Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які з названих нижче товарів (або методів продажу) можуть бути реалізовані через канал нульового циклу?

Читайте также:
  1. Cl–-канал апикального участка мембраны является трансмембранным регулятором, "сопровождающим" муковисцидоз
  2. II.3.1. Пункция и катетеризация верхней полой вены через подключичную вену подключичным способом
  3. PER ASPERA AD ASTRA - ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
  4. Quot;Ничто" только в том случае может стать для тебя каналом в Непроявленное, если ты не будешь пытаться определить или понять его.
  5. RSS-канали
  6. VI. Требования к водоснабжению и канализации
  7. Анализаторы каналов Е1

1) приправи до страв, сірники, мило;

2) парфумерно-косметичні товари, синтетичні миючі засоби;

3) хліб «з печі», посилкова торгівля, розносна торгівля, торгівля че­рез крамницю виробника;

4) пральні машини, аудіо- та відеотехніка.

31. Для товарів, що швидко псуються, рекомендована кількість рівнів або учасників каналу розповсюдженняє:

1) мінімальною;

2) усі такі товари реалізуються через канал нульового циклу;

3) максимальною;

4) вимоги до зберігання товарів не впливають на кількість рівнів каналу розповсюдження.

32. Вироби промислового призначення, як правило, мають рівнів каналу розповсюдження проти споживчих товарів:

1) менше;

2) більше;

3) це залежить від кон'юнктури товарного ринку;

4) різниці немає.

33. Зі збільшенням кількості рівнів каналу розподілу частка витрат, пов'язаних з продажем товару:

1) зменшується;

2) зростає;

3) залишається без змін;

4) це залежить від виду товару, його властивостей.

34. Зменшення кількості рівнів каналу розподілу може обернутися для роздрібних торговельних фірм:

1) більшими партіями та меншою частотою поставок, а також зву­женням асортименту;

2) меншими партіями та збільшенням частоти поставки, а також по­ліпшенням асортименту;

3) збільшенням доходів внаслідок збільшення обсягу реалізації товарів;

4) можливими збитками через недоліки товаропостачання.

 

35. Які з перелічених завдань дистрибуції належать до обов’язків торгового агента?

1)розвиток мережі каналів збуту

2) ведення карток клієнта

3) планування продаж

4) урегулювання конфліктів з конкурентами

 

36. Мерчендайзинг – це набір заходів щодо:

1)просування і збуту товарів у роздрібній торгівлі

2) проведення дегустацій та семплінгів

3) стимулювання роботи торгових агентів

4) розміщення рекламних матеріалів у місцях продаж

 

37. Найбільш зручне місце для сприйняття покупцем товару у роздрібному магазині

1) на середніх за висотою полицях

2) на верхніх полицях

3) на рівні очей та у місцях розрахунку

4) у середині ряду

 

38. До критеріїв оцінки ефективності роботи торгової точки не належить:

1) Показники асортименту

2) Дисципліна розрахунків з постачальниками

3) Кількість працюючих

4) Мотивація продавців

 

39. До локальних завдань логістики належать:

1) оптимізація виробничих запасів

2) своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергією, допаоміжними матеріалами

3) забезпечення своєчасного просування товарів з иінімальними витратами

4) усі відповіді вірні.

 

40. Узгодження між суб’єктами логістичного ланцюга відбувається на :

1) виробничому рівні

2) мікрорівні

3) на рівні окремого сегмента ринку

4) на макрорівні

 

 Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оцінка витрат | Вибір методу і стратегії ціноутворення | Встановлення остаточної ціни | Який із методів розрахунку початкової (вихідної) ціни є найпростішим? | Сутність маркетингової політики комунікацій | Одним із основних, широко розповсюджених, дієвих і найпопулярніших елементів системи маркетингових комунікацій є реклама. | Засоби розповсюдження реклами. | Додаткові засоби маркетингових комунікацій | Прямі та опосередковані канали розподілу. Види посередників | Які змінні слід ураховувати фірмі в процесі вибору каналу розподілу? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Згідно до правила Парето| Сутність, мета та завдання управління маркетингом підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)