Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ. Задача 17.1. Визначити значення кута керування ФЗП з лінійним принципом

Читайте также:
  1. Загальна характеристика розділу.
  2. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади із запропонованих видань.
  3. Приклади аварійних ситуацій
  4. Приклади вирішення завдань
  5. ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ
  6. ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ
  7. ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ

Задача 17.1. Визначити значення кута керування ФЗП з лінійним принципом, якщо максимальна опорна напруга Um =42 В, а напруга керування UK = 8 В.

Розв'язок: Відповідно до виразу для кута керування в ФЗП з лінійним принципом отримаємо

Задача 17.2. Визначити значення кута керування α ФЗП з косинусним принципом за умови, що амплітудне значення опорної напруги Um = 50 В, а напруга керування UK = 12 В.

Розв'язок: Для ФЗП з косинусним принципом кут керування визна­чається за виразом

Відповідно значення кута дорівнює

Задача 17.3. Для цифрового восьмирозрядного ФЗП визначити частоту імпульсів мультивібратора, якщо період напруги живлення T= 0,02 С.

Розв'язок: Значення частоти мультивібратора визначаємо за виразом fмв=2"+1*fм . Для восьмирозрядного ФЗП n = 8, а частоту напруги мережі знаходимо як Тоді


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ | ТРИГЕР ШМІТТА | ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ | РОЗДІЛ 14 | ЦИФРОВО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ | ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ | ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ | СТРУКТУРА МІКРОПРОЦЕСОРІВ | ФОРМУВАННЯ КОМАНД | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Широтно-імпульсні перетворювачі| ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)