Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
  1. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
  2. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  3. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни
  7. Допоміжні літературознавчі дисципліни

“Експлуатація та обслуговування ПТБДММО”

Загальні питання експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних та дорожніх машин (ПТБДММО)

1. Зміст поняття ”експлуатація” ПТБДММО.

2. Що таке виробнича експлуатація ПТБДММО?

3. Що таке технічна експлуатація ПТБДММО?

4. Що розуміється під терміном ”технічне обслуговування ПТБДММО?

5. Що називається ремонтом ПТБДММО? Цілі ремонту.

6. Суть поточного обслуговування ПТБДММО?

7. Суть капітального ремонту ПТБДММО?

8. Значення питань технічного обслуговування та ремонту ПТБДММО?

9. Через які причини виникають простої ПТБДММО? Наведіть приклади.

10. Зберігання ПТБДММО?

11. Введення в експлуатацію ПТБДММО?

12. Гарантійне обслуговування ПТБДММО?

13. Списання ПТБДММО?

14. Номенклатура експлуатаційних документів для ПТБДММО?

15. Для чого призначений технічний опис експлуатаційних документів для ПТБДММО?

16. Для чого потрібна інструкція з експлуатації експлуатаційних документів для ПТБДММО?

17. Для чого потрібна інструкція по технічному обслуговуванню експлуатаційних документів для ПТБДММО?

18. Для чого потрібний формуляр експлуатаційних документів для ПТБДММО?

19. Для чого потрібна відомість запасних частин, інструменту і приладдя експлуатаційних документів для ПТБДММО?

Технічний нагляд, правила роботи і техніка безпеки під час експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних та дорожніх машин (ПТБДММО)

20. Організація технічного нагляду ПТБДММО?

21. Основна форма контролю за справністю ПТБДММО?

22. Функція Держтехнагляду під час контролю за підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми, меліоративними машинами і обладнанням?

23. Реєстрація ПТБДММО в органах Держтехнагляду?

24. Що таке технічний огляд за підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми, меліоративними машинами і обладнанням? Його суть.

25. Правила безпечної роботи вантажопідйомних машин.

26. Заборонені прийоми роботи вантажопідйомних машин.

27. Правила безпечної роботи ліфтів, ескалаторів і пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД).

28. Правила безпечної роботи машин безперервного транспорту.

29. Основні вимоги до обслуговуючого персоналу ПТБДММО. Спеціальності робочих.

30. Підготовка робочих і порядок допуску до роботи з підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми, меліоративними машинами і обладнанням.

31. Забезпечення безпеки під час технічного обслуговування і ремонту ПТБДММО.

32. Аварії та нещасні випадки під час роботи з підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми, меліоративними машинами і обладнанням.

33. Прилади безпеки, блокуючи пристрої і захисні засоби під час експлуатації ПТБДММО.

Організація і планування технічного обслуговування і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних та дорожніх машин (ПТБДММО). Система планово-запобіжного ремонту (ПЗР)34. Теоретичні основи системи планово-запобіжного ремонту (ПЗР) ПТБДММО.

35. Яким шляхом здійснюється відновлення працездатності ПТБДММО?

36. Загальні витрати під час раптової відмови і заміні одного елементу іншим ПТБДММО.

37. Загальні витрати у разі планової попереджувальної заміни одного елементу іншим ПТБДММО.

38. Переваги планово-запобіжного ремонту (ПЗР) ПТБДММО перед ремонтом, який виник несподівано.

39. Зміст системи планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

40. Суть системи планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

41. Перерахувати складові частини системи планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

42. Суть міжремонтного обслуговування (МО) ПТБДММО.

43. Види ремонтів в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

44. Що таке малий ремонт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

45. Що таке середній ремонт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

46. Що таке капітальний ремонт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

Загрузка...

47. Що таке ремонтний цикл в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

48. Що таке тривалість і структура ремонтного циклу в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

49. Яким чином визначається тривалість ремонтного циклу в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

50. Що таке оптимізація структури ремонтних циклів в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

51. Що таке оптимізація міжремонтних періодів в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО?

52. Категорії складності ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

53. Планування та розрахунок робочої сили в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

54. Планування та розрахунок витрати матеріалів в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

55. Технологічна підготовка під час технічного обслуговування та ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

56. Матеріальна підготовка під час технічного обслуговування та ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

57. Організаційна підготовка під час технічного обслуговування та ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

58. Експлуатаційно-ремонтні служби (ЕРС) в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

59. Класифікація експлуатаційно-ремонтних служб (ЕРС) в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

60. Форми управління заводської експлуатаційно-ремонтної служби (ЕРС) в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

61. Цехові ремонтні бази і ремонтні підприємства в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

62. Спеціалізація експлуатаційно-ремонтних робіт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

63. Функціональна спеціалізація експлуатаційно-ремонтних робіт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

64. Наочна спеціалізація експлуатаційно-ремонтних робіт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

65. Наочно-функціональна спеціалізація експлуатаційно-ремонтних робіт в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

66. Перерахувати методи проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

67. Комплексний метод проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

68. Швидкісний метод проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

69. Паралельний метод проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

70. Агрегатний метод проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

71. Знеособлений метод проведення ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

72. Особливості організації технічного обслуговування і ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО в будівництві.

73. Особливості організації технічного обслуговування і ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО на транспорті.

74. Модернізація машин під час ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

75. Види модернізації машин під час ремонту в системі планово-запобіжного ремонту ПТБДММО.

Технологія обслуговування підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних та дорожніх машин (ПТБДММО)

76. Загальні види робіт, які включає технологія обслуговування ПТБДММО.

77. Зовнішній догляд за підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми, меліоративними машинами і обладнанням.

78. Кріпильні роботи, які виконують під час технічного обслуговування ПТБДММО. Їх мета.

79. Контрольно-регулювальні роботи, які виконують під час технічного обслуговування ПТБДММО.

80. Сезонне обслуговування, яке виконують під час технічного обслуговування ПТБДММО.

81. Технічна діагностика, яка виконується під час технічного обслуговування ПТБДММО.

82. Технічне обслуговування сталевих канатів вантажопідйомних машин.

83. Технічне обслуговування барабанів і блоків вантажопідйомних машин.

84. Технічне обслуговування підшипникових вузлів вантажопідйомних машин.

85. Технічне обслуговування валів і осей вантажопідйомних машин.

86. Технічне обслуговування зубчатих передач вантажопідйомних машин.

87. Технічне обслуговування ланцюгових і пасових передач вантажопідйомних машин.

88. Технічне обслуговування муфти вантажопідйомних машин.

89. Технічне обслуговування гальма вантажопідйомних машин.

90. Технічне обслуговування ходових коліс вантажопідйомних машин.

Технологія ремонту підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних та дорожніх машин (ПТБДММО)

91. Вимоги до приймання в ремонт ПТБДММО.

92. Перерахуйте види миття під час ремонтних робіт ПТБДММО.

93. Суть трьохстадійного миття ПТБДММО.

94. Суть одно- і двохстадійного миття ПТБДММО.

95. Класифікація трьохстадійного миття ПТБДММО.

96. Для чого необхідне зовнішнє миття ПТБДММО. Його способи.

97. Для чого необхідне миття частково-розібраних агрегатів ПТБДММО. Його способи.

98. Як відбувається миття ПТБДММО за допомогою насосів низького (високого) тисків та мийних пістолетів?

99. Як відбувається миття ПТБДММО у мийних камерах.

100. Класифікація мийних машин для ПТБДММО.

101. Суть операції розбирання ПТБДММО.

102. Яке має бути технічне оснащення робочих місць під час розбирання ПТБДММО?

103. З чого починають розбирання ПТБДММО?

104. Класифікація і призначення пристосувань (знімачів) під час розбирання ПТБДММО.

105. Правильність складування розібраних деталей під час ремонту ПТБДММО.

106. За допомогою якого методу можна підвищити продуктивність та якість розбирання під час ремонту ПТБДММО.

107. Суть методу ”розбирання на паралелях під час ремонту ПТБДММО.

108. На які групи розділені контроль і сортування (дефектація) деталей під час розбирання та ремонту ПТБДММО.

109. Перерахуйте дефекти сортованих деталей під час розбирання та ремонту ПТБДММО.

110. Яку інформацію вказують в технічній документації під час сортування та ремонту деталей ПТБДММО.

111. Назвіть методи дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

112. Суть магнітного методу дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

113. Суть люмінісцентного методу дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

114. Суть рентгенівського методу дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

115. Суть методу гамма-променя дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

116. Суть ультразвукового методу дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

117. Суть методу контролю фарбами дефектоскопії і контролю під час ремонту ПТБДММО.

118. Які деталі піддають контролю пружності під час ремонту ПТБДММО?

119. Якими приладами контролюють розміри і форму поверхонь деталей під час ремонту ПТБДММО)?

120. Для чого маркують деталі після сортування під час розбирання і ремонту ПТБДММО?

121. Суть методу абсолютної взаємозамінності або ”максимум - мінімум” під час виготовлення нових ПТБДММО.

122. Перерахувати методи ремонту ПТБДММО.

123. Суть методу неповної взаємозамінності під час ремонту ПТБДММО.

124. Суть методу підбору або селективної зборки під час ремонту ПТБДММО.

125. Суть методу підгону під час ремонту ПТБДММО.

126. Суть методу регулювання під час ремонту ПТБДММО.

127. Суть агрегатної і загальної зборки під час ремонту ПТБДММО.

128. Суть централізованого ремонту деталей ПТБДММО у галузях народного господарства.

129. Суть централізованого ремонту деталей ПТБДММО у машинобудуванні.

130. Класифікація видів ремонту механічною обробкою під час ремонту ПТБДММО.

131. Суть способу індивідуального ремонту під новий розмір під час механічної обробки деталей ПТБДММО.

132. Суть способу ремонту під ремонтний розмір під час механічної обробки деталей ПТБДММО.

133. Суть способу ремонту під номінальний розмір під час механічної обробки деталей ПТБДММО.

134. Які деталі ремонтують за допомогою способу ремонту під номінальний розмір під час механічної обробки деталей ПТБДММО?

135. Які етапи включає технологічний процес ремонту під номінальний розмір під час механічної обробки деталей ПТБДММО.

136. Які операції включає ремонт слюсарно-механічною обробкою деталей ПТБДММО.

137. Для чого застосовують обпилювання, шабрування, притирку, постановку латок, накладення латок, штифтування під час під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

139. Для чого застосовують склеювання під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

140. Суть і призначення ремонту обробкою тиском під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

141. Перерахувати основні види ремонту обробкою тиском під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

142. Суть і призначення ремонту обробкою тиском осіданням під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

143. Суть і призначення ремонту обробкою тиском втискуванням під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

144. Суть і призначення ремонту обробкою тиском роздачею без зміни висоти під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

145. Суть і призначення ремонту обробкою тиском обтисканням під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

145. Суть і призначення ремонту обробкою тиском витяжкою під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

146. Суть і призначення ремонту обробкою тиском правкою під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

147. Суть і призначення ремонту обробкою тиском накаткою під час слюсарної механічної обробки деталей ПТБДММО.

148. Суть і призначення зварювання і наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

149. Класифікація видів зварювання і наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

150. Суть і призначення ручного електродугового зварювання і наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

151. Суть і призначення газового зварювання і наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

152. Суть і призначення автоматичного зварювання і наплавлення під шаром флюсу під час ремонту деталей.

153. Суть і призначення автоматичного електроімпульсного наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

154. Суть і призначення індукційного (високочастотного) наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

155. Суть і призначення контактного наплавлення зносостійкою стрічкою під час ремонту деталей ПТБДММО.

156. Суть і призначення плазмового наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

157. Суть і призначення електрошлакового наплавлення під час ремонту деталей ПТБДММО.

158. Перерахувати наплавляючі матеріали і флюси, які застосовуються під час ремонту деталей ПТБДММО.

159. В чому полягає ремонт деталей ПТБДММО металізацією? Різновиди металізації.

160. Вказати основні переваги і недоліки металізації під час ремонту деталей ПТБДММО.

161. В яких випадках застосовують металізацію під час ремонту деталей ПТБДММО.

162. В чому полягає ремонт деталей ПТБДММО електролітичним нарощуванням?

163. Види ремонту деталей ПТБДММО електролітичним нарощуванням.

164. З яких етапів складається технологічний процес гладкого хромування під час ремонту деталей ПТБДММО.

165. Вказати основні недоліки гладкого хромування під час ремонту деталей ПТБДММО.

166. Суть і призначення ремонту деталей ПТБДММО залізненням.

167. На яких етапах здійснюється вибір способу відновлення деталей і визначення доцільності ремонту ПТБДММО.

168. На які групи по придатності до ремонту діляться деталі ПТБДММО.

169. Завдання ремонту ПТБДММО.

170. Документація, яку використовують під час ремонту ПТБДММО.

171. Які параметри повинен забезпечити ремонт валів і осей під час ремонту деталей ПТБДММО.

172. Види ремонту валів і осей деталей ПТБДММО.

173. Як здійснюється правка під час ремонту валів і осей деталей ПТБДММО?

174. Як здійснюється відновлення зношених поверхонь під час ремонту валів і осей деталей ПТБДММО?

175. Як здійснюється ремонт пазів шпонок валів і осей деталей ПТБДММО?

176. Як здійснюється ремонт шліців валів і осей деталей ПТБДММО?

177. Як здійснюється ремонт різьблення валів і осей деталей ПТБДММО?

178. Як здійснюється ремонт підшипників ковзання ПТБДММО?

179. Як здійснюється ремонт підшипників кочення ПТБДММО?

180. Які пошкодження усувають під час ремонту зубчастих передач ПТБДММО?

181. Якими способами проводять відновлення товщини зуба під час ремонту ПТБДММО?

182. Які деталі зубчастих передач відновлюють наплавленням під час ремонту ПТБДММО?

183. Які деталі зубчастих передач відновлюють коригуванням під час ремонту ПТБДММО?

184. Які деталі зубчастих передач відновлюють напресуванням зубчастого вінця під час ремонту ПТБДММО?

185. Які деталі зубчастих передач відновлюють роздачею зубчастого вінця під час ремонту ПТБДММО?

186. В яких випадках і якими методами проводять заміну поламаних зубів під час ремонту зубчастих передач?

187. Якими способами ремонтують ободи та зношені маточини, шпонки, шліци зубчастих передач ПТБДММО?

188. У яких випадках не підлягають ремонту барабани і блоки кранів ПТБДММО?

189. Мета ремонту барабанів і блоків кранів ПТБДММО?

190. Що передбачає ремонт гальм ПТБДММО?

191. Як здійснюється ремонт гальм ПТБДММО?

192. Як здійснюється ремонт зубчастих муфт ПТБДММО?

193. Як здійснюється ремонт ходових коліс ПТБДММО?

194. Як здійснюється ремонт конвеєрних стрічок ПТБДММО?

195. Як здійснюється ремонт тягових ланцюгів ПТБДММО?

196. Як здійснюється ремонт опорних роликів і катків ПТБДММО?

197. Назвіть характерні види пошкоджень металевих конструкцій ПТБДММО.

198. Як ремонтують тріщини в металевих конструкціях ПТБДММО?

199. Як ремонтують стрижньові елементи в металевих конструкціях ПТБДММО?

200. Як здійснюється ремонт електроустаткування і засобів автоматики ПТБДММО?


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ціноутворення при різних видах цінової політики | Критерії сегментації ринку | СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ | Стратегії підвищення ціни | Вибір типу цінової стратегії | Ціна, як інструмент маркетингової політики | Маркетингові дослідження ціноутворення | Вибір цінової стратегії підприємства | Суть ризику | Ризик у визначенні цін і страхування цін |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література.| в Республике Башкортостан

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.029 сек.)