Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ. Матеріали методичного забезпечення

Читайте также:
  1. IV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.
  2. IX. Забезпечення охорони провідних фахівців фірми, їх сімей і власності.
  3. V. Навчальні матеріали.
  4. а морозостійкістю матеріали поділяють на марки. Так для бетону встановлені такі марки за морозостійкістю: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
  5. ДО СИНТЕТИЧНОГО РАХУНКУ «МАТЕРІАЛИ» ЗА СІЧЕНЬ 2009 р.
  6. Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічною забезпечення суб'єктам господарської діяльності у с/г.

VІІ. 1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання та інше.

VІІ. 2. Матеріали методичного забезпеченняосновного етапузаняття: професійні алгоритми (орієнтовані карти) для формування практичних навичок та вмінь, та вмінь, навчальні задачі.

VІІ. 3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

VІІ .4. Матеріали методичного забезпеченнясамопідготовки студентів: орієнтовані карти для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою.

 

ЛІТЕРАТУРНО НАУКОВА, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

ЛІТЕРАТУРНО НАУКОВА, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

Основна для студентів Додаткова для студентів
Г.О. Литвинова, В.Д. Ванханен Гігієна Київ «Здоров’я» 1994 р. 1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія. Вінниця:Нова Книга, 2006.  
І.І. Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький, Б.А. Пластунов, Є.І.Толмачова, М.Б.Шегедин Загальна гігієна. Посібник для практичних навичок Львів «Світ» 2001р. 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. К.: Зд  
Основна для викладача Додаткова для викладача
Г.О. Литвинова, В.Д. Ванханен Гігієна Київ «Здоров’я» 1994 р. 1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія. Вінниця:Нова Книга, 2006.  
І.І. Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький, Б.А. Пластунов, Є.І.Толмачова, М.Б.Шегедин Загальна гігієна. Посібник для практичних навичок Львів «Світ» 2001р. 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. К.: Зд  

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІV. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ| Начало конца. Через 12 дней после совета.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)