Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове забезпечення продовольчої безпеки України.

Методологічні основи аграрного права України. | Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні. | Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. |


Читайте также:
  1. III . Правила безпеки
  2. III. Правила безпеки
  3. IV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.
  4. IX. Забезпечення охорони провідних фахівців фірми, їх сімей і власності.
  5. VІІ. Матеріали методичного забезпечення
  6. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України.
  7. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.

Якщо рівень імпорту продуктів харчування перевищує 30% - то держава є продовольчо залежною і рівень продовольчої безпеки значно знижується.

 

Національні особливості: одні держави досягають продовольчої безпеки за рахунок самозабезпечення; інші - імпортують значну частину продовольчих товарів і вирішувати питання продовольчої безпеки за рахунок домовленості з іншою державою.

 

Про вольова безпека згадується в ЗУ "Про основи національної безпеки України" - визначається як складова національної безпеки.

Національна безпека забезпечується шляхом виваженої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій та програм в таких сферах як політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна.

В ст. 6 ЗУ продовольчу безпеку визначено як пріоритетний національний інтерес України.

Ч. 1 ст. 17 Конституції визначено що захист суверенітету нашої держави та забезпечення іі економічної безпеки є найважливішими функціями держави, а оскільки продовольча є різновидом.

 

Конституційно-правовими гарантіями є положення статті 3 та 48 Конституції.

 

Продовольча безпека являє собою захищеність життєвих інтересів людини, що виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання іі звичайної життєвої діяльності.

1. Якість та безпечність продуктів харчування

2. Економічна доступність продуктів харчування

 

(Курило та Войчук) Продовольча безпека - це гарантована здатність держави на принципах самозабезпечення основними харчовими продуктами за іх економічною та фізичною доступністю незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх чинників задовольняти потреби населення в особі кожного громадянина продуктами харчування в необхідному обсязі, асортименті та якості на рівні, що забезпечує його здоров'я та інтелектуальний розвиток.

 

ЗУ "Про виробництво та обіг органічної с/г продукціі та сировини"

Виробництво органічної продукціі - є виробнича діяльність ФО або ЮО під час здійснення якої виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, гмо, консервантів на всіх етапах виробництва; застосовуються методи, принципи та правила визначені в зазначених законом для отримання натуральної екологічно чистої продукціі, а також збереження та відновлення природних ресурсів.

 

Етапи:

1. Отримання сертифікату, агрозімічної паспортизації

2. Включення до реєстру виробників органічної продукціі

 

Гмо - серед реальних загроз безпеці через неконтрольоване ввезення транс генних рослин, змінених рослин і т. д., посилення впливу гмо у популяції живих організмів.

 

гмо (живий змінений організм) - це будь-який організм у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів, які не відбуваються в природних умовах, а саме: рекомбінантними методами; методи що передбачають введення в організм спадкового матеріалу, злиття клітин.

 

Законодавство встановлює спеціальні вимоги щодо погодження гмо:

1. При здійсненні генно інженерної діяльності

2. При введенні в обіг продукціі виробленої з використанням гмо

3. При експорті імпорті та транзиті гмо


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.| Поняття, види та особливості аграрних правопорушень.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)