Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 5.7. Правове регулювання наукової та науково-технічної діяльності.

Читайте также:
  1. Адміністративні методи валютного регулювання.
  2. Витрук Н.В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности // Правоведение. – 1983. – №2. – С. 3-10
  3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  4. Нормативно-правове забезпечення розрахунків з підзвітними особами.
  5. Організаційно правове регулювання взаємодії суб‘єктів на оптовому ринку
  6. Особливості складання документів наукової сфери та наукових праць
  7. Підготовка наукової статті

Самостійна робота (2 год.)

 

1.Підготуйте проект договору в сфері науково-технічної діяльності.

2.Розкрийте поняття “інноваційна діяльність” та дайте його характеристику.

Тематика повідомлень та рефератів:

1.Правове забезпечення науково-технічного прогресу в період реформування економіки.

 

Література: 38, 50, 57-60,66, 67, 75-77, 85, 96-98, 105, 112, 121-124, 126, 131, 136, 137.

ТЕМА 5.8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Лекція (2 год.)

План

1. Поняття, принципи та правова основа зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт), його зміст та особливості.

4. Державне регулювання ЗЕД.

5. Відповідальність у сфері ЗЕД.

 

Семінарське заняття (2 год.)

План

 

1. Поняття, принципи та правова основа зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт), його зміст та особливості.

4. Особливості розрахунків між суб’єктами ЗЕД.

5. Державне регулювання ЗЕД.

6. Відповідальність у сфері ЗЕД.

7. Порядок розглядання спорів між суб’єктами ЗЕД.

Самостійна робота (2 год.)

 

1. Визначити поняття: реекспорт, індикативні ціни, демпінг, ембарго, бонд.

2. Назвіть не менш 5 видів зовнішньоекономічної діяльності, вказавши НПА, які їх регулюють.

Індивідуальна робота (2 год.)

 

1.Скласти приклад договору купівлі-продажу в зовнішньоекономічній діяльності.

Тематика повідомлень і рефератів:

1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Література: 11, 12, 18, 38, 50, 57-60,66, 67, 75-77, 85, 96-98, 105, 112, 121-124, 126, 131, 136, 137.

 

 

ТЕМА 5.9. Спеціальні режими господарювання.

Лекція (2 год.)

План

1.Поняття та правова основа спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Цілі та порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон.

3.Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальних (вільних) економічних зон, система державних гарантій у ВЕЗ.

4.Типи спеціальних економічних зон в Україні.

5.Підстави та порядок ліквідації ВЕЗ.

Семінарське заняття (2 год.)

План

1. Поняття та правова основа спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Цілі та порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальних (вільних) економічних зон, система державних гарантій у ВЕЗ.

4. Типи спеціальних економічних зон в Україні.

5. Підстави та порядок ліквідації ВЕЗ.

Самостійна робота (2 год.)

 

1.Назвіть особливості оподаткування суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в умовах ВЕЗ.

Література: 23, 38, 50, 55, 56-60, 63, 66, 67, 75-77, 85, 96-98, 105, 112, 121-124, 126, 131, 136, 137.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Экзогенная складчатость | Металлометрическая съемка, геохимический метод поиска п.и. | Значения и принципы составления сводного стратиграфического разреза | Внутренее строение интрузивных масс (прототектоника тв и жид фаз) | Формы залегания метаморфических пород, гранито-гнейсовые купола. | Створення логічної схеми інформаційної системи на рівні атрибутів. | Встановлення зв’язків в логічній моделі інформаційної системи | ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми | ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання | ТЕМА 4.2. Ціни та ціноутворення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 5.3. Господарська діяльність в сфері транспорту| Рівні оцінювання знань магістранта

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.012 сек.)