Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант № 10

Читайте также:
 1. K-номер варіанту
 2. K-номер варіанту
 3. K-номер варіанту
 4. K-номер варіанту
 5. V варіант
 6. V варіант
 7. Варіант

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ККР

для студентів ОКР «Бакалавр»

Всіх факультетів ДДПУ

з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»

Варіант № 1

1. Назвіть органи державного управління охороною праці. Які функції та завдання вони виконують   2. Дайте характеристику видам штучного освітлення.   3.Наведіть технічні засоби електробезпеки   30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 2

1. Охарактеризуйте сутність природного освітлення. Дати визначення коефіціенту природного освітлення 2. Наведіть основні правила першої допомоги при отруєннях харчовими продуктами 3. Назвіть категорії приміщень за вибухопожеженебезпечністю   30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 3

1. Поняття і предмет охорони праці. Дати визначення 2. Охарактеризуйте заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій 3. Визначіть поняття «виробнича санітарія», її значення 30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 4

1. Назвіть органи державного нагляду за охороною праці. Які функції та завдання вони виконують 2. Дайте характеристику природному освітлення, його системам 3. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом   30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 5

1. Наведіть вимоги до проведення повторного інструктажу 2. Охарактеризуйте природу штучного освітлення. Наведіть системи штучного освітлення 3. Охарактеризуйте дію електричного струму на організм людини 30 б 30 б 40 б

Варіант № 6

1. Наведіть повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці 2. Назвіть загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві 3. Назвіть методи та речовини застосовуються при гасінні пожеж   30 б   30 б 40 б

 

Варіант № 7

1. Охарактеризуйте види інструктажу з питань охорони праці, а також порядок їх проведення 2. Проаналізуйте загальні засоби та заходи нормалізації параметрів мікроклімату 3. Дати характеристику первинним засобам гасіння пожеж 30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 8

 1. Охарактеризуйте службу охорони праці на підприємстві?
 2. Охарактеризуйте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини.
 3. Наведіть принцип роботи систем пожежегасіння
30 б 30 б 40 б

 

Варіант № 9

 1. Назвіть обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.
 2. Наведіть методи контролю параметрів шуму
 3. Охарактеризуйте основні засоби колективного захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів.
30 б 30 б 40 б

Варіант № 10

1. Наведіть як здійснюється соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань 2. Складіть первинний інструктаж для учнів, студентів на початку занять у навчально-виховному закладі 3. Класифікуйте нещасні випадки за видами 30 б 30 б 40 б

 
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | Варіант 23. | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ | Завдання 4. | ЗАДАЧА 5. | НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ | Adam Mickiewicz. ŻAL ROZRZUTNIKA | І. Завдання до теоретичної частини контрольної роботи | ТЕСТ Акредитив - це... | Бєлову Олексію Яковичу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Практична частина| Лабораторна робота D1

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)