Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Звертання. · Дорогі друзі!

Читайте также:
  1. Звертання
  2. звертання
  3. Звертання з двох слів
  4. Розділові знаки у реченнях із звертаннями

· Дорогі друзі!

· Дорогий друже!

· Громадянине (громадянко)!

· Пане (добродію)!

· Пані (добродійко)!

· Пане(ні) (ім’я)!

· Шановні пані й панове!

· Шановні колеги!

· Шановне товариство!

· Вельмишановне зібрання!

· Панове!

· Товаришу (товаришко)!

· Товариші!

· Високоповажний ...!

· Вельмишановний ...!

· Шановна громадо!

· Шановні добродії!

· Люди добрі!

· Мамо! Тату! Дідусю! Бабусю! Тітонько! Дядечку!

· Юначе! Дівчино! Діти!

· Дорогий (милий, любий)!

· Друзі!

· Господарю!

· Вибачте, що турбую Вас!

· Послухайте, будь ласка!

· Чи можна Вас на хвилинку?

ТЕМА 1.4. Правопис прізвищ та імен по батькові

Вправа 1. Поясніть правопис прізвищ.

Петров, Ломтєв, Лєсков, Йолкін, Федоров, Борисов, Пушкін, Новиков, Голицин, Ісаєв, Коньков, Семенов, Писарев, Столєтов, Хрущов, Корольова, Озеров, Ільїн, Шишкін, Рюмін.

Вправа 2. Вставте пропущені літери та запишіть у дві колонки прізвища: 1) із суфіксами -ев, -еєв та 2) суфіксами -єв, -єєв.

Муромц..в, Роговц..ва, Горд..єв, Ломт..в, Серг..єв, Фад..єв, Тютч..в, Плещ..є, Бондар..в, Анік..єв, Авд..єв, Аракч..єв.

 

Вправа 3. Запишіть російські прізвища по-українському в дві колонки:

1) з буквою е; 2) з буквою є.

Мещанинов, Лєрмонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, Тютчев, Исаев, Абдашев, Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, Ваншенкин.

Вправа 4. Перепишіть, обираючи з дужок потрібні букви.

1. Загальновідома близькість Шевченка, який був закоханий у поезію Пушк(і, и)на, Л(е, є)рмонтова і схилявся перед Щ(е, є)др(і, и)ним і Гоголем, з революційно-демократичною інтелігенцією того часу – Ч(є, є)рниш(є, є)вським, Добролюбовим, Н(є, є)красовим.

2. Гоголь був одним із найбільших в світі творців типових, узагальнених образів. Ч(і, и)ч(і, и)ков, Хл(е, є)стаков, Собак(е, є)в(і, и)ч, Ноздрьов, Ман(і, и)лов, Коробочка, городничий Сквозн(і, и)к-Дмухановський, Держ(і, и)морда, Подкольос(і, и)н давно стали у нас називними.

Вправа 5. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Едличка, Пергачов, Куницьш, Лесков, Шитик, Мирошников, Андрианов, Елютин, Пугачев, Живков, Исаенков, Дернов, Артемов, Алексеев, Макеев, Тимирязев.

 

Вправа 6. Перекладіть речення українською мовою і напишіть продовження, використовуючи якомога більше імен та прізвищ. Будьте готові пояснити їхнє написання.

Как-то раз встретились три закадычных приятеля Илья Филлипов, Иван Крутиков и Никита Ильинский для того, чтобы проведать общего знакомого Толика Чижикова, который страдал от загадочной и неизлечимой болезни, именуемой „воспалением хитрости”…

Вправа 7*. Запишіть українською мовою прізвища відомих: а) письменників; б) композиторів; в) художників; г) мовознавців.Вправа 8*.Чому ті самі букви в російських назвах Репино і Решетниково українською мовою передаються по-різному: Репіно і Решетниково? Чому по-українському Пушкін, але Пущин, хоч по-російському однаково: Пушкин і Пущин?

Вправа 9. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) при осмотре;

2) прибегать к суровым мерам;

3) привлекать к ответствености;

4) принимать во внимание;

5) приносить вред;

6) проэктно-сметная документация;

7) разногласия по вопросам;

8) рассматривать иск;

9) с приказом ознакомлен;

10) с разрешения.

 

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· внести питання; · увімкнути світло; · насамперед, передусім; · всебічний; · водночас, саме тоді. - включити питання; - включити світло; - в першу чергу; - всесторонній; - в той же час.

 

 

Цікаво знати!

 
 

 


У мовній практиці часто замість дієслова становити вживають складати, хоча ці слова мають різне значення.

Загрузка...

Слово складати вживають у значенні „збирати окремі предмети докупи”, „створювати щось ціле, зібравши й об’єднавши окремі частини, предмети” (складати книжки, складати фразу). Складають план, кошторис, доповідь, об’єднавши певні дані, дібраний матеріал.

Значення „бути складовою частиною чогось” передається дієсловом становити. Наприклад: У 2005 р. інтегральний показник рівня тіньової діяльності становив 28% офіційного ВВП.

Дієслово становити, а не складати вживаємо й тоді, коли йдеться про якусь кількість у підсумку, в сумі, в сукупності, наприклад: сума чисел становить 175.

 

УВАГА! Культура мовлення!


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 543 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Писемне мовлення | ТЕМА 1.2. Правила переносу частин слова. | ТЕМА 1.8. Вживання апострофа | Як попросити вибачення | Як це почалося | ТЕМА 1.10. Просте ускладнене речення. | Як висловити здивування | Молитва Господня | ТЕМА 2.3. Документи по особовому складу. Рапорт | Мета та завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прощання| Запрошення та прохання

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.035 сек.)