Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Друге рівняння Максвела

Читайте также:
  1. Критерії порівняння програмних продуктів
  2. Перше рівняння Максвела
  3. Повна система рівнянь Максвела
  4. Рівняння Максвела в комплексній формі
  5. Хвильові рівняння
  6. Хвильові рівняння для однорідних плоских хвиль

 

З курсу фізики відомий закон електромагнітної індукції – закон Фарадея: електрорушійна сила в замкненому провідному контурі дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, але з протилежним знаком:

, (16)

тобто ЕРС протидіє зміні магнітного потоку

 

.

Максвел узагальнив цей закон для будь-якого контуру, а не тільки провідного.

За визначенням ЕРС – це робота по переміщенню заряду з однієї точки в іншу через джерело збудження. Але цю роботу можна розглядати як різницю потенціалів, тобто ЕРС можна зв’язати з характеристиками електричного поля.

У відношенні (17) подамо ЕРС у вигляді роботи, тобто циркуляція вектора по замкненому контуру :

,

або, розкриваючи зміст лівої частини як магнітного потоку

. (17)

Для лівої частини (17) застосуємо теорему Стокса:

,

тоді

,

або

. (18)

Відношення (3.18) є другим рівнянням Максвела, що записане в диференційній формі: електричне поле, утворене магнітним полем, яке змінюється з часом, має вихровий характер.

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Понятие экологической политики | Экологическую политику следует применять как руководство в процессе постановки экологических целей и задач. | Показатели оценки экологической политики | Особенности экологической политики на отечественных и зарубежных предприятиях | II. Методические основы проведения занятий по экологическим дисциплинам в системе высшего профессионального образования | Київ 2003 | Закон збереження електричного заряду | Рівняння Максвела в комплексній формі | Класифікація середовищ за провідністю |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перше рівняння Максвела| Повна система рівнянь Максвела

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)