Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підручники та посібники

Читайте также:
  1. Вимоги до підручників. Підручники Я.А.Коменського

71. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади України. К.: Інститут держави і права ім. Корецького НАН України, 1999. – С. 41;

72. Авер’янов В.Б. Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. – С. 28

73. Антимонопольна діяльність: Підручник / ред.. проф.. В.Д. Лагутін. – К. 2005. – 581 с.

74. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту конкуренції в Україні. К. 2005.- 196 с.

75. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики. К.: Таксон 2004,

76. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. - К. : Юрінком-Інтер. 2006. – 430 с.

77. Введение в интеллектуальную собственность. - М.: “ВОИС”, 1999.

78. Дахно І.І. Антимонопольне право. Курс лекцій. - К.: “Четверта хвиля” 1998

79. Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции. - М., 1991.

80. Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про захист економічної конкуренції: Монографія. – Хмельницький: ПП Мошак М. І., 2006. – 148с.

81. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції ЄС. – К.: Альфа-Прайм. 2006 .- 445 с.

82. Конкурентное право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов \\ Под ред.Н.И.Клейн, Н.Е.Фонарёвой. – М.: Логос – 1999-432с.

83. Конкурентное право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов \\ Под ред.Н.И.Клейн, Н.Е.Фонарёвой. – М.: Логос – 1999-432с.

84. Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине.- К.: КНТЕУ 2004.

85. Основы права Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. / Под ред. В,В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. -. - М., 1999.

86. Основы немецкого торгового и хозяйственного права. - М., - 1997.Підопригора О.А. Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник. - К.: “Юрінком Інтер”, 1998.

87. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения, 2000. – С. 146.

88. Реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи. К.: “Оріяни” 1998.

89. Саніахметова Н.А. Правовий захист підприємництва в Україні. К.: !999 р.

90. Саниахметова Н.О. Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве и его защите. К. 1996

91. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право. К.: 1999 р

92. Сухотин О.В., Богачев В.Н. и др. Монополизм и антимонопольная политика. М., 1994.

93. Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополизм: правовые аспекти регулирования. - М., 1996..

94. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). - М., 2000.

95. Удалов Г. Конкурентне право. Навчальний посібник. К., Вища школа. 2004 р.

96. Щербина В.С. Господарське право: Підручник– К.: 2007

97. Энтин Г.С. Европейское право М.: “Норма” 2007. –720 с.

98. Экономико-правовые проблемы антимонопольной политики. Донецк: ИЄПИ НАН Украины, 1996.

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 119 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зловживання домінуючим (монопольним) становищем | Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю | Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань | Відповідальність за порушення конкурентного законодавства | ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ | Основні форми недобросовісної конкуренції | Система захисту від недобросовісної конкуренції | Особливості припинення недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ | Інструменти регулювання природних монополій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нормативні акти міністерств і відомств| Додаткова література

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.012 сек.)