Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VІІ.3. Матеріали методичного забезпечення заключного етапу.
 3. А) Поняття про програмне забезпечення
 4. Б) Склад програмного забезпечення АСУ ТП
 5. В) Особливості технічної структури та програмного забезпечення
 6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

 

VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

1. Назвіть способи відновлення дефектів твердих тканин зубів.

2. Назвіть матеріали, які використовуються для виготовлення вкладок.

3. Перерахуйте вимоги до вкладок.

4. Назвіть усі відомі вам методи виготовлення вкладок

5. Назвіть усі відомі вам класифікації дефектів зубів.

6. Назвіть показання до виготовлення вкладок.

7. Перерахуйте клініко-лабораторні етапи виготовлення металевої вкладки.

7. Перерахуйте клініко-лабораторні етапи виготовлення пластмасової та композитної вкладки.

8. Перерахуйте клініко-лабораторні етапи виготовлення керамічної вкладки на вогнетривкій моделі та на платиновій фользі.

 

VII.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Заповнення історії хвороби пацієнта, з дефектами коронок зубів.

Планування етапів відновлення коронки зубу.

 

Задачі ІІ рівня.

А.Зробити аналіз клінічної ситуації на моделях щелеп в артикуляторі..

Б.Вибрати спосіб відновлення коронки зубів.

В.Зробити аналіз дефекту зубу. Пояснити можливість чи неможливість його відновлення з використанням вкладок.

Г.Оцінити положення дефекту зубу, та запропонувати варіанти його відновлення.

 

Задачі ІІІ рівня.

А. Прийняти рішення щодо варіантів конструкцій протезів у даному клінічному випадку.

Б. Спланувати розташування вкладки на моделі. Сформувати порожнину під вкладку на моделі.

 

 

VII.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

А.Контроль роботи з пацієнтом, та відображення етапу в історії хвороби.

 

VII.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

 

Завдання до самостійної роботи студентів.

Послідовність дій Методика виконання (набуття навичок)
1. Обстеження пацієнта   2. Визначитись з лікарською тактикою та оперативною технікою.   3. Перевірити навички моделювання.   4. Взяти участь у лабораторних етапах виготовлення протезів. Виконати усі етапи суб’єктивного та об´єктивного обстеження пацієнта. Назначити допоміжні обстеження (рентгенографія, функціональні та лабораторні методи). Поставити діагноз та спланувати лікування. Провести аналіз моделей. Спланувати тип вкладки таь положення її в порожнині. Розмістити допоміжні площини та ретенційні елементи. Вибрати матеріал для вкладки, та методику виготовлення її. Виготовити вкладку з воску на моделі в артикуляторі     Ознайомитись з особливостями виготовлення фарфорових та композитних вкладок в лабораторії.  

 

ЛИТЕРАТУРА.

 

 1. Рогожников Г.И., Логинов В.А., Асташина Н.Б., Щербаков А.С., Коньюхова С.Г. Реставрация твердых тканей зубов вкладками. –М., Мед.кн. Ниж.Новгород: Изд-во НГМА, 2002.
 2. Бас А.О. Ортопедичне відновлення зубів зруйнованих нижче рівня ясен, куксовими штифтовими вкладками з біоінертним покриттям: Автореф. Дис... канд..мед.наук: 14.01.02. /А,О,Бас; Ін-т стоматології АМН України, - 2003.
 3. Макєєв В.Ф., Годований В.О., Судова О.Я. Штифтові конструкції в ортопедичній стоматології. Частина 2. Модифіковані гвинтові штифтові конструкції та литі коренево-куксові вкладки. Експериментально-клінічне дослідження. // Новини стоматології. –Львів. - 2001.- № 4. -С. 14-19.
 4. Чулак Л.Д., Бас А.О., Боровин А.П. Розрахунок придатності кореня зуба для відновлення куксовими вкладками // Одеський медичний журнал. Наук.-практ. Журнал. -2002. - № 4. -С.73-75.
 5. Кулаков Д.А., Коваленко Н.А., Герасимчук П.Г.Метод изготовления штифтовой конструкции с применением гальваностегии // Український стоматологічний альманах. –Полтава. -2002. - № 1.
 6. Нанкали Али. Штифтовая конструкция с кольцевой вкладкой. Механико-математическое обоснование применения / Лекашевич М.Б., Гуржий Е.Г. –С.114-117. // Современная стоматология: Научно-практ. стомат. Журнал / Гл. ред. В.С.Онищенко. – 2003. -№ 1.
 7. Крайнова А.Г., Дмитриева Л.А. Керамические вкладки выполненные с использованием метода компъютерного фрезеровавния. Их преимущества и недостатки // Стоматология. –М., 2004. –Том 83. -№ 3. –С.75-77.
 8. Олесова В.Н., Клепилин Е.С., Рогатнев В.П., Маркин В.Н. Биомеханика твердых тканей зуба при замещении полости типа МОД керамерными вкладками или прямими композитними реставрациями // Стоматология. -2006. т.85. -№ 1. –С.14-17.
 9. Rondoni D. Композитные вкладки- эстетика дистальних отделов зубного ряда. Композит или керамика? Старая дилема! // Новое в стоматологи. -2005. -№ 8.-С.102-107.
 10. Али Нанкали. Литые культевые вкладки и стандартные активные штифтовые конструкции в сравнительном аспекте // Современная стоматология. -2006. -№ 2. –С.144-149.
 11. Жаров М., Крупінський Є. Непрямі композитні реставрації при значному руйнуванні коронок бічних зубів. 4.IV. Результати клінічних і лабораторних досліджень – показання, протипоказання, визначення методу препарування // Новини стоматології. -2006. -№ 1. –С.7-12.
 12. Гжебєлюх В., Скапецка-Глущинська А., Зєнтек М., Маліцка Б. Використання вкладки кварцевих волокон і композитного цементу подвійного твердіння для відновлення зуба // Новини стоматології. –2006. -№ 2.
 13. Дроботун Н.С., Сливина И.А., Гуль А.Л. Микропротезирование. Реставрация коронковой части зуба современными композитными материалами с применением анкерных и парапульпарных штифтов // Новое в стоматологии. –М., -2005. -№ 5. –С.20-27.
 14. Чумаченко Е.Н., Артюнов С.Д., Лебеденко И.Ю. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния зубних протезов. –М. -2003. –С.271.
 15. Бахарев Л.Ю. Биомеханика и клиническая эффективность внутриротовых и лабораторных реставраций зубов. Автореф. Дис...канд.мед.наук. –М., -2004. –С.20.

 

 

Тестові завдання:

 

Варіант 1

 

1. Пацієнт М. 36 років має каріозну порожнину в 36 зубі типу ОД. Хронічний середній карієс. Дно порожнини темне, нерівне. Контактний пункт не збережено. Апроксімально-мезіальна 37 зуба інтактна. Проаналізувати клінічну ситуацію. Запропонувати оптимальний варіант відновлення коронкової частини зубу.

А Коронка

В Вкладка виготовлена прямим способом

С Пломба

D Вкладка виготовлена непрямим способом

Е Екваторна коронка

 

2. Пацієнтка А.,42 роки, звернулась у стоматологічну клініку зі скаргами на часте випадіння пломб у 45,46 зубах. Каріозні порожнини за топографією в 45 зубі –ОД, в 46 зубі-ОМ. Апроксимально дно порожнин розташоване нижче рівня ясенної пипки. Проаналізуйте можливі причини випадіння пломб. Які заходи треба вжити щоб запобігти ускладненням?

А Працювати із кофердамом

В Зсікати ясеневий край перед відновленням коронкової частини зубів

С Використовувати вкладки, уникати потрапляння рідини під час фіксації вкладок

D Відновлювати порожнини склойономерними цементами

Е Покривати зуби коронками

 

3. У пацієнтки 23 років фронтальні зуби пошкоджені флюорозом. Якийі метод відновлення естетики ви вважаєте найкращим?

А Металокерамічні коронки

В Реставрації

С Вкладки

D Вініри

Е Пів коронки

 

4. Пацієнт 25 років має малі включені дефекти зубних рядів в бокових ділянках щелеп (відсутні 15 та 36 зуб). Від імплантації відмовився. Зуби, що обмежують дефекти зубних рядів, мають апроксимально розташовані пломби. Виберіть відповідну конструкцію опірного елемента для мостоподібного протезу.

А Вкладки

В Штифтові зуби

С Коронки

D Телескопічні коронки.

Е Замкові кріплення

 

5. Хворий Д. звернувся зі скаргами на косметичний дефект коронкової частини 23 зуба. Об'єктивно: коронкова частина 23 зуба зруйнована на 80\%, корінь стійкий, канал

запломбовано до верхівки. Після обстеження прийняте рішення про відновлення

зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою. На яку оптимальну глибину слід

розширити канал 23 зуба?

A На 2/3 довжини канала

B На 1/2 довжини канала

C На 1/3 довжини канала

D На 1/4 довжини канала

E На всю довжину канала

 

6. Пацієнт 50 років звернувся з приводу протезування. Об’єктивно: коронка 25 зуба

зруйнована на 1/2, апроксімальні медіальна та дистальні стінки виступають на 1 мм над рівнем ясен. На рентгенограмі канал запломбований до верхівки. Виберіть оптимальну конструкцію протеза.

A Напівкоронка

B Вкладка

C Штифтовий зуб

D Екваторна коронка

E Повна коронка

 

7. Хворий Р., 28 років, звернувся в клініку зі скаргами на косметичний дефект на верхній

щелепі. Об’єктивно: коронкова частина 11 зруйнована повністю нижче рівня ясен на 0,5мм. Корінь стійкий. Рентгенологічно: патологічних змін в області періапекальних тканин немає, корінь запломбований по всій довжині канала рентгенконтрастною речовиною, прямий. Яку конструкцію використати?

A Адгезивний мостоподібний протез.

B Штифтовий зуб за Ахмедовим;

C Штифтовий зуб за Катцем;

D Мостоподібний штамповано-паяний протез;

E Лита куксова вкладка зі штифтом з подальшим покриттям коронкою;

 

8. Пацієнтці 25 років 2 роки по тому була виготовлена композитна вкладка, яка замещувала дефект твердих тканин 27 зуба. Пацієнтка пред’являє скарги на неодноразове випадіння вкладки.

Об’ективно: на оклюзійно-дістальній поверхні 27 зуба сформована порожнину під вкладку.

ІРОПЗ 0,5. Дно порожнини плоское, стінки дивергуючі, приясиневий край площини не має сходинки. Третього моляра не існує.

Яка тактика лікаря у такій клінічній сітуації?

A Допрепарувати порожнину та виготувати нову вкладку.

B Зафіксувати вкладку із застосуванням більш якісного цементу.

C Виготувати металеву штамповну коронку.

D Депульпувати зуб та виготовити куксову штіфтову вкладку.

E Зафіксувати вкладку із застосуванням коффердаму.

 

 

9. Хвора 26 років звернулась з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 16 зуба

порушена на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми металевою вкладкою. Який

етап формування порожнини для вкладки повинен бути першим?

A Формування додаткових порожнин

B Розширення і видалення вражених тканин

C Формування фальцу

D Формування дна порожнини

E Формування стінок порожнини

 

10 Пацієнт Н. 36 років, звернувся в клініку ортопедичної стоматології із скаргпми на

естетичний дефект 23 зуба. Об’ективно: повне руйнування коронкової частини 23 зуба до ясеневого рівня. Корінь 23 зуба стійкий, глибина зубо-ясеневої кишені 2 мм, на Rg-графії – верхівка кореня 23 зуба резецирувана, кореневий канал прямий, запломбований до анатомічної верхівки, патологічних змін у періапікальній дільниці немає. Причиною відмови у встановленні 23 зуба куксовою штіфтовою вкладкою є:

A Резецирована верхівка кореня зуба

B Глибина зубо-ясеневої кишені 2 мм

C Пломбування кореневого каналу більш ніж 5 років тому.

D Руйнування коронкової частини зуба до ясеневого рівня

E Пломбуваня кореневого каналу до анатомічної верхівки

 

Варіант 2

 

1. Хворий 30 років скаржиться на випадіння пломби у зубі на верхній щелепі зліва.

Об’єктивно: коронка 24 зуба зруйнована на 2/3, збережені піднебінна й

апроксимально-дистальна стінки. Яка конструкція протеза показана?

A Штифтовий зуб за Ахметовим

B Вкладка

C Металокерамічна коронка

D Пластмасова коронка

E Суцільнолита куксова вкладка

 

2. Пацієнт 28 років скаржиться на часткове руйнування бокового зуба на верхній щелепі.

Об’єктивно: 27 зуб девитальний, зруйнований згідно індексу Мелікевича (ІРОПЗ) на 0.6. Від коронки пацієнт відмовився. Який варіант вкладки для відновлення коронкової частини зуба Ви запропонуєте?

A PINLAY

B ONLAY

C OVERLAY

D INLAY

E VENERLAY

 

3. В клініку звернувся хворий зі скаргами на часте випадіння пломб у 36 зубі. Об’єктивно:

дефект пломби 36 зуба II клас по Блеку. Запропонуйте найбільш оптимальну конструкцію.

A Штампована коронка

B Суцільнолита коронка

C Вкладка

D Куксова вкладка із наступним пртезуванням

E Змінити матеріал що до пломбування на склойономер або компомер

 

4. Пацієнт К., 38 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на порожнину у 44 зубі. Пацієнт зазначив,що уже декілька разів змінював пломби у цьому зубі. Після догляду лікар встановив діагноз хронічний середній при шийковий карієс 44 зуба (V клас По Блеку). Яке лікування необхідно даному пацієнту для профілактики розвитку гінгівіту травматичного генезу?

A Амалогамова пломба

B Суцільнолита коронка

C Акрилова коронка

D Композитна пломба

E Вкладка

 

5.У пацієнта П., 45 років.дефект твердих тканин -Iкласс по Блеку,глибокий хронічний карієс. ІРОПЗ –0,5. Проводиться підготовка порожнини під вкладку. Якої форми має бути дно у ящикоподібній порожнині?

A Плоске

B Плоске зі сходинкою

C Ребристе зі сходинкою

D Сферичне із сходинкою

E Ребристе

 

6. Пацієнту Ш., 39 років лікар-ортопед стоматолог подготував порожнину 35 зуба під металеву вкладку. Після формування стінок та дна порожнини йому необхідно зробити фальц емалі. Під яким кутом його потрібно формувати?

A 75?

B 55?

C 65?

D 45?

E 35?

 

7. Пацієнтка К., 25 р. скаржиться на біль при накусуванні на 24 зуб, що був протезований

тиждень тому. Об’єктивно: піднебінна частина 24 відновлена керамічною вкладкою, по

центральній фіссурі - тріщина, рухомість піднебінного фрагменту І ст. На Rtg-грамі

кореневі канали запломбовані, періапікальні зміни відсутні. Який механізм розвитку даного

ускладнення?

A Точкове оклюзійне перевантаження в ділянці вкладки.

B Неправильне формування порожнини під вкладку.

C Погрішності при отриманні відбитків.

D Фіксація вкладки на густий цемент.

E Нераціональний вибір конструкцій протеза.

 

8. При лікуванні дефекту твердих тканин вкладкою, пацієнту П. на клінічному етапі проводять моделювання вкладки в ротовій порожнині. Який віск слід використати в даних умовах?

A “ Восколіт 1”

B “Базисний”

C “Формодент”

D “ Лавакс ”

E “Восколіт 2”

 

9. Хворий 50 років скаржиться на “підстаркуватий” вигляд обличчя та порушення форми зубів. Об’єктивно: при зовнішньому огляді - висота нижньої третини обличчя знижена. При

обстеженні порожнини рота: інтактні зубні ряди, стирання всіх жувальних поверхонь

бокових зубів та ріжучих країв передніх зубів на 2/3 довжини коронок. На

ортопантомограмі - повна облітерація кореневих каналів більшості зубів. Вкажіть

можливий вид протезування в даному випадку.

A Штамповані коронки

B Суцільнолиті коронки

C Відновлення конструктивного прикусу накладками

D Штифтово-куксові вкладки

E Бюгельний протез-шина

 

10. В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт С., віком 45 років, зі скаргами на

відлом вестибулярної стінки 16 зуба. Об'єктивно: рівень відлому проходить вище рівня десни на 0,5 мм, на жувальній поверхні 16 зуба композитна реставрація займає 40%поверхні. Зуб вітальний. Яку конструкцію зубного протеза треба виготовити на 16 зуб?

A Вінір.

B Керамічну вкладку.

C Штифтовий зуб по Річмонду.

D Екваторну коронку.

E Телескопічну коронку.

 

Варіант 3

 

1. Хворий Х., 45 років, звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на дефект 33 зуба. Об'єктивно: коронкова частина 33 зуба зруйнована на 90\%. На рентгенограмі канал зуба запломбований, пародонт без патологічних змін. Яка конструкція зубного протеза доцільна в даній ситуації?

A Відновити 33 зуб куксовою вкладкою і металокерамічною коронкою.

B Виготовити повну штамповану металеву коронку

C Виготовити 3/4 коронку.

D Виготовити телескопічну коронку.

E Виготовити пластмасову коронку.

 

2. На який цемент бажано фіксувати вкладку, виготовлену гальванопластичним методом?

А Фосфатний цемент

В Композитний цемент подвійного затверджування

С Склойономерний цемент

D Рідкий фотополімерний композит

Е Полікарбоксилатний цемент

 

3. Препарування порожнини рота під вкладку потрібно завершувати шліфуванням алмазними голівками:

А З зеленою та чорною позначками

В З червоною та зеленою позначками

С З зеленою та синьою позначками

D З червоною та жовтою позначками

Е З білою та жовтою позначками

 

4. З якого матеріалу можуть бути виготовлені тимчасові вкладки?

А Металу

В Пластмаси

С Композиту

D Віску

Е Цементу

 

5. Який матеріал застосовується для виготовлення вкладок гальванопластичним методом?

А Сульфід золота

В Оксид цирконію

С Золото-платиновий сплав

D Срібло-паладієвий сплав

Е Титановий сплав

 

 

6. Препарування зубів під вкладку з якого матеріалу потребує фальц емалі?

А Пластмаси

В Кераміки

С Композиту

D Металу

Е Металокераміки

 

7. Яка кислота використовується для протравлювання вкладки виготовленої з кераміки?

А Сіркова

В Ортофосфорна

С Плавікова

D Соляна

Е Азотна

 

8. Щоб загерметизувати лінію цементування для композитних та суцільнокерамічних фкладок перевага надається препаруванню під:

А Жолоб-канавку Assal

В Фальц емалі

С Кут 90%

D Кут 135%

Е Кут зі скосом

 

9. Лікар прийняв рішення протезувати включений дефект на верхній щелепі за допомогою мостоподібного протезу з опорою на вкладках. Яку частину загальної площини оклюзійної поверхні має займати вкладка, яка є опорою мостоподібноо протезу?

А 2/3 площини

В 1/2 площини

С 1/3 площини

D 1/4 площини

Е Повне покриття оклюзійної площини

 

10. Пацієнтка Н.,25 років, звернулась у клініку з бажанням розмістити косметичний дефект, який виник у наслідок втрати 15 зуба. (ОМ)поверхня 16 зуба та (ОД) поверхня 14 зуба уражені поверхневим карієсом, зуби вітальні. Від імплантації пацієнтка відмовилася. Оберіть раціональний шлях протезування.

А Адгезивний мостоподібний протез

В Мостоподібний протез з опорою на UDA-замках

С Мостоподібний протез з опорою на кламерах

D Мостоподібний протез з опорою на вкладках

Е Металокерамічний мостоподібний протез

 

 

Варіант 4

 

1. Пацієнт 50 років звернувся з приводу протезування. Об’єктивно: коронка 25 зуба

зруйнована на 1/2, апроксімальні медіальна та дистальні стінки виступають на 1 мм над рівнем ясен. На рентгенограмі канал запломбований до верхівки. Виберіть оптимальну конструкцію протеза.

A Напівкоронка

B Вкладка

C Штифтовий зуб

D Екваторна коронка

E Повна коронка

 

2. Хворий Р., 28 років, звернувся в клініку зі скаргами на косметичний дефект на верхній

щелепі. Об’єктивно: коронкова частина 11 зруйнована повністю нижче рівня ясен на 0,5мм. Корінь стійкий. Рентгенологічно: патологічних змін в області періапекальних тканин немає, корінь запломбований по всій довжині канала рентгенконтрастною речовиною, прямий. Яку конструкцію використати?

A Адгезивний мостоподібний протез.

B Штифтовий зуб за Ахмедовим;

C Штифтовий зуб за Катцем;

D Мостоподібний штамповано-паяний протез;

E Лита куксова вкладка зі штифтом з подальшим покриттям коронкою;

 

3. Пацієнтці 25 років 2 роки по тому була виготовлена композитна вкладка, яка замещувала дефект твердих тканин 27 зуба. Пацієнтка пред’являє скарги на неодноразове випадіння вкладки.

Об’ективно: на оклюзійно-дістальній поверхні 27 зуба сформована порожнину під вкладку.

ІРОПЗ 0,5. Дно порожнини плоское, стінки дивергуючі, приясиневий край площини не має сходинки. Третього моляра не існує.

Яка тактика лікаря у такій клінічній сітуації?

A Допрепарувати порожнину та виготувати нову вкладку.

B Зафіксувати вкладку із застосуванням більш якісного цементу.

C Виготувати металеву штамповну коронку.

D Депульпувати зуб та виготовити куксову штіфтову вкладку.

E Зафіксувати вкладку із застосуванням коффердаму.

 

 

4. Хвора 26 років звернулась з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 16 зуба

порушена на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми металевою вкладкою. Який

етап формування порожнини для вкладки повинен бути першим?

A Формування додаткових порожнин

B Розширення і видалення вражених тканин

C Формування фальцу

D Формування дна порожнини

E Формування стінок порожнини

 

5 Пацієнт Н. 36 років, звернувся в клініку ортопедичної стоматології із скаргпми на

естетичний дефект 23 зуба. Об’ективно: повне руйнування коронкової частини 23 зуба до ясеневого рівня. Корінь 23 зуба стійкий, глибина зубо-ясеневої кишені 2 мм, на Rg-графії – верхівка кореня 23 зуба резецирувана, кореневий канал прямий, запломбований до анатомічної верхівки, патологічних змін у періапікальній дільниці немає. Причиною відмови у встановленні 23 зуба куксовою штіфтовою вкладкою є:

A Резецирована верхівка кореня зуба

B Глибина зубо-ясеневої кишені 2 мм

C Пломбування кореневого каналу більш ніж 5 років тому.

D Руйнування коронкової частини зуба до ясеневого рівня

E Пломбуваня кореневого каналу до анатомічної верхівки

 

6. В клініку звернувся хворий зі скаргами на часте випадіння пломб у 36 зубі. Об’єктивно:

дефект пломби 36 зуба II клас по Блеку. Запропонуйте найбільш оптимальну конструкцію.

A Штампована коронка

B Суцільнолита коронка

C Вкладка

D Куксова вкладка із наступним пртезуванням

E Змінити матеріал що до пломбування на склойономер або компомер

 

7. Пацієнт К., 38 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на порожнину у 44 зубі. Пацієнт зазначив,що уже декілька разів змінював пломби у цьому зубі. Після догляду лікар встановив діагноз хронічний середній при шийковий карієс 44 зуба (V клас По Блеку). Яке лікування необхідно даному пацієнту для профілактики розвитку гінгівіту травматичного генезу?

A Амалогамова пломба

B Суцільнолита коронка

C Акрилова коронка

D Композитна пломба

E Вкладка

 

8.У пацієнта П., 45 років.дефект твердих тканин -Iкласс по Блеку,глибокий хронічний карієс. ІРОПЗ –0,5. Проводиться підготовка порожнини під вкладку. Якої форми має бути дно у ящикоподібній порожнині?

A Плоске

B Плоске зі сходинкою

C Ребристе зі сходинкою

D Сферичне із сходинкою

E Ребристе

 

9. Пацієнту Ш., 39 років лікар-ортопед стоматолог подготував порожнину 35 зуба під металеву вкладку. Після формування стінок та дна порожнини йому необхідно зробити фальц емалі. Під яким кутом його потрібно формувати?

A 75?

B 55?

C 65?

D 45?

E 35?

 

10. Пацієнтка К., 25 р. скаржиться на біль при накусуванні на 24 зуб, що був протезований

тиждень тому. Об’єктивно: піднебінна частина 24 відновлена керамічною вкладкою, по

центральній фіссурі - тріщина, рухомість піднебінного фрагменту І ст. На Rtg-грамі

кореневі канали запломбовані, періапікальні зміни відсутні. Який механізм розвитку даного

ускладнення?

A Точкове оклюзійне перевантаження в ділянці вкладки.

B Неправильне формування порожнини під вкладку.

C Погрішності при отриманні відбитків.

D Фіксація вкладки на густий цемент.

E Нераціональний вибір конструкцій протеза.

 

 

Варіант 5

 

1. З якого матеріалу можуть бути виготовлені тимчасові вкладки?

А Металу

В Пластмаси

С Композиту

D Віску

Е Цементу

 

2. Який матеріал застосовується для виготовлення вкладок гальванопластичним методом?

А Сульфід золота

В Оксид цирконію

С Золото-платиновий сплав

D Срібло-паладієвий сплав

Е Титановий сплав

 

 

3. Препарування зубів під вкладку з якого матеріалу потребує фальц емалі?

А Пластмаси

В Кераміки

С Композиту

D Металу

Е Металокераміки

 

4. Яка кислота використовується для протравлювання вкладки виготовленої з кераміки?

А Сіркова

В Ортофосфорна

С Плавікова

D Соляна

Е Азотна

 

5. Щоб загерметизувати лінію цементування для композитних та суцільнокерамічних фкладок перевага надається препаруванню під:

А Жолоб-канавку Assal

В Фальц емалі

С Кут 90%

D Кут 135%

Е Кут зі скосом

 

 

6Пацієнт М. 36 років має каріозну порожнину в 36 зубі типу ОД. Хронічний середній карієс. Дно порожнини темне, нерівне. Контактний пункт не збережено. Апроксімально-мезіальна 37 зуба інтактна. Проаналізувати клінічну ситуацію. Запропонувати оптимальний варіант відновлення коронкової частини зубу.

А Коронка

В Вкладка виготовлена прямим способом

С Пломба

D Вкладка виготовлена непрямим способом

Е Екваторна коронка

 

7. Пацієнтка А.,42 роки, звернулась у стоматологічну клініку зі скаргами на часте випадіння пломб у 45,46 зубах. Каріозні порожнини за топографією в 45 зубі –ОД, в 46 зубі-ОМ. Апроксимально дно порожнин розташоване нижче рівня ясенної пипки. Проаналізуйте можливі причини випадіння пломб. Які заходи треба вжити щоб запобігти ускладненням?

А Працювати із кофердамом

В Зсікати ясеневий край перед відновленням коронкової частини зубів

С Використовувати вкладки, уникати потрапляння рідини під час фіксації вкладок

D Відновлювати порожнини склойономерними цементами

Е Покривати зуби коронками

 

8. У пацієнтки 23 років фронтальні зуби пошкоджені флюорозом. Якийі метод відновлення естетики ви вважаєте найкращим?

А Металокерамічні коронки

В Реставрації

С Вкладки

D Вініри

Е Пів коронки

 

9. Пацієнт 25 років має малі включені дефекти зубних рядів в бокових ділянках щелеп (відсутні 15 та 36 зуб). Від імплантації відмовився. Зуби, що обмежують дефекти зубних рядів, мають апроксимально розташовані пломби. Виберіть відповідну конструкцію опірного елемента для мостоподібного протезу.

А Вкладки

В Штифтові зуби

С Коронки

D Телескопічні коронки.

Е Замкові кріплення

 

10. Хворий Д. звернувся зі скаргами на косметичний дефект коронкової частини 23 зуба. Об'єктивно: коронкова частина 23 зуба зруйнована на 80\%, корінь стійкий, канал

запломбовано до верхівки. Після обстеження прийняте рішення про відновлення

зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою. На яку оптимальну глибину слід

розширити канал 23 зуба?

A На 2/3 довжини канала

B На 1/2 довжини канала

C На 1/3 довжини канала

D На 1/4 довжини канала

E На всю довжину канала

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІІ. Навчальні цілі. | V. Зміст теми заняття. | Матеріали та методи виготовлення вкладок. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Комбінований спосіб виготовлення вкладки.| Воспитательные цели

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.071 сек.)