Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ставлення батьків до дитиниЧитайте также:
  1. АЛГОРИТМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИМЕТРИЧНОГО МНОГОЧЛЕНА У ВИДІ МНОГОЧЛЕНА ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ СИМЕТРИЧНИХ МНОГОЧЛЕНІВ
  2. Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
  3. Гра є історичним утворенням. її виникнення зумовлене розвитком суспільства і пов'язаною з ним зміною становища дитини в системі суспільних відносин[18, с.299].
  4. Майнові права та обов‘язки батьків та дітей
  5. Майнові права та обов‘язки батьків та дітей
  6. Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей
  7. Показники білірубіну сироватки крові у дитини 1 доби

1. Оптимальний емоційний контакт (складається із 4 ознак, їхні номери в опитувальному листі 1, 14, 15, 21):

— пробудження словесних проявів, вербалізація (1);


Діагностика міжособистісних стосунків 329

партнерські відносини (14);

— розвиток активності дитини (15);

— рівні відносини між батьками і дітьми (21).

2. Надлишкова емоційна дистанція з дитиною (складається із З
ознак, їхні номери в опитувальному листі 8, 9, 16):

— дратівливість (8);

— суворість, надлишкова строгість (9);

— уникнення контактів з дитиною (16).

3. Надлишкова концентрація на дитині (описується 8 ознаками,
їхні номери в опитувальному листі 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22):

— надмірна турбота, залежні відносини (2);

— подолання супротиву, утиски волі (4);

— створення безпеки, боязнь образити (6);

— виключення позасімейного впливу (10);

— подавлення агресивності (12);

— подавлення сексуальності (18);

— надмірне втручання у світ дитини (20);

— прагнення прискорити розвиток дитини (22).

У структурі взаємовідносин будь-якої нормальної сім'ї завжди присутні елементи усіх перерахованих властивостей і проявів. Однак вони наповнюють спільну групу у різній пропорції, що і визначає своєрідність природи спілкування. Дуже важко зрозуміти, які з ознак переважають, а які - занижені порівняно з середньою величиною, так як саме вони і визначають суть побудови взаємовідносин.

До кожної із 23 шкал відносяться 5 тверджень питальника. Ви повинні виразити своє ставлення до них, давши:

А - повну згоду (4 бали); а - швидше згоду, чим незгоду (3 бали); б -швидше незгоду, чим згоду (2 бали); Б - повну незгоду (1 бал).

ІНСТРУКЦІЯ

Перед вами запитання, які допоможуть вияснити, що батьки думають про виховання дітей. Тут немає правильних і неправильних відповідей.

Деякі питання можуть здатися вам однаковими. Одначе, це не так. Є питання подібні, але неоднакові. Зроблено це для того, щоб вловити можливі, навіть невеликі відмінності у поглядах на виховання дітей.


330 Діагностика міжособистісних стосунківНа заповнення питальника потрібно приблизно 20 хвилин. Не об­думуйте відповідь довго, відповідайте швидко, постарайтесь дати першу відповідь, яка прийде вам в голову.

В кінці, при підрахунку бачів, ви побачите, що максимальна кількість балів по кожній із ознак - 20. Розгляньте шкачи з оцінкою 18, 19, 20, які сильно виражені, і шкачи з оцінкою 5, 6, 7, 8, як слабкі. Отриманий результат проаналізуйте. Він не абсолютний, аче повинен наштовхну­ти вас на думку про ті надлишкові прояснення, які притаманні вашій сім'ї, про те, що у вас робиться правильно і веде до хорошого резуль­тату, а що необдумано не враховується.

Після підрахунку та аналізу крайніх значень погляньте на середні. Як правило, деякі притаманні вам позитивні риси тільки чекають свого часу, щоб почати розвиватися активніше, а те, що перешкоджає, потребує лише уваги і розуміння, щоб не стояти на шляху нормальних сімейних взаємовідносин і розвитку дітей.

При відповідях користуйтеся бланком, так буде легше підрахувати результат.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Якщо діти вважають свої погляди правильними, вони можуть не
згоджуватися із поглядами батьків.

АабБ

2. Хороша мати завжди повинна оберігати дітей навіть від незначних
труднощів та образ.

АабБ

3. Для хорошої матері дім і сім'я - найважливіше в житті.

АабБ

4. Деякі діти настільки погані, що заради їхнього ж блага треба навчити
їх боятися дорослих.

АабБ

5. Діти повинні розуміти, що батьки роблять для них дуже багато.

АабБ

6. Маленьку дитину завжди потрібно добре тримати під час купання,
щоб вона не впала.

АабБ

7. Люди, які думають, що у хорошій сім'ї не може бути непорозумінь,
не знають життя.

АабБ

8. Дитина, яка подорослішає, буде дякувати батькам за строге виховання.

АабБ


Діагностика міжособистісних стосунків 331

9. Перебування з дитиною може привести до нервового виснаження.

АабБ

10. Краще, якщо дитина не задумується над тим, чи правильні погляди її
батьків.

АабБ

11.Батьки повинні виховувати у дітей повну довіру до себе.

АабБ

12. Дитину треба вчити уникати бійок, незалежно від обставин.

АабБ

13. Най гірше для матері - домогосподарки - це почуття, що їй нелегко
визволитись від своїх обов'язків.

АабБ

14. Батькам легше пристосуватися до дітей, чим навпаки.

АабБ

15. Дитина повинна навчитися у житті багатьом потрібним речам, тому
їй не потрібно дозволяти втрачати дорогоцінний час.

АабБ

16. Якщо один раз ви згодитесь з тим, що дитина доносить, вона буде це
робити постійно.

АабБ

17. Якщо би батько не заважав у вихованні дитини, мати це зробила б
краще.

АабБ

18. У присутності дитини не потрібно говорити про питання статі.

АабБ

19. Якщо б мати не управляла домом, чоловіком і дітьми, усе проходило
б менш організовано.

АабБ

20. Мати повинна робити усе, щоб знати, про що думають діти.

АабБ

21.Якщо б батьки більше цікавились справами своїх дітей, діти були б
кращі і щасливіші.

АабБ

22. Більшість дітей повинні самостійно справлятися з фізіологічними
потребами уже з 15 місяців.

АабБ

23. Найважче для молодої матері - залишатись одною в перші роки
виховання дитини.

АабБ

24. Треба сприяти тому, щоб діти висловлювали свою думку про життя
сім»ї, навіть якщо вони думають, що життя в сїм»ї неправильне.

АабБ


332 Діагностика міжособистісних стосунків

25. Мати повинна робити все, щоб вберегти дитину від розчарувань, які
несе життя.

АабБ

26. Жінки безробітні - не дуже добрі матері.

АабБ

27. Треба обов'язково викоріняти у дітей прояви єхидності, що зароджується.

АабБ

28. Мати повинна жертвувати своїм щастям заради щастя дитини.

АабБ

29. Усі молоді матері бояться своєї необізнаності у поводженні з дитиною.

АабБ

30. Подружжя повинне інколи сваритись, доказуючи свої права.

АабБ

31. Строга дисципліна стосовно до дитини розвиває у неї сильний характер.

АабБ

32. Матері часто бувають настільки змученими присутністю своїх дітей,
що їм здається, ніби вони не можуть з ними бути ні хвилини більше.

АабБ

33. Батьки не повинні поставати перед дітьми у поганому світлі.

АабБ

34. Дитина повинна поважати своїх батьків більше, ніж інших.

АабБ

35. Дитина повинна завжди звертатися за допомогою до батьків чи
вчителів, замість того, щоб вирішувати свої непорозуміння у бійці.

АабБ

36. Постійне перебування з дітьми переконує матір у тому, що її
виховательські можливості менші від вміння і здібностей.

АабБ

37. Батьки своїми діями повинні завоювати довіру дітей.

АабБ

38. Діти, які не пробують свої сили в досягненні успіхів, повинні знати,
що потім в житті можуть зустрітися з невдачами.

АабБ

39. Батьки, які розмовляють з дитиною про її проблеми, повинні знати,
що краще дати дитині спокій і не втручатися у її справи.

АабБ

40. Якщо чоловіки не хочуть бути егоїстами, вони повинні брати участь
у сімейному житті.

АабБ

41.Не треба допускати, щоб хлопчики і дівчатка бачили один одного
голими.

АабБ


Діагностика міжособистісних стосунків 333

42. Якщо жінка достатньо підготовлена до вирішення проблем, це краще
і для дітей, і для чоловіка.

АабБ

43. У дитини не повинно бути таємниць від своїх батьків.

АабБ

44. Якщо у вас прийнято, що діти розказують вам анекдоти, а ви їм, то
питання можна вирішити спокійно і без конфліктів.

АабБ

45. Якщо рано навчити дитину ходити, це добре впливає на її розвиток.

АабБ

46. Погано, коли мати одна вирішує усі труднощі, які пов'язані з доглядом
за дитиною та її вихованням.

АабБ

47. У дитини повинні бути свої погляди і можливості вільно їх висловлювати.

АабБ

48. Треба берегти дитину від важкої роботи.

АабБ

49. Жінка повинна вибирати між домашнім господарством і розвагами.

АабБ

50. Розумний батько повинен навчити дитину поважати начальство.

АабБ

51. Дуже мало жінок отримують подяку дітей за працю, затрачену на їх
виховання.

АабБ

52. Якщо дитина потрапила в біду, мати в будь-якому випадку відчуває
себе винною.

АабБ

53. У молодого подружжя, не зважаючи на силу почуттів, завжди є
протиріччя, які викликають роздратування.

АабБ

54. Діти, яким прищепили повагу до норм поведінки, стануть добрими,
стійкими і поважними людьми.

АабБ

55. Рідко буває, щоб мати, яка цілий день займається з дитиною, змогла
бути ласкавою і спокійною.

АабБ

56. Діти не повинні поза домом вчитися тому, що заперечує поглядам їх
батьків.

АабБ

57. Діти повинні знати, що немає людей більш мудрих, аніж їх батьки.

АабБ

58. Немає виправдання дитині, яка б'є іншу дитину.

АабБ


334 Діагностика міжособистісних стосунків

59. Молоді матері страждають з приводу свого сидіння вдома більше,
чим з якої-небудь іншої причини.

АабБ

60. Примушувати дітей відмовлятися і пристосовуватися - поганий
метод виховання.

АабБ

61. Батьки повинні навчити дітей знайти заняття і не витрачати вільного
часу.

АабБ

62. Діти мучать своїх батьків дрібними проблемами, якщо з самого
початку до цього звикнуть.

АабБ

63. Коли мати погано виконує свої обов'язки стосовно своїх дітей, це, мабуть,
означає, що батько не виконує своїх обов'язків по утриманню сім'ї.

АабБ

64. Дитячі ігри з сексуальним змістом можуть призвести дітей до
сексуальних злочинів.

АабБ

65. Планувати повинна тільки мати, так як тільки вона знає, як треба
вести господарство.

АабБ

66. Уважна мати повинна знати, про що думає дитина.

АабБ

67. Батьки, які вислухають з похвалою відверті висловлювання дітей про
їх переживання на побаченнях, дружніх зустрічах, танцях і ..., допома­
гають їм у більш швидкому соціальному розвитку.

АабБ

68. Чим швидше слабшає зв'язок дітей з сім'єю, тим швидше діти навчаться
вирішувати свої проблеми.

АабБ

69. Розумна мати робить усе можливе, щоб дитина до і після народження
знаходилась в хороших умовах.

АабБ

70. Діти повинні брати участь у вирішенні важливих сімейних питань.

АабБ

71. Батьки повинні знати, як потрібно чинити, щоб їхні діти не потрапили
у складні ситуації.

АабБ

72. Дуже багато жінок забувають про те, що їх належним місцем є дім.

АабБ

73. Діти потребують материнської турботи, якої іноді не вистачає.

АабБ


Діагностика міжособистісних стосунків 335

74. Діти повинні більше турбуватися і дякувати матері за працю, яку
вона у них вклала.

АабБ

75. Більшість матерів побоюються мучити дитину, даючи їй дрібні доручення.

АабБ

76. У сімейному житті існує багато питань, які не треба вирішувати шляхом
спокійного обговорення.

АабБ

77. Більшість дітей повинні виховуватися більш строго, аніж це є насправді.

АабБ

78. Виховання дітей - це тяжка нервова робота.

АабБ

79. Діти не повинні сумніватися у способі мислення своїх батьків.

АабБ

80. Найбільше діти повинні поважати своїх батьків.

АабБ

81. Не треба схвалювати те, що діти займаються боксом і боротьбою, так
як це може привести до серйозних пошкоджень тіла й інших проблем.

АабБ

82. Одне із поганих явищ полягає у тому, що у матері, як правило, немає
вільного часу для улюблених занять.

АабБ

83. Батьки повинні вважати дітей рівноправними по відношенню до себе
в усіх життєвих питаннях.

АабБ

84. Коли дитина робить те, що повинна, вона знаходиться на правильному
шляху і буде щасливою.

АабБ

85. Треба залишити дитину, якій сумно, в спокої і не займатися нею.

АабБ

86. Найбільше бажання будь-якої матері - бути зрозумілою для чоловіка.

АабБ

87. Одним з найважчих моментів у вихованні дітей є сексуальні проблеми.

АабБ

88. Якщо мати керує домом і турбується про все, сім'я почуває себе добре.

АабБ

89. Так як дитина - частина матері, то вона має право знати все про
життя дитини.

АабБ

90. Діти, яким дозволяється жартувати і сміятися разом з батьками, легше
сприймають їхні поради.

АабБ


336 Діагностика міжособистісних стосунків

91. Батьки повинні докласти всіх зусиль, щоби якнайраніше навчити
дитину справляти фізіологічні потреби.

АабБ

92. Більшість жінок потребують більше часу для відпочинку після народжен­
ня дитини, аніж їм насправді дається.

АабБ

93. У дитини повинна бути впевненість у тому, що її не будуть сварити,
коли вона розкаже батькам про свої проблеми.

АабБ

94. Дитину не треба привчати до тяжкої домашньої роботи, щоб вона не
втратила цікавість до будь-якої праці.

АабБ

95. Для хорошої матері достатньо спілкування зі своєю сім'єю.

АабБ

96. Іноді батьки змушені чинити проти волі дитини.

АабБ

97. Матері жертвують усім заради добробуту своїх дітей.

АабБ

98. Одного хоче мати для дитини - благополуччя і безпеки.

АабБ

99. Природно, що двоє людей з протилежними поглядами у подружжі
сваряться.

АабБ

100. Строге виховання дітей робить їх більш щасливими.

АабБ

101.Природно, що мати хвилюється, якщо у неї діти егоїсти і дуже
вимогливі.

АабБ

102. Дитина ніколи не повинна слухати, як критикують її батьків.

АабБ

103. Перший обов'язок дітей - довіра до батьків.

АабБ

104. Батьки, як правило, надають перевагу спокійним дітям.

АабБ

105. Молода мати відчуває себе нещасною, тому що знає, що багато
речей, які б вона хотіла мати, для неї недоступні.

АабБ

106. Немає ніяких підстав, щоби у батьків було більше прав, аніж у дітей.

АабБ

107. Чим швидше дитина зрозуміє, що немає сенсу витрачати час, тим
краще для неї.

АабБ

108. Діти роблять усе можливе, щоби зацікавити батьків своїми проблемами.

АабБ


Діагностика міжособистісних стосунків 337

109. Небагато чоловіків розуміють, що матері їхньої дитини також
потрібна радість у житті.

АабБ

110. Із дитиною щось не те, якщо вона задає багато питань про секс.

АабБ

111. Виходячи заміж, жінка повинна розуміти, що керуватиме сімейними
справами.

АабБ

112. Обов'язком матері є знати думки дитини.

АабБ

113. Якщо залучати дитину у домашні справи, вона стає більш зв'язаною з
батьками і більше довіряє їм свої проблеми.

АабБ

114. Потрібно як можна раніше припинити годувати дитину грудьми із
пляшечки.

АабБ

115. Від матері не вимагається багато відповідальності по відношенню до
дитини.

АабБ

■ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ -

Найбільшу цікавість містить блок шкал, які направлені на виявлення ставлення батьків до виконання сімейної ролі.

У сім'ї можна виділити окремі аспекти стосунків:

І. Господарсько-побутові, пов'язані із організацією побуту сім'ї (у тесті

це шкали З, 13, 19,23);

II. Міжподружні, пов'язані з моральною, емоційною підтримкою, організа­цією відпочинку, створенням середовища для розвитку особистості (у тесті це шкала 17);

III. Взаємини, які забезпечують розвиток дітей, «педагогічні» (у тесті шкали 5, 11).

Поглянувши на цифрові дані, можна скласти портрет сім'ї. Дуже важлива шкала 7 (сімейні конфлікти). Високі показники у цій шкалі можуть говорити про конфлікти у сім'ї.

Високі оцінки у шкалі 3 говорять про те, що сімейні проблеми переважають над виробничими, про «другорядність інтересів» справи. Інше можна сказати про шкалу 13. Для осіб, що мають високі оцінки у цій шкалі, характерна залежність від сім'ї, низька поступливість (погодженість) у розподілі господарських функцій. Про погану інтегро­ваність сім'ї говорять високі оцінки у шкалах 17, 19, 23.


338 Діагностика міжособистісних стосунків

Батьківсько-дитячі стосунки є основним предметом аналізу в тесті.

Основний висновок, який можна зробити одразу - це оцінити батьківсько-дитячі стосунки з точки зору їх оптимальності. Для цього прирівнюються середні оцінки у перших трьох групах шкал: оптималь­ний контакт, емоційна дистанція, концентрація.

Особливу цікавість представляє аналіз окремих шкал, що часто є ключем до розуміння особливостей відносин, які не склались між батьками і дитиною.

Ознаки:

1) Вербалізація;

2) Надмірна турбота;

3) Залежність від сім'ї;

4) Утиски волі;

5) Відчуття самопожертви;

6) Боязнь образити;

7) Сімейні конфлікти;

8) Дратівливість;

9) Надмірна строгість;

 

10) Виключення позасімейних впливів;

11) Надавторитет батьків;

12) Утиски агресивності;

13) Незадоволеність роллю господині;

14) Партнерські відносини;

15) Розвиток активності дитини;

16) Уникнення конфлікту;

17) Пасивність чоловіка;

18) Утиски сексуальності;

19) Домінування матері;

20) Надмірні втручання у світ дитини;

21) Рівні відносини;

22) Прагнення прискорити розвиток дитини;

23) Несамостійність матері.

Щоб отримати результат, складіть бали у кожному рядку. Номер питання у першій колонці показує номер шкали (питання №14 - шкала «Партнерські відносини»). Сума балів у рядку показує значимість даної ознаки у вашій сім'ї. Нагадаємо, при правильному аналізі потрібно не тільки зафіксувати оцінку у окремих шкалах, але й розглянути їх взаємозалежність. Це допоможе знайти шляхи вирішення конфліктів і повніше визначити причини, що їх викликають.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 121 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.041 сек.)