Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

З перегляду судових рішень у кримінальному провадженніЧитайте также:
  1. Докази і доказування у кримінальному провадженні
  2. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал
  3. Інформаційні технології експертної підтримки рішень
  4. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства
  5. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства
  6. Поняття і ознаки злочину в кримінальному праві України

Поняття інституту кримінального апеляційного провадження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, суб’єкти апеляційного провадження. Підстави для подання апеляційної скарги на судові рішення (загальні). Підстави для оскарження судових рішень, постановлених за наслідками спрощення судового провадження (ст. 394 Кримінального процесуального кодексу України). Порядок та строки апеляційного оскарження судових рішень. Вимоги до апеляційної скарги прокурора, її структура. Підстави та порядок залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмови відкриття провадження. Участь прокурора в апеляційному розгляді.

Поняття інституту кримінального касаційного провадження. Об’єкти та суб’єкти касаційного оскарження. Класифікація судових рішень, які можуть бути оскаржені у касаційному порядку. Підстави для подання касаційної скарги на судові рішення. Порядок та строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги прокурора, її структура. Відкриття касаційного провадження або відмова у відкритті, залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Письмове касаційне провадження.

Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції. Виключні підстави перегляду ним судових рішень у кримінальних провадженнях. Право учасників кримінального провадження та строки щодо звернень із заявою до Верховного Суду України про перегляд судових рішень в разі неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм Закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень: прокурори, інші особи, яким надано таке право, зміст заяви, додатки до неї, участь у розгляді таких заяв. Порядок підготовки, розгляд та постановлення ухвал про розгляд таких заяв Верховним Судом України. Розгляд Верховним Судом України заяв осіб, на користь яких постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, щодо порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні кримінальної справи судом. Умови такого розгляду, строки і порядок вирішення таких заяв. Ухвалення рішень Верховним Судом України з питань перегляду судових рішень та порядок їх застосування у практичній роботі.

Поняття нововиявлених обставин. Підстави, умови, строки та особливості перегляду судових рішень у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами. Особи, котрі можуть ініціювати це питання, строки та порядок поновлення провадження з цих підстав. Повноваження прокурора в перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами. Зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами). Документи, які повинні бути додані до заяви, на підтвердження наявності нововиявлених обставин.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)