Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кримінально-правова оцінка діянь, вчинених особами, яким неправомірно надані права, чи на яких покладені обов’язки, пов’язані з досягненням певного віку

Читайте также:
  1. Бальна оцінка стану контактної мережі
  2. Бальна оцінка стану контактної мережі
  3. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  4. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка
  5. Взаимосвязь права, власти и принуждения
  6. Визнання і оцінка нематеріальних активів.
  7. Висока самооцінка у більшості сфер життя.

Такі особи не виступають суб’єктами відповідних злочинів і не підлягають за них кримінальній відповідальності.

Така позиція свого часу була закріплена в постановах пленуму Верховного Суду України і рішеннях з конкретних справ щодо ухилення від призову на військову службу, втечу з-під варти.

Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність

Такі особи підлягають відповідальності за інші злочини, щодо яких вони досягли необхідного віку. (ст.178 “Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків” та ст.194 КК “Умисне знищення або пошкодження майна”).

 

Неповноліття “учасника” злочину і вирішення питань співучасті

Раніше вважалося, що співучасть (у формах “вчинення злочину групою осіб”, “вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою”) має місце і тоді, коли у вчиненні злочину приймала участь лише одна деліктоздатна особа, а інші в зв’язку з недосягненням віку чи з інших підстав не підлягали відповідальності.

Зараз же це неможливе, оскільки ст.26 КК визначає співучасть як участь кількох суб’єктів злочину

Залучення до вчинення злочину неповнолітнього.

Якщо до вчинення злочину залучається особа, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність - то за все вчинене нею відповідає особа, яка використовує таку особу. Особа ж, яка вчиняє діяння виступає як знаряддя вчинення злочину. Тут має місце ситуація, яка в теорії кримінального права називається по різному: “посереднє виконання”, “посередня винність” тощо.

Якщо той, хто використовує неповнолітнього як знаряддя злочину, не знає про його вік (про те, що його “подільник” не досяг віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність).

Видається, що тут слід керуватися загальним правилом про кримінально-правове значення помилки - скоєне кваліфікувати як замах на відповідних злочин (має місце юридична фікція, коли злочини з повністю виконаною об’єктивною стороною прирівнюється до незакінченого злочину, оскільки відсутні всі ознаки складу відповідного посягання).

13. Якщо до вчинення злочину залучається особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Відповідальність настає по правилах про співучасть у злочині та додатково скоєне кваліфікується за ст. 304 КК “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”.

14. Діяння, вчиненні проти особи якого найменшого віку повинні оцінюватися як втягнення у злочинну діяльність? Видається, що відтоді, коли особа починає розуміти злочинний характер дій, які вчиняються щодо неї.

15. Значення ініціативи самого неповнолітнього для оцінки скоєного як “втягнення у злочинну діяльність”. Наш КК не знає поняття “ініціатор злочину”, в теорії чи не всі одностайно заперечують необхідність його використання. Однак щодо злочину, передбаченого ст.304 КК, таке поняття вкрай необхідне. Адже за умови, коли ініціатива про вчинення злочину походить від самого неповнолітнього, то про його втягнення кимось із дорослих говорити не доводиться.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: П.п.1,2,12 ч.2 ст.115 КК України. | Поняття і значення розмежування складів злочинів. | Розмежування окремих складів злочинів | Відмежування злочинів від інших правопорушень | Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність | Поняття та види обставин, які усувають злочинність діяння та загальні положення кваліфікації діянь, вчинених при таких обставинах | Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають злочинність, передбачених Особливою частиною КК | Кваліфікуюче значення поведінки винного після закінчення злочину | Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів кримінального права України | Кваліфікація малозначних посягань |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перш, ніж аналізувати конкретні проблеми, які виникають в ході кваліфікації такого роду посягань, слід уточнити, про осіб якого віку йде мова.| Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності вини

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)