Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проведення слідчих (розшукових) дійЧитайте также:
  1. Вимоги до проведення екологічного моніторингу
  2. Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
  3. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 1 страница
  4. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 2 страница
  5. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 3 страница
  6. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 4 страница
  7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница

 

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи.

Види негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави і процесуальний порядок проведення негласних (розшукових) слідчих дій. Органи і службові особи, які уповноважені на клопотання, винесення ухвал та їх проведення. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих дій.

 

Тема 8. Проблемні питання зупинення


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)