Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 1.2. Правила переносу частин слова.

Читайте также:
  1. A. Различаем правила и стратегии.
  2. AT СТАЦИОНАРНАЯ И AT ОПЕРАТИВНАЯ. ПОЗЫ AT. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ AT
  3. D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта
  4. D. В диску І та в частині диску А
  5. II частина
  6. II. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ
  7. III. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ.

Правопис складноскорочених слів

та графічних скорочень

Вправа 1. Чому подані переноси небажані, хоч помилками їх вважати не можна?

Неж-даний, прос-лужити, зас-телити, приз-вати, пі-дробити, відро-бити, нас-тупатн.

 

Вправа 2. Поясніть, за якими правилами поділено слова на склади і чи можливі такі варіанти переносу слів.

Ві-тер, май-дан, у-рок, роз-мо-ва, син-так-сис, ві-дро, пла-влю, ро-блю, кіль-ка, ві-ді-рва-ти-ся, роз-ви-ток, щас-тя, вір-ність, чай-ник, друж-ній, міс-то, а-ло-е, зам-ок, за-мок, бать-ків, ба-тьків, і-м’я, віч-ний.

Вправа 3.Поділіть слова на склади відповідно до правил складоподілу. Визначте склади відкриті і закриті.

Праця, працьовитість, гребля, дужка, апетит, кімната, під’їзд, подвір’я, місток, підземний, земля, обрій, завжди, вишня, вільний, травень, майже, прийде, серце, світло, астролог, опера.

Вправа 4. Переписуючи слова, позначте перший можливий перенос з рядка в рядок; поясніть його.

1) Орел, їжджу, цього, перехід, око, підземний, знайомий, розігнати, міддю, саджу, подзвонити, зайшов, підживлення, зайчик, авіація, майже, зів’янути, мрія, зближення, кінний, каяття, інститут, застрахувати, сестра, вістря, мовознавство, кілька, сильний.

2) Тов. Денисюк, О. П. Довженко, Панас Мирний, 9 березня 1814 р., 42 га, 300 г, ін-т, 20 кв. м, 8-й.

 

Вправа 5. Випишіть слова в три колонки:

1) ті, яких не можна переносити (юнак);

2) ті, при переносі яких можна залишати двіперші букви (юн-нат);

3) ті, при переносі яких можна залишати три перші букви (юна-цький). Те саме слово, якщо його можна по-різному переносити, записуйте врізні колонки (рі-зний і різ-ний).

1.Армія, відступ, орел, умію, склад, ґудзик, іти, згин, рясно, обмию, оазис, раджусь, збуджене, яма, ящик, об’єм, саджанці, підзвіт, око, вздовж, вимір, ясно, ясен, оса, зумію.

2. Піджива, сплав, кряж, подзвін, в’яне, ями, підземний, ущент, інструмент, розірвані, джгут, перепел, яничар, усі, юні, годжусь, надзвичайне, гайок, задзижчати, ірис, в’юн, удвох, книголюб, іду, ярмо, уміє, перекладач, сиджу, ялина.

Ключ.З останніх букв виписаних слів прочитаєте: 1) вислів М.Рильського; 2) вислів О. Гончара.

Вправа 6. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) на всякий случай;

2) на повестке дня;

3) на протяжении дня;

4) на прошлой неделе;

5) необходимо учитывать;

6) определять Уставом;

7) обязывать руководителей;

8) по вине работника;

9) по приказу;

10) по собственной воле.

 

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· просити пробачення; · закінчився термін; · потребують поліпшення; · витяг з протоколу; · пускати воду. - вибачатися; - вийшов термін; - вимагають поліпшення; - виписка з протоколу; - відкривати воду.

 

 

Цікаво знати!

 

 


У розмовній мові слова „торговельний”, „торгівельний”, „торговий”вживаються як синонімічні, пор.:

- торговельне (торгове) обладнання,- торговельний (торговий) центр,

- торговельна (торгова) мережа.

Зауважимо, що орфографічні словники не фіксують слова торгівельний (що цілком відповідає правилам чергування о – іу відкритих і закритих складах). У відкритому складі закономірне вживання оторговельний. Практику активного вживання слова торгівельний можна пояснити впливом слова торгівля з ів закритому складі.

Щодо розрізнення значень слів торговельний — торговий варто звертати увагу на те, що слово торговельнийвживають переважно в значенні:

· призначений для торгівлі (торговельний центр, торговельний майданчик);

· той, який веде торгівлю (торговельна компанія, торговельний агент).

 

Слову торговийнадають перевагу тоді, коли йдеться про:

· організацію, що сприяє розвиткові торгівлі (торгова палата, торгове представництво);

· документ, що засвідчує право на торгівлю (торговий патент, торгове свідоцтво).

 

 

УВАГА! Культура мовлення!


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 719 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Звертання | Запрошення та прохання | ТЕМА 1.8. Вживання апострофа | Як попросити вибачення | Як це почалося | ТЕМА 1.10. Просте ускладнене речення. | Як висловити здивування | Молитва Господня | ТЕМА 2.3. Документи по особовому складу. Рапорт | Мета та завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Писемне мовлення| Прощання

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.085 сек.)