Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичнее заняття 7

Читайте также:
  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. Англійська для наймолодших. Цікаві заняття у ДНЗ.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  7. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Питання для обговорення

1. Поняття і форми міжнародної інтеграції.

2. Передумови міжнародної регіональної економічної інтеграції.

3. Основні організації міжнародної економічної інтеграції.

4. Проблеми і перспективи МЕІ.

 

9.3. Термінологічний словник

Економічна інтеграція – процес економічної взаємодії країн, який приводить до зближення господарських механізмів та набирає форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

Економічний союз або повна інтеграція – процес, який передбачає разом з єдиним митним тарифом і вільним рухом факторів виробництва координацію макроекономічної політики й уніфікацію законодавств у ключових сферах – валютній, бюджетній, грошовій.

Ефекти інтеграції:

- відхилення торгівлі – переорієнтація місцевих споживачів із закупівлі товару в ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу;

- динамічні – економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу;

- статичні – економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат;

- створення торгівлі – переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу.

Зона вільної торгівліінтеграційне угрупування країн, яке передбачає повне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі зі збереженням національних митних тарифів щодо третіх країн.

Комісія ЄС – наддержавний виконавчий орган ЄС.

Митний союз – інтеграційне угрупування країн, яке передбачає узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів та введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн.

Політичний союз – інтеграційне угрупування країн, яке передбачає передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах з третіми країнами наддержавним органам.

Преференційні угоди – підписуються на двосторонній основі між окремими державами або між уже наявними інтеграційними угрупуваннями й окремою країною або групою країн.

9.4. Інформаційні джерела

[2, С.179-214], [4, С.74-118], [15, С.361-986], [25, С.115-118], [31, С.182-261], [38, С.25-59], [43, С.176-214], [50, С. 187-197].

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ

10.1. Методичні поради до вивчення теми

Універсальною організацією, що охоплює різноманітні сторони суспільного розвитку, єОрганізація Об’єднаних Націй – ООН (United Nations Organization – UNO / United Nations - UN).Ця організація заснована на основі добровільного об’єднання суверенних держав на конференції в Сан-Франциско (США), яка відбувалася в квітні-червні 1945 року, а Статут вступив в дію 24 жовтня 1945 року.Поміж інших цілей ООН виділяють такі основні, які стосуються міжнародної економіки:

- здійснювати міжнародне співробітництво при розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру;

- бути центром для узгодження дій націй у досягненні загальних цілей.

Керують цією організацією Генеральна Асамблея і Рада Безпеки. Економічними питаннями, крім Генеральної Асамблеї, відає Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР).

Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН) організує дослідження і дає рекомендації державам щодо сприяння міжнародному співробітництву в економічній сфері. Для ЕКОСОР рекомендації ГА ООН обов’язкові. Важливим допоміжним органом ГА ООН є Комісія з прав міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ), основною функцією якої є сприяння уніфікації права міжнародної торгівлі.

ЕКОСОР є головним органом ООН, який відповідає за виконання її функцій в області міжнародного економічного і соціального співробітництва, готує проекти міжнародних конвенцій для пред’явлення на затвердження Генеральною Асамблеєю.

Загрузка...

Важливою функцією ЕКОСОР є координація діяльності спеціалізованих закладів ООН, серед яких є такі, як: ЮНІДО, ФАО, СОІВ, Група Світового Банку, МВФ тощо.

Штаб-квартира ООН знаходиться в м.Нью-Йорк.

Ще одним багатонаціональним інститутом є Організація економічного співробітництва і розвитку - ОЕСР (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD),яка функціонує з 1961 року. Метою створення ОЕСР є надання країнам-членам допомоги при виробленні політики, направленої на досягнення економічного і соціального розвитку.

Основні завдання ОЕСР:

- сприяння розширенню світової торгівлі на багатосторонній недискримінаційній основі у відповідності з міжнародними зобов’язаннями;

- досягнення високого рівня стійкості економічного зростання, зайнятості і життя в країнах-членах при збереженні фінансової стабільності, виносячи таким чином внесок у розвиток світової економіки;

- стимулювання і координація дій щодо надання допомоги країнам, що розвиваються.

Членами ОЕСР є такі країни: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.

Керівні органи ОЕСР: Рада (складається з представників кожної країни-члена і працює на основі принципу консенсусу); Виконавчий комітет (складається з 14 представників країн-членів, але 7 з них мають постійний статус, а саме представники країн “Великої Сімки” – Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії); Виконавчий комітет в особливому складі (надає додаткову можливість високим посадовим особам, які займаються міжнародними економічними відносинами, обговорювати спеціальні питання діяльності ОЕСР); комітети; Комітет сприяння розвитку; Секретаріат; Центр співробітництва з європейськими перехідними економіками.

Діяльність Центру співробітництва з європейськими перехідними економіками безпосередньо стосуються і України. Вона здійснюється у двох напрямках:

1) загальна робоча програма для участі 13 країн (Албанія, Болгарія, Естонія, Казахстан, Латвія, Литва, Монголія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна);

2) спеціальна рамкова програма співробітництва між країнами ОЕСР і країнами з перехідною економікою, які успішно здійснюють ринкові реформи.

Основні завдання Центру:

- планування і координація діяльності ОЕСР для підтримки економічних реформ у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ);

- організація діалогу між ОЕСР та країнами ЦСЄ, а також вивчення можливостей їхнього залучення до діяльності ОЕСР;

- стимулювання співробітництва ЦСЄ з міжнародними організаціями;

- підготовка керівних кадрів для країн ЦСЄ.

При ОЕСР діють такі автономні організації: Міжнародне Енергетичне Агентство, Агентство з Ядерної Енергії, Центр досліджень і нововведень у галузі освіти, Центр розвитку ОЕСР.

Штаб-квартира ОЕСР знаходиться в м.Париж.

Україна була серед членів-засновників ООН в 1945 році. В Генеральній Асамблеї наша країна має рівні права з усіма членами ООН, декілька разів обиралася непостійним членом Ради Безпеки. Вона бере активну участь у роботі головного економічного органу ООН – Економічній і соціальній раді (ЕКОСОР), а також ЮНІДО, ЮНКТАД та інших органах, пов’язаних з економікою.

 

Питання для самостйного опрацювання

1. Поняття “міжнародні економічні організації” (МЕО).

2. Роль МЕО в системі МЕВ.

3. Економічна діячльність ООН.

4. міждержавні загальноекномічні і політичні організації країн, що розвиваються. Організація держав-експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК).

10.3. Термінологічний словник

Група G-7 – (“Велика сімка” )+ Росія – консультативна група, яка складається зі США, Канади, Японії, Німеччини, Великої Британії, Італі, Франції та Росії. Вони проводять щорічні наради, на яких узгоджуються основні напрямки макроекономічної політики з таких питань, як стимулювання економічного зростання, бюджетні дефіцити, інфляція, валютні курси тощо.

Група восьми (G-8) –консультативна група. Яка складається з Австралії, ЄС (один член), Канади, Росії, США, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Японії. Вона проводить щорічні наради, на яких узгоджуються основні напрямки макроекономічної політики з таких питань: стимулювання економічного зростання, бюджетні дефіцити, інфляція, валютні курси тощо.

Паризький клуб – створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн – кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами – боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

Програма розвитку ООН (ПРООН) (The UN Development Programe - UNDP) – створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку.

Спеціалізовані агенції ООН (UN spesialized agencies) – Міжнародна організація праці (ILO), Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO), Організація ООН у галузі освіти, науки і культури (UNESCO), Міжнародний банк реконструкцій і розвитку (IBRD), Міжнародний валютний фонд (IMF), Організація ООН з промислового розвитку (UNIDO), Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

10.4. Інформаційні джерела

 

[14, С.46-51], [8, С.334-337], [29, С.59-95], [43, С.246-289], [50, С.414-418].


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 241 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 5. Середовище розвитку МЕВ | Практичне заняття 1 | Практичне заняття 2 | Практичне заняття 3 | Практичнее заняття 4 | Практичне заняття 5 | Практичне заняття 8 | Практичне заняття 9 | Паризька валютна система (1867 р.) - система золотого стандарту | Бреттонвудська валютна система (липень 1944 р.) |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття 6| Модульний контроль 1 (тестування за темами 1-10)

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.028 сек.)