Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Допустимі контактні напруження для черв’ячних коліс з безоловянистих бронз та чавунів

Читайте также:
  1. Мінеральні масла, рекомендовані для змащування зубчастих і черв’ячних передач
  2. НАПРУЖЕННЯ НА БІЛОРУСІ, ПОКЛОНСЬКИЙ ВІДСТУПИВ ВІД МОСКВИ, ЙОГО ЛИСТИ ДО КОЗАКІВ, ЛИСТИ ВІД РАДИВИЛА, АҐІТАЦІЯ ТЕОДОСІЯ ВАСИЛЕВИЧА.
  3. НАПРУЖЕННЯ НА БІЛОРУСІ, ПОКЛОНСЬКИЙ ВІДСТУПИВ ВІД МОСКВИ, ЙОГО ЛИСТИ ДО КОЗАКІВ, ЛИСТИ ВІД РАДИВИЛА, АҐІТАЦІЯ ТЕОДОСІЯ ВАСИЛЕВИЧА.
  4. Оптимальні та допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у робочій зоні виробничих приміщень
  5. ПОЧАТКИ МЕТАЛЇЧНОЇ КУЛЬТУРИ: МІДЬ І БРОНЗА, ПИТАННЄ ПРО БРОНЗОВУ КУЛЬТУРУ НА УКРАЇНЇ, ЇЇ ПЕРЕХОДОВИЙ ХАРАКТЕР
  6. Приведені кути тертя між черв’ячним колесом з оловянистої бронзи і сталевим черв’яком
Матеріали [σH]', МПа, при швидкості ковзання Vs, м/с  
черв’ячного колеса   черв’яка  
0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0  
БрА9Ж3Л БрА10Ж4Н4Л Сталь, HRC > 45 - - - -  
СЧ15, СЧ18   Сталі 20, 20Х, цементовані 84,5 - - - -  
СЧ10, СЧ15 Сталі 45, Ст6 - - - -  

 

- для нереверсивних передач F] = oF]' · KFL (МПа).

-1F]' та oF]' – допустимі напруження при симетричному та несиметричному циклах зміни навантаження (табл. 3.1).

KFL – коефіцієнт довговічності роботи передачі. Для тривалої роботи можна прийняти KFL = 0,543.

3.5. Орієнтовно прийняти коефіцієнт діаметра черв’яка q з стандартних значень:

- 1-й ряд: 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25;

- 2-й ряд: 7,1; 9; 11,2; 14; 18.

Перевага надається першому ряду.

Для малонавантажених редукторів рекомендується q = 8 ÷ 10; для важконавантажених редукторів можна прийняти q = 10 ÷ 16.

3.6. Міжосьова відстань

(мм)

Т2 – підставляти в Н·мм; [σН ] – в МПа.

К – коефіцієнт навантаження. Попередньо можна прийняти К =1,2

3.7. Модуль зачеплення

(мм)

Отримане значення модуля необхідно округлити до стандартного (краще в більшу сторону):

- 1-й ряд: …1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16…

- 2-й ряд: …1,5; 3,0; 3,5; 6,0; 7,0; 12,0.

Перевага надається першому ряду.

3.8. Основні розміри черв’яка і вінця черв’ячного колеса:

Ділильний діаметр черв’яка

d1 = q · m (мм)

Діаметр вершин витків черв’яка

da1 = d1 + 2 · m (мм)

Діаметр впадин витків черв’яка

df1 = d1 – 2,4 · m (мм)

Рис. 3.2. Основні розміри черв’ячної передачі

Довжина нарізаної частини черв’яка:

при z1 = 1 ÷ 2 b1 ≥ (11 + 0,06 · z2) · m (мм)

при z1 = 4 b1 ≥ (12,5 + 0,09 · z2) · m (мм)

Для шліфованих і фрезерованих черв’яків нарізаної частини потрібно збільшувати на 25 мм при m < 10 мм; на 35 ÷ 40 мм при m < 10 ÷ 16 мм та на 50 мм при m > 16 мм.

 

Ділильний діаметр черв’ячного колеса

d2 = z2 · m (мм)

Діаметр вершин зубів черв’ячного колеса

da2 = d2 + 2 · m (мм)

Діаметр впадин зубів черв’ячного колеса

df2 = d2 – 2,4 · m (мм)

Найбільший діаметр черв’ячного колеса

(мм)

Ширина вінця черв’ячного колеса:

при z1 = 1 ÷ 2 b2 ≤ 0,75 · da1 (мм)

при z1 = 4 b2 ≤ 0,67 · da1 (мм)

3.9. Уточнити міжосьову відстань

(мм)

3.10. Колова швидкість черв’яка

(м/с)

Швидкість ковзання черв’яка

(м/с)

Отримане значення швидкості ковзання порівняти з раніше прийнятою орієнтовною швидкістю та перевірити правильність вибору матеріалу вінця черв’ячного колеса (п. 3.4). Якщо швидкість ковзання черв’яка значно перевищує раніше прийняту орієнтовну швидкість, потрібно точніше вибрати матеріал вінця колеса і повторити розрахунки.

3.11. Коефіцієнт корисної дії редуктора з врахуванням втрат в опорах, втрат на розбризкування та перемішування масла.

γ - ділильний кут підйому витків черв’яка (табл. 3.3);

ρ – приведений кут тертя в черв’ячній передачі (табл. 3.4).

3.12. Коефіцієнт навантаження черв’ячної передачі

К = Кβ · Кv

Кβкоефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по довжині лінії контакту;

Кvкоефіцієнт, щовраховує динамічність навантаження.

Коефіцієнт Кβ визначається за формулою:

θ – коефіцієнт деформації черв’яка (табл. 3.4).

х – коефіцієнт, що враховує характер навантаження. При спокійній роботі приводу х = 1,0; при незначних коливаннях х ≈ 0,6; при значних коливаннях навантаження х ≈ 0,3.

Для визначення динамічного коефіцієнта Кv потрібно прийняти ступінь точності передачі (табл. Д 4, с. 79). (Для черв’ячних редукторів загального призначення частіше всього призначають 7-му чи 8-му ступінь). Значення коефіцієнта Кv вибирається з таблиці 3.5.

Таблиця 3.3


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 128 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Загальні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки проекту | Кінематичний і силовий розрахунки приводу | Циліндричні зубчасті передачі | Конусні зубчасті передачі | Проектний розрахунок валів редуктора | Конструкційні розміри шестерні і колеса | Ширина канавки на шевронному колесі | Конструкційні розміри корпуса редуктора | Перша ескізна компоновка | Визначення реакцій опор та підбір підшипників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Черв'ячна передача| Приведені кути тертя між черв’ячним колесом з оловянистої бронзи і сталевим черв’яком

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)