Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 4.2. Ціни та ціноутворення.

Читайте также:
 1. Методи організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання в туризмі. Витратні методи ціноутворення.

Лекція (2 год.)

План

 1. Цiлi державного регулювання цiн.
 2. Види цiн та тарифів в системi державного регулювання господарської дiяльностi.
 3. Форми встановлення державних цiн та тарифів.
 4. Компетенція органів державного управління з ціноутворення.
 5. Вiльнi цiни та тарифи.
 6. Вiдповiдальнiсть за порушення державної дисциплiни цiн.

Семінарське заняття (2 год.)

План

1. Цiлi державного регулювання цiн.

2. Види цiн та тарифів в системi державного регулювання господарської дiяльностi.

3. Форми встановлення державних цiн та тарифів.

4. Вiльнi цiни та тарифи.

5. Контроль за дотриманням державної дисциплiни цiн.

Самостійна робота (2 год.)

 

План

1. Заповните таблицю, указав не менш 5 нормативно-правових актів, що регулюють ціни і тарифи:

 

Назва нормативно-правового акта Приймаючий орган Дата прийняття і набуття законної сили
     

 

Тематика повідомлень та рефератів:

1. Вiдповiдальнiсть за порушення державної дисциплiни цiн.

2. Компетенція органів державного управління з ціноутворення.

3. Правовий статус державної інспекції контролю за цінами.

Література: 2; 7; 11; 16; 17; 22; 73; 78; 88; 93; 106; 127; 137; 41 с. 221-227.

 

ТЕМА 4.3. Антимонопольне регулювання.

Лекція (2 год.)

План

 1. Антимонопольна політика держави: поняття, цiлi та основні напрямки.
 2. Правова основа обмеження монополiстичноi дiяльностi та пiдтримки конкуренцiї в Україні.
 3. Державнi органи, що здiйснюють контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, їх завдання та компетенцiя.
 4. Вiдповiдальнiсть за порушення антимонопольного законодавства.

Семінарське заняття (2 год.)

План

1. Розвиток антимонопольного законодавства та законодавства про недобросовісну конкуренцію.

2. Поняття та ознаки монополізму.

3. Дискримінація підприємців органами влади і управління.

4. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

5. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства. Правове положення Антимонопольного комітету України.

6. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

 

Самостійна робота (2 год.)

План

1. Підготуйте проект заяви в Антимонопольний комітет з факту порушення антимонопольного законодавства від імені суб'єкта господарювання (при підготовці заяви можна використовувати практичну діяльність конкретних підприємств чи матеріали періодичної преси).

Тематика повідомлень та рефератів:

1. Монополістичні правопорушення.

2. Засоби боротьби з монополістичними порушеннями.

3. Попередження монополістичних порушень.

Література:1, 7, 14, 16, 17, 23, 33, 39, 42, 45, 55, 57, 62, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 98, 112, 129, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 186, 188, 205, 208, 214.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методы площадной съемки (прослеживание и пересечение) | Постседиментационные складки | Экзогенная складчатость | Металлометрическая съемка, геохимический метод поиска п.и. | Значения и принципы составления сводного стратиграфического разреза | Внутренее строение интрузивных масс (прототектоника тв и жид фаз) | Формы залегания метаморфических пород, гранито-гнейсовые купола. | Створення логічної схеми інформаційної системи на рівні атрибутів. | Встановлення зв’язків в логічній моделі інформаційної системи | ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання| ТЕМА 5.3. Господарська діяльність в сфері транспорту

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)