Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному провадженніЧитайте также:
  1. Докази і доказування у кримінальному провадженні
  2. З перегляду судових рішень у кримінальному провадженні
  3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства
  4. Поняття і ознаки злочину в кримінальному праві України
  5. Поняття і предмет доказування в адміністративному судочинстві
  6. Правовий статус прокурора у судовому провадженні
  7. Провадженні про злочини у сфері службової діяльності

 

Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. Показання з чужих слів. Особливості формування і оцінки показань неповнолітніх свідків. Показання підозрюваного, їх предмет і види. Особливості оцінки і перевірки показань підозрюваного. Самообмова і обмова в показаннях підозрюваного, їх можливі причини, перевірка та оцінка таких показань. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і документи. Поняття і ознаки предметів, за яких вони можуть бути віднесені як джерела доказів до документів чи до речових доказів. Висновок експерта і його доказове значення.

Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування. Доказове право. Елементи кримінального процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)