читайте также:
  1. IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і.
  2. Аналіз розподілу працівників за розмірами заробітної плати
  3. Виробництво, розподіл і збут продукції
  4. Д и н а м і ч н а також поділяється на: 1) спастичну і 2) паралітичну.
  5. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням
  6. За якими критеріями та на які види поділяється підприємництво?
  7. І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і.

Як вже згадувалося у попередніх есе, основним базисом нашого виживання та якості життя на планеті Земля, як індивідів так і всього виду, є наше розуміння законів природи і те, як вони співвідносяться з нашим методом ведення економіки. Ця передумова є простим посиланням на таке розуміння при якому фізичні закони природи розглядаються в контексті економічної ефективності, як на рівні людини так і на рівні природного середовища.

Цілком логічним є те, що будь-який вид який перебуває або який залежить від природного середовища в якому він існує повинен узгоджувати всю свою поведінку з порядком природи, який властивий даному природному середовищу, настільки наскільки це йому дозволяє його розуміння в даний момент. Будь-яка інша орієнтація є просто ірраціональною і може призвести лише до проблем.

 

75 Джерело: Rights of Man, Thomas Paine, 1791, p.162

76 Прикладом цього можуть бути патріотичні економічні упередження, які часто впливають на дії місцевої індустрії. У фізичній реальності, технічно існує лише одна економіка коли мова йде про роботу з ресурсами планети Земля та законами природи. Ідея «зроблено в Америці», наприклад, генерує негайну технічну неефективність, оскільки виробництво відповідних товарів є глобальної справою на всіх рівнях, включаючи узуфрукт світових знань. Навмисне обмеження праці та використання чи утримання матеріалів лише в межах кордонів певної країни є економічно контрпродуктивним в справжньому сенсі світової «економіки».

При розумінні того, що Земля з усіма ресурсами, які існують у різних її областях є симбіотичною та синергічною «системою» в поєднанні з властивим їй доказовим причинним науковим порядком, що лежить в її основі та який існує, в багатьох аспектах, як логічний «путівник» для впорядкування людського виду задля найбільшої соціальної ефективності, ми бачимо що наш ширший контекст у якості глобального суспільства переступає межі всіх понять традиційного чи культурного поділу, включаючи відсутність відданості країні, корпорації або навіть «політичним» традиціям.

Якщо «економіка» має на меті підвищення ефективності у задоволенні потреб людського населення в той же час працюючи над подальшою стійкістю та процвітанням, тоді наша економічна діяльність повинна брати це до уваги та упорядковуватися з найбільш відповідною «системою», яку ми можемо зрозуміти. Отже, знову ж таки, з цієї точки зору, сутність національних держав полягає в очевидно помилковому, довільному поділі, який увіковічений культурною традицією, а нелогічною, технічною ефективністю.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Веб-сайти та інтернет-ресурси | Про рух | Фокусування | Природнича / ресурсо-орієнтована економіка | Поява традицій | Симбіоз | Стійкі вірування | Потенціал та рішення | Першочергове призначення та першопричини | Наші технічні реалії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розумовий замок| Витоки та вплив

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)