Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність теми.

Читайте также:
  1. Актуальність проекту
  2. Актуальність проекту
  3. Актуальність теми.
  4. Видалення повітря із гідравлічного привода гальмової системи.
  5. Зміст теми.
  6. Місцеві фінанси як ланка фінансової системи.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді

Кафедри педіатрії № 2

Та медичної генетики

 

Завідувач кафедрою

Д.м.н., професор Волосовець О.П.

_______________________________

_______________________________

Р.

Р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Навчальна дисципліна Госпітальна педіатрія
Модуль №  
Змістовний модуль №  
Тема заняття Захворювання щитоподібної залози у дітей
Курс У
Факультет ІІ медичний

 

Київ – 2009Актуальність теми.

Щитоподібна залоза відіграє значну роль у рості і розвитку організму дитини. Тиреоїдні гормони впливають на всі процеси обміну речовин, необхідні для нормального функціонування всіх органів і систем, дозрівання і розвитку нервової системи дитини. Патологія щитоподібної залози в дитячому віці дуже різноманітна.

У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС серед дітей та підлітків, які постраждали від радіації, збільшилась питома вага радіаційно індукованих морфологічних та функціональних ушкоджень щитоподібної залози; установлений зв'язок між дією іонізуючого випромінювання та частотою виникнення вузлових утворень в щитоподібній залозі. Специфічність ураження щитоподібної залози при інкорпорації радіонуклідів йоду зумовлена фізіологічними особливостями його обміну в організмі. Йод становить майже 50% маси тиреоїдного гормону, тому щитоподібна залоза є найбільш радіочутливою до опромінення радіойодом. У дітей чутливість щитоподібної залози до дії радіонуклідів йоду значно більша, ніж у дорослих.

Одним із перших тяжких наслідків Чорнобильської катастрофи є різке підвищення захворюваності на рак щитоподібної залози у дітей із забруднених радіонуклідами регіонів.

Вивчення та засвоєння питань сучасної діагностики захворювань щитоподібної залози, клініки та лікування на ранніх стадіях набувають важливого значення і обгрунтовують актуальність даної проблеми.

1. Конкретні цілі:

-оволодіти технікою збирання ендокринологічного анамнезу; провести клінічне обстеження

дітей з патологією щитоподібної залози;

-знати механізм дії та біологічні ефекти тиреоїдних гормонів;

-знати особливості етіології та ведучих патогенетичних механізмів при різних патологічних станах щитоподібної залози у дітей;

-засвоїти класифікацію захворювань щитоподібної залози;

-знати клінічні прояви найбільш поширених захворювань щитоподібної залози у дітей;

-пальпувати щитоподібну залозу, оцінити її стан за ступенем збільшення та іншими клінічними її характеристиками;

-скласти діагностичний алгоритм та аналізувати результати лабораторно-інструментального обстеження при гіпотиреозі, дифузному токсичному зобі, аутоімунному тиреоїдиті, злоякісних новоутвореннях щитоподібної залозі у дітей;-провести диференціальну діагностику різних патологічних станів щитоподібної залози;

-за сукупністю даних анамнезу, клінічних та лабораторно-інструментальних досліджень вміти оцінити стан дитини, виявити провідні клінічні синдроми, установити та сформулювати діагноз згідно класифікації.

-засвоїти принципи лікування дифузного токсичного зоба, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоїдиту, новоутворень щитоподібної залози, йододефіцитних захворювань; критерії компенсації захворювань; фармакокінетику та фармакодинаміку препаратів; виписати рецепти;

-засвоїти причини виникнення, клініку, діагностику, диференціальну діагностику тиреотоксичного кризу та гіпотиреоїдної коми, методи надання невідкладної допомоги;

-володіти принципами організації профілактики захворювань щитоподібної залози, диспансерного спостереження за дітьми, хворими на дифузний токсичний зоб, гіпотиреоз, аутоімунний тиреоїдит, злоякісні пухлини щитоподібної залози, йододефіцитні захворювання;

-демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

 


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Анатомо-фізіологічні дані | Захворювань щитоподібної залози | Етіологія | Клінічні прояви гіпотиреозу залежать від віку дитини, тяжкості гормонального дефіциту. Має значення характер вигодовування дитини. | Препарати. | Лікування | Прогноз | Патогенез | Клініка | Діагностика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Судейская коллегия боя.| Базовий рівень підготовки.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)