Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів кримінального права України

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. II. Права и обязанности нанимателя
  3. II. Права и обязанности присяжных поверенных
  4. II. Права и обязанности совета присяжных поверенных
  5. II. Права и обязанности сторон
  6. II. РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
  7. II. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

 

Поняття позитивної посткримінальної поведінки

Поняття позитивної посткримінальної поведінки можна вивести, насамперед, із семантичного значення відповідного терміна, а також, виходячи зі змісту правових норм, які утворюють даний кримінально-правовий інститут. Його аналіз показує, що для нього характерно:

1) вчинення закінченого злочину (“кримінальної поведінки”). При цьому особа може виступати як виконавець злочину, а в ряді випадків - бути іншим співучасником;

2) такий злочин відноситься законодавцем до тих, правові наслідки яких погашаються наступною поведінкою особи - позитивна пост кримінальна поведінка має кримінально-правове значення щодо доволі обмеженого кола злочинів, визначеного законодавцем в Особливій частині КК;

3) виконання особою, яка вчинила злочин, чітко визначених в КК дій, які оцінюються як позитивна - бажана з точки зору інтересів держави і суспільства поведінка;

4) заохочення особи, яка вчинила певний злочин до відповідної поведінки застосуванням звільнення від кримінальної відповідальності. Причому, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Особливою частиною КК є обов’язком, а не правом правозастостосовних органів.

 

 

Позитивна пост кримінальна поведінка і суміжні кримінально- правові інститути

Встановлення ознак позитивної пост кримінальної поведінки повинно поєднуватися з відмежуванням цього кримінально-правового інститут від суміжних - дієвого каяття та добровільної відмови від вчинення злочину. Лише констатувавши, що скоєне не підлягає кваліфікації як названі суміжні явища, можна впевнитися у наявності саме позитивної пост кримінальної поведінки.

Відмінність позитивної посткримінальної поведінки від дієвого каяття та добровільної відмови відображена у таблиці і полягає у такому:

 

Розмежувальна ознака Кримінально-правовий інститут, для якого характерною є відповідна ознака
Добровільна відмова Дієве каяття Позитивна посткримі-нальна поведінка
Види злочинів, при вчиненні яких має місце певний інститут Будь-який умисний злочин Як умисні, так і необережні злочини Злочини, стосовно яких таке звільнення прямо передбачене законом
Стадія розвитку злочину, на який можливе застосування До моменту закінчення злочину Як у закінченому, так і у незакінченому злочині після закінчення злочину
причини, які викликають відповідну поведінку особи Власна (“добра”) воля Як власна воля особи, так і вимушене припинення злочину Власна (“добра”) воля
Спосіб виконання дія у ряді випадків і бездіяльність, зміст яких визначається конкретними обставинами Лише дія Дії, зміст яких для кожного виду злочину прямо визначений в КК
Правові наслідки Є підставою непритягнення до кримінальної відповідальності або звільнення від неї притягнутих осіб Є обставиною, що пом’якшує відповідальність, враховується при призначені покарання Є підставою звільнення від кримінальної відповідальності

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ за НАЯВНОСТІ КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ | Диференціація кримінальної відповідальності, кримінально-правова кваліфікація, індивідуалізації покарання | Кваліфіковані та привілейовані склади злочинів як засіб диференціації кримінальної відповідальності | П.п.1,2,12 ч.2 ст.115 КК України. | Поняття і значення розмежування складів злочинів. | Розмежування окремих складів злочинів | Відмежування злочинів від інших правопорушень | Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність | Поняття та види обставин, які усувають злочинність діяння та загальні положення кваліфікації діянь, вчинених при таких обставинах | Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають злочинність, передбачених Особливою частиною КК |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кваліфікуюче значення поведінки винного після закінчення злочину| Кваліфікація малозначних посягань

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)