Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кінематичний і силовий розрахунки приводу

Читайте также:
  1. Живлення електроприводу
  2. ЗАДАЧА 58 Створити електрону таблицю для розрахунку. Результат зберегти у файлі з назвою "Розрахунки" на диску С:\ , у папці ККР.
  3. Конструктивні розрахунки обладнання
  4. Матеріальні і теплові розрахунки
  5. Рівновага сукупного попиту і пропозиції. Дискусія з приводу сукупного попиту і сукупної пропозиції.
  6. Розрахунки протипожежного водопостачання

2.1. Кінематична схема приводу.

Кінематична схема виконується у відповідності до виданого завдання із застосуванням прийнятих умовних позначень. На рис. 2.1(с. 9) наведені приклади виконання кінематичних схем. На кінематичній схемі необхідно вказати потужність електродвигуна та частоту його обертання. Ці параметри вказуються після вибору двигуна.

2.2. В завданні на проектування може бути задане тягове зусилля транспортера, конвеєра чи каната підйомника. Тоді необхідно визначити потужність на вихідному валу робочого органу (барабана транспортера чи барабана підйомника)

(кВт)

Fтягове зусилля транспортера (конвеєра, каната підйомника), (кН)

Vробоча швидкість транспортера (конвеєра, каната підйомника), (м/с).

В завданні може бути задане значення потужності на виході приводу Рв.

2.3. Загальний коефіцієнт корисної дії привода

η1 – ККД з’єднувальної муфти,

η2 – ККД зубчастої або черв’ячної передачі,

η3 – ККД пасової чи ланцюгової передачі,

η4 – ККД пари підшипників (у нашому випадку привід має 3 пари підшипників).

а) б)

г)

в)

д)

Рис. 2.1. Кінематичні схеми: а) - приводу транспортера, що скла-дається з косозубого циліндричного редуктора і ланцюгової пере-дачі; б) - приводу транспортера, що складається з шевронного редуктора і пасової передачі; в) - приводу транспортера, що складається з конусного редуктора і ланцюгової передачі; г) - приводу канатного підйомника, що складається з червячного редуктора з нижнім розташуванням червяка і ланцюгової пере-дачі; д) - приводу гвинтового транспортера, що складається з червячного редуктора з верхнім розташуванням червяка і ланцюгової передачі.

Значення ККД окремих елементів приводу можна прийняти за рекомендаціями таблиці Д1 (с. 78).

Так як ККД черв’ячної передачі залежить від число заходів черв’яка, то необхідно прийняти орієнтовне число заходів. Число заходів z1 призначається залежно від передаточного числа черв’ячної передачі. Рекомендується: z1 = 4 при ір = 8÷15; z1 = 2 при ір = 15÷30; z1 = 1 при ір = >30. Застосування однозахідних черв’яків без крайньої необхідності не рекомендується.

2.4. Необхідна потужність електродвигуна

(кВт)

2.5. Частота обертання вала робочого органу

(об/хв.)

Dб – діаметр барабана транспортера (мм).

Якщо в завданні вказана кутова швидкість робочого органу, то частота обертання на виході приводу визначається за формулою:

2.6. Орієнтовне передаточне число приводу. Для визначення орієнтовного передаточного числа приводу необхідно прийняти передаточні числа окремих передач приводу. При цьому можна використати рекомендації таблиці Д2 (с. 78).

і1 та і2 – орієнтовні передаточні числа редуктора і ланцюгової чи пасової передачі.

2.7. Необхідне число обертів вала електродвигуна

2.8. За визначеними необхідними потужністю та числом обертів вибираємо асинхронний електродвигун. Можна викорис-тати таблиці П1 [3], 19.27 [2]. Для приводів рекомендуються електродвигуни з синхронною частотою 1000 та 1500 об/хв. Перевантаження асинхронних електродвигунів не може переви-щувати 8 %. Необхідно вказати марку прийнятого електродвигуна, його потужність та асинхронну частоту обертання.

2.9. Визначимо дійсне передаточне число привода

n1 – число обертів ведучого вала привода, тобто число обертів вибраного електродвигуна.

2.10. Приймаємо передаточне число редуктора ір із рекомендо-ваних по стандарту.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Конусні зубчасті передачі | Черв'ячна передача | Допустимі контактні напруження для черв’ячних коліс з безоловянистих бронз та чавунів | Приведені кути тертя між черв’ячним колесом з оловянистої бронзи і сталевим черв’яком | Проектний розрахунок валів редуктора | Конструкційні розміри шестерні і колеса | Ширина канавки на шевронному колесі | Конструкційні розміри корпуса редуктора | Перша ескізна компоновка | Визначення реакцій опор та підбір підшипників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки проекту| Циліндричні зубчасті передачі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)