Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми

Читайте также:
  1. Выбор нормированных значений КЕО.
  2. Гигиеническое регламентирование и прогнозирование. Основные принципы нормирования.
  3. Глава V. Нормирование в области охраны окружающей среды
  4. Качество окружающей среды и экологическое нормирование.
  5. Классификация и нормирование шума
  6. Лексічні норми ділової мови.Синоніми,антоніми,омоніми,пароніми в діловому мовленні.
  7. Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів

Змістовий модуль 1

Загальна характеристика господарського права.

Мета модулю встановитися у понятті господарська ж діяльність її різновидах і підходах до правового регулювання. Визначити місце господарського права в системі права; розкрити поняття господарського права як галузі права і законодавства, юридичної науки та навчальної дисципліни; визначити особливості предмету та методу господарського права; вказати мету, принципи та систему господарського права, розкрити склад господарських правовідносин; підходи до їх регулювання, вказати підстави виникнення господарських правовідносин; рекомендувати підручники, нормативно-правові акти, які є джерелами господарського права; навчити самостійно працювати студентів з нормативною базою.

За результатами навчання студенти повинні

- знати та вміти користуватися нормативні акти, які регулюють господарські правовідносини;

- знати місце господарського права в загальній системі права;

- знати основну мету, принципи та систему даної галузі права;

- вміти проводити розмежування господарських правовідносин від цивільно-правових.

ТЕМА 1.1 Предмет, метод, принципи господарського права. Система господарського права. Господарське право як наука

 

Лекція (2 год.)

План

1. Поняття та види господарської діяльності.

2. Теоретичні аспекти розуміння господарського права.

3. Господарське право як єдина та самостійна галузь права.

4. Поняття та предмет господарського права (далі – ГП) як галузi права.

5. Загальнi положення про систему господарського права.

6. Поняття та предмет ГП як юридичної науки.

Семінарське заняття (2 год.)

План

1. Поняття та предмет господарського права.

2. Функції господарського права.

3. Система господарського права.

4. Поняття та предмет ГП як юридичної науки.

5. Методологія господарського права.

6. Загальні принципи господарювання

 

Самостійна робота (2 год.)

План

1. 1. Як співвідносяться терміни «торгове право», «комерційне право», «підприємницьке право», «господарське право»?

2. У чому суть методу автономних рішень. Приведіть приклади його дії.

Тематика повідомлень i рефератів:

1. Роль та значення господарського права.

2. Специфіка предмету господарського права.

3. Сучасна система ГП як галузi права.

4. Розвиток наукових шкіл господарського права.

Література 1; 2; 6; 85; 105; 115; 126; 127 с.28-58; 133 с.49-60; 134; 136; 137; 141 с.20-34; 142 с.16-20; 146; 149.

ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми

Лекція (2 год.)

План

1. Поняття та ознаки господарського законодавства.

2. Розвиток господарського законодавства України.

3. Проблеми систематизацiї господарського законодавства України.

4. Комплексний змiст основних нормативних актiв ГЗ.

5. Специфiка норм ГП. Типи та види господарсько-правових норм.6. Структура господарсько-правових норм.

 

Семінарське заняття (2 год.)

План

1. Особливостi господарського законодавства та їх сутність

2. Комплексний змiст основних нормативних актiв господарського законодавства.

3. Кодифiкацiя господарського законодавства України (роль та значення).

4. Типи та види господарсько-правових норм.

5. Структура господарсько-правових норм.

Індивідуальна робота (2 год.)

  1. Випишіть порядок вступу в силу нормативно-правових актів у виді наступної

таблиці:

 

Назва нормативно-правового акту Орган, що приймає Момент вступу в силу Офіційний орган і дата опублікування
       
       

 

2.Заповнити таблицю: Підзаконні нормативні акти

 

Укази Президента з господарських питань Постанови і розпорядження КМ України Господарсько-нормативні акти Міністерств і Відомств Нормативні акти територіальної дії
       

 

Тематика повідомлень та рефератiв:

 

1. Вплив загальних норм господарського права на формування локальних господарських норм.

2. Взаємодiя ГЗ України і мiжнародних договорiв та угод з господарських питань.

3. Основнi етапи розвитку господарського законодавства.

 

 

Література 1; 2; 6; 85; 105; 115; 126; 127 с.28-58; 133 с.49-60; 134; 136; 137; 141 с.20-34; 142 с.16-20; 146; 149.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 408 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формы несогласного залегания разновозрастных толщ и признаки стратиграфического несогласия(облекания, прилегания и т.п.) | Горизонтальное залегание слоев. Особенности изображения их на геологических картах и разрезах | Методы площадной съемки (прослеживание и пересечение) | Постседиментационные складки | Экзогенная складчатость | Металлометрическая съемка, геохимический метод поиска п.и. | Значения и принципы составления сводного стратиграфического разреза | Внутренее строение интрузивных масс (прототектоника тв и жид фаз) | Формы залегания метаморфических пород, гранито-гнейсовые купола. | Створення логічної схеми інформаційної системи на рівні атрибутів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Встановлення зв’язків в логічній моделі інформаційної системи| ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)