Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ.3. Матеріали методичного забезпечення заключного етапу.

Читайте также:
  1. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  2. А) Поняття про програмне забезпечення
  3. Б) Склад програмного забезпечення АСУ ТП
  4. В) Особливості технічної структури та програмного забезпечення
  5. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов’язань
  6. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Запитання L=ІІ

1.Скільки родів іменників розрізняють в латинській мові? Назвіть їх по-латинському.

2.Як визначають належність іменника до певного роду?

3.Скільки відмінків є в латинській мові? Назвіть їх по-латинському і вкажіть відповідник в українській мові.

4.Скільки відмін іменників є в латинській мові?

5.Як записують латинські іменники у словниках?

6.Як визначають належність іменників до тієї чи іншої відміни?

7.Як знайти основу іменника?

 

Тести:

1.Виберіть компоненти словникової форми іменників:

а)рід іменника;

б)іменник у називному відмінку множини;

в)іменник у родовому відмінку однини;

г)іменник у називному відімнку однини.

 

2.Встановіть логічні пари:

А. (відміна іменника – закінчення Gen.Sing.)

1.І а)-і

2.ІІ б)-еі

3.ІІІ в)-us

4.ІV г)-is

5.V д)-ае

 

Б. (відмінок іменника – питання, на яке він відповідає)

1.Nominativus а) де? в чому?

2.Genetivus б)кому? чому?

3.Dativus в)хто? що?

4.Accusativus г)кого? чого?

5.Ablativus д)кого? що?

 

В. (рід іменника – його латинській відповідник)

1.жіночий а)femininum

2.чоловічий б)masculinum

3.середній в)neutrum

 

3.Продовжіть речення:

1.Відміна іменника визначається по закінченню…

2.Рід іменника визначається по закінченню…

3.Основа іменника визначається…

 

4.Виберіть і порівняйте із заданої групи ознак ті, які характерні для поданих іменників:

Ознаки іменника І відм ІІ відм ІІІ відм ІV відм V відм Чол. рід Жін. рід
Costa,ae f              
Pars,rtis f              
Facies,ei f              
Os,ossis n              
Dens,ntis m              
Morbus,i m              
Ductus,us m              

Вправи:

1.Визначте відміну іменників:

fovea,ae f; corpus,oris n; dorsum,i n; arcus,us m; basis,is f; collum,i n; apex,icis m; cranium,i n; ductus,us m; caput,itis n; cornu,us n.

 

2.Перекладіть латинською мовою і визначте відміну іменників:

Відросток, канал, шия, дно, луска, голова, область, кільце, край, лице, пластинка, зв’язка, борозна, грудна клітка, кістка, рот, ключиця, крило.

 

3.Визначте основу іменників:

vertebra, vertebrae; ulna, ulnае; сlаviculа, сlаviculае; mиscиlиs, mиscи1i; nervus, nervi; cancer, cancri; pater, patris; species, speciei; соrnи, comиs; os, ossis; иsиs, иsиs; cavum, саvі; os, oris; processus, processus; cor, cordis; ligamentum, ligamenti; trauma, traumatis; dies, diei; flos, floris; symptoma, symptomatis; pars, partis.

 

4. Поставте іменники в називному і родовому відмінках множини:

costa, ае,f. nervus, і т; соllum, і п; arcиs, иs т; соrnи, иs п; species, еі f; sutura, ае f, рulmо, onis т; corpиs, oris п; manиs, иs f

5. Визначити основу таких іменників:

fovea, foveae f; vertebra, vertebrae f; Strophantus, Strophanthi m; ligamentum, ligamenti n; tiiberculum, tuberculi n; tumor, tumoris, m; sanitas, sanitatis f; series, seriei f; processus, processus m; vulnus, vulneris n; abscessus, abscessus m.

6. Визначити відміну таких іменників:

gutta, ae f; infusum, і n; sirupus, і m; capsula, ae f; spirit us, us m; cortex, icis m; fructus, us m; musculus, і m; remedium, ii n; cornu, us n; scabies, ei f; pectus, oris, n; manus, us f.

 

7. Перекладіть латинською мовою, визначте відміну іменників:

гребінь, вирізка, альвеола, край, язичок, крило, коліно, щілина, поверхня, кут, кістка, зуб, хребець, верхівка, шов, зв’язка, ніс, око, рука, нога.

8. Визначте рід іменників:

1) collum, і б) maxilla, ае....

2) apertura, ае 7) cartilago, inis

3) oculus, і 8) alveolus, i

4) radix, icis 9) basis, is

5) os, oris... 10) cortex, icis

9. Поставте іменники у Nom. ma Gen. plur., переккладіть:
ramus, і, m homо, hominis m
corpus, oris n os, ossis, n
bronchus, і, m rete, is n

grandula, ae, f appendix, icis f

scapula, ae, f nervus, і m

dens, dentis, m pes, pedis, m

10. а) Прочитайте, визначіть відміну іменників:

pes, pedis m; ala, ae f; paries, etis m; collum, і n; organon, і n; caput, itis n, hirudo, inis f; divisio, onis f;sinus, us m; mucilago, inis f; vitrum, і n; cervix, icis f; solutio, onis f

б) Перекладіть українською мовою терміни:

анатомічні

tuberculum costae

arcus vertebrae

tuberculum musculi

corpus linguae

cartilago nasi

ampulla ductus

apex linguae

гістологічні

fibrae textus

radix dentis

glandula radicis linguae

apex pili

cartilago tubae

glandula ventriculi

divisio cellularum

фармацевтичні

aqua Menthae

massa pilularum

solutio Glucosi

mucilago seminum Lini

oleum Ricini

decoctum radlcis Rhei

клінічні

fractura costarum

vitium cordis

phasis exacerbationis

ulcus duodeni

icterus gravidarum

caries dentium

angina pectoris

abscessus pulmonis

11.а) Поставте такі іменники в Nom. et Gen. plur.:
fractura, ae f; cartilago, inis f; medicus, і m; corpus, oris n; processus, us m;

genu, us n; facies, ei f.

б) Перекладіть такі терміни латинською мовою:


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: МАКСИМ ГРЕК | ГІСТЬ З ДАНІЇ | ЄРЕТИКИ | БОРЕЦЬ І СІЯЧ | У СТАРОВИННОМУ МІСТІ ЛЬВОВІ | ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ | Умовний спосіб | Особові закінчення. | ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА ДIТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО BIKУ | ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В поданих рецептах виділіть дієслова, зробіть їх граматичний аналіз (неозначена форма, дієвідміна, час, стан, спосіб, особа) і перекладіть.| Пояснення до проведення попереднього тестування

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)