Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література.

Читайте также:
 1. Мова, писемність, освіта, наукові знання та література.
 2. Полемічна література.

Питання до семінарських занять

з навчальної дисципліни «Професійна психологія»

Семінар 1.

 1. Охарактеризуйте предмет, об'єкт, завдання і методи економічної психології.
 2. Дайте тлумачення поняття – «економічна поведінка».
 3. Розкрийте смисл закону Єркса-Додсона, що описує емоційні компоненти споживчої поведінки людини.
 4. В чому проявляються раціональні (когнітивні) компоненти економічної поведінки людини
 5. Розкрийте смисл мотиваційних компонентів в економічній поведінці людини.

Підготовка рефератів по наступних персоналіях: Адам Сміт, Альфред Маршалл, Джон Кейнс.

Література.

Ложкін Г.В., Комаровська В.Л., Воленюк Н.Ю. Економічна психологія: Навчальний посібник. – 3-є вид-ня. . – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464 с.

Пачковський Ю.Ф.Психологія підприємництва: навч.пос. – К.: “Каравела”, 2006. – 406с.

Максименко С.Д. Економічна психологія: навч.метод.комплекс – К.: “Каравела”, 2006. – 406с.

Бурега В. В. Економічна психологія в схемах і таблицях: навч.- метод. посіб. / В. В.Бурега, О. К. Любчик. Донецьк: Дон ДАУ, АПЕКС, 2003.

Семінар 2.

 1. Охарактеризуйте класифікацію В. Зомбарта основних типів капіталістичних підприємців у Середньовіччі та Новому часі (розбійники, фео­дали і бюрократи).
 2. Розкрийте особливості інтелектуальних, комунікативні, мотиваційно-вольові, ділових якостей в психологічному портреті сучасного підприємця.
 3. Яка роль бізнес-планування в підприємницькій діяльності?
 4. Психологічні фактори успіху та ризику при пийнятті фінансових рішень

Література.

Ложкін Г.В., Комаровська В.Л., Воленюк Н.Ю. Економічна психологія: Навчальний посібник. – 3-є вид-ня. . – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464 с.

Пачковський Ю.Ф.Психологія підприємництва: навч.пос. – К.: “Каравела”, 2006. – 406с.

Максименко С.Д. Економічна психологія: навч.метод.комплекс – К.: “Каравела”, 2006. – 406с.

Бурега В. В. Економічна психологія в схемах і таблицях: навч.- метод. посіб. / В. В.Бурега, О. К. Любчик. Донецьк: Дон ДАУ, АПЕКС, 2003.

Завдання:

 1. Теми рефератів:
 1. Практичне творче завдання

Підготуйте презентацію підприємницької ідеї для проведення ділової гри «Створи свою справу». Завдання виконується у підгрупі. Для реалізації поставленого завдання визначте:

- передбачуваний напрямок діяльності підприємства;

- необхідні ресурси;

- власну роль у діяльності підприємства;

- ступінь ризику;

- очікуваний прибуток.

Семінар 3

 1. Історія виникнення грошей та їх функції
 2. Соціально-культурні особливості ставлення до грошей у різних соціальних груп
 3. Вплив грошей на формування особистості
 4. Психологічні аспекти ціноутворення

Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ціноутворення на ринках різних типів | Ціноутворення при різних видах цінової політики | Критерії сегментації ринку | СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ | Стратегії підвищення ціни | Вибір типу цінової стратегії | Ціна, як інструмент маркетингової політики | Маркетингові дослідження ціноутворення | Вибір цінової стратегії підприємства | Суть ризику |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ризик у визначенні цін і страхування цін| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)