Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз методів досліджень та характеристика обладнання

Читайте также:
  1. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
  2. I. Характеристика проблемы
  3. I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
  4. I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
  5. I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
  6. I.8.3. Характеристика клеточного воспалительного ответа
  7. II.1 Виды ценных бумаг и их характеристика

 

Для одержання експериментальних даних під час виконання дипломної роботи використовуються наступні прилади і обладнання: спекторофотометр СФ-26, сушильна шафа, термостат ТС-80 М-2,центрифуги “Eppendorf 5414”, pH- метр, аналітична вага, піпетки(0,1 – 10 мл), лабораторні мікро дозатори, пробірки, чашки Петрі.

Прилади заземленні і працюють від електромережі з напругою 220 В, тому робота вимагає виконання відповідних правил техніки безпеки. Прилади і обладнання необхідно щоразу перед застосуванням оглянути і при виявленні несправностей ними заборонено користуватись. Під час експлуатації електроприладів необхідно повністю унеможливити виникнення електричного джерела згоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження електромережі, обмежити застосування електроприладів. Електропроводи повинні мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів. Необхідний також вільний доступ до вимикачів електроенергії.

При виконанні даної дипломної роботи та для проведення статистичної обробки експериментальних даних використовувався персональний комп’ютер “Celeron /600”.

Правила експлуатації ПК встановлюють вимоги безпеки та санітарно - гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ПК працівників, що виконують обслуговування, налагодження і ремонт ПК, та роботи із застосуванням ПК, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ПК та з урахуванням положень нормативно – правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 2005/270 СЕС, 2000/391/СЕС,98/654СЕС, 89/655СЕС, стандарти ISO).

Робочий стілець має бути підйомно - поворотним і регульованим за висотою і кутами нахилу сидіння і спинки, а також за віддалю спинки до переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра має бути незалежним, легко здійснюваним і мати надійну фіксацію. Екран відеомонітора повинен знаходитися від очей користувача на оптимальній віддалі 600 – 700 мм, але не ближче 500 мм з урахуванням розміру алфавітно цифрових знаків символів. Висота робочої поверхі столу повинна становити 680-800 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм і на рівні витягнутих нг не менше 650 мм. Робоче місце повинно бути обладнане підставкою для ніг, шириною не менше 300 мм, глибиною не менше 400 мм, регульованою за висотою в межах 150 мм і за кутами нахилу опорної поверхні підставки до 200. Клавіатуру треба розміщувати на поверхні столу на віддалі 100 - 300 мм від краю, поверненого до користувача, чи на спеціальній, регульованій за висотою, робочій поверні столу.

Персональний комп’ютер – прилад, який випромінює електромагнітні хвилі і створює власне магнітне поле. Тому обов’язковою при роботі є наявність захисних екранів.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ | Динаміка біоелектричних та метаболічних параметрів мембран зародків протягом раннього ембріогенезу тварин | Механізм функціонування. | Регуляція активності ферменту. | Особливості отримання ікри і характеристика ембріонального розвитку зародків в’юна | Методика виділення і очищення фракції бластодерм зародків в’юна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Реактиви| СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)