Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання дисципліни " Технологія обслуговування в закладах

Читайте также:
  1. Der Begriff "Bedeutung". Bedeutungswandel.
  2. Der Begriff "Wort" in der Sprachkunde. Funktionen des Wortes.
  3. Onego swim. Регистрация открыта! 2 августа 2015 года - "Заплыв на Онежском озере. Onego swim", самый ожидаемый старт "Турне трех заплывов"!
  4. PJQ *Ч *"\ *"\ a "TJТО
  5. Quot;.' ' ." ■'.-., ,.,'.. И ' .' ■" v ' .
  6. Quot;Creating Affluence: Wealth Consciousness in the Field of All Possibilities".
  7. Quot;Акции роста" и пассивный инвестор

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

 

 

з дисципліни " Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства"

для самостійної роботи студентів II курсу

заочного відділення

 

спеціальності: 5.14010102 Ресторанне обслуговування

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

комерційних дисциплін

Протокол № 1 від 31. 08. 2013р.

Голова циклової комісії

_______________Н.М.Войтович

 

Анотація до дисципліни

 

«Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства»

 

Навчальну програму нормативної дисципліни "Техноло­гія обслуговування в закладах ресторанного господарства" скла­дено відповідно до типового навчального плану для підготовки молодших спеціалістів у кооперативних навчальних закладах І рівня акредитації за спеціальністю 5.14010102 Ресторанне об­слуговування з напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа, за­твердженого НМЦ "Укоопосвіта"

29. 07.10 та 21. 08. 10 та фрагмента освіт­ньо-професійної програми, затвердженого Міністерством освіти і науки України 06.05.09.

 

Предметомдисципліни "Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства" є вивчення видів, функцій закладів ресторанного господарства та технологічних процесів у них.

 

Міждисциплінарні зв'язки:після вивчення дисциплін: "Санітарія і гігієна в ресторанному господарстві і торгівлі", "То­варознавство продовольчих товарів", "Основи технології продук­ції в закладах ресторанного господарства", "Організація обслу­говування в закладах ресторанного господарства"; передує ви­вченню дисципліни "Особливості зарубіжного сервісу".

 

Мета і завдання дисципліни " Технологія обслуговування в закладах

ресторанного господарства "

 

Основною метою викладання дисципліни є надання студентам знань, формування умінь та навичок щодо технології обслуговування споживачів у закладах ресторанного господар­ства.

 

1.2. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є вивчення:

класифікації закладів ресторанного господарства;

• складу, інтер'єру та дизайну торговельної групи при­міщень;

• основних видів столового посуду, приборів, білизни; норм оснащення ними закладів ресторанного господарства;

• видів меню, його призначення;

• технології подавання страв, гарячих і холодних напоїв.

 

 

Унаслідок вивчення даної дисципліни студенти по­винні вміти:

 

• готувати торговельні приміщення до обслуговування споживачів;

• володіти технікою та технологією подавання страв, гарячих і холодних напоїв;

• обслуговувати гостей напоями.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

дисципліни " Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства"

 

 

Розділ 1. Загальні положення функціонування закладів ресторанного господарства
Тема 1.1Характеристика типів закладів ресторанного господарства.
Тема 1.2Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства різ­них типів.
Тема 1.3Характеристика торговельних приміщень для обслуговування відвідувачів.
Тема 1.4Характеристика столового посу­ду, приборів і столової білизни.
Тема 1.5Види меню та їх характеристика.
Розділ 2. Технологія обслуговування споживачів у ресторанах
Тема 2.1Підготування до обслуговуван­ня споживачів у закладах ресто­ранного господарства.
Тема 2.2Правила подавання страв і га­рячих напоїв.
Тема 2.3Обслуговування гостей напоями.Форма підсумкового контролю - екзамен.

Дисципліна

 

«Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства»

Розділ 1. Загальні положення

функціонування закладів ресторанного господарства

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 398 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Об’єкти | Машина виводу | Підсистема моделювання | Середовище розробника в системі G2 | Інтерфейс із зовнішнім середовищем | Нечітка модель управління змішувачем води при прийманні душу | Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень | Принцип ієрархічності баз знань | ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ | Господарства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 10. Страви з яєць, яєчних продуктів та сиру свіжого| Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)