Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення мінімального інтервалу прибуття поїздів у парк

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  3. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  4. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
  5. Визначення агресії
  6. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові
  7. Визначення білірубіну за методом Бокальчука
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Мінімальний інтервал прибуття поїздів з лінії приймається по табл. 5.3 у залежності від прийнятої наявної пропускної спроможності ділянки:

1. Лінія П (А+М) – О: пар поїздів, хв;

2. Лінія Б – О: пар поїздів, хв;

3. Лінія Н – О: пари поїздів, хв.

Мінімальний інтервал надходження составів свого формування з сортувального парку визначається за формулою:

, (5.28)

де – середньозважена тривалість зайнятості маневрового локомотива формуванням і виставкою составів у приймально-відправний парк;

– кількість витяжних колій, на яких можуть одночасно виконуватись формування та перестановка составів у приймально-відправний парк. На дільничній станції у разі необхідності ці операції виконуються на обох витяжних коліях з двох сторін сортувального парку, тобто .

Значення тривалості визначається як середньозважене для дільничних і збірних поїздів за формулою:

, (5.29)

де – відповідно кількість дільничних і збірних поїздів, що формуються на станції;

– тривалість зайнятості маневрового локомотива формуванням і виставкою в парк составів відповідно дільничних і збірних поїздів, розрахунок якої наведено в [Сотников]. У курсовому проекті приймається рівною 25 хв для дільничних і 50 хв для збірних поїздів.

Для прикладу, що розглядається в методичних вказівках, при поїздів і поїздів (табл. 4.2) середньозважена тривалість зайнятості маневрового локомотива

хв.

Тоді мінімальний інтервал надходження составів свого формування

хв.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Визначення типу розв’язок ліній на підходах до станції | ПРИНЦИП ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ КОЛІЙ В ПРИЙМАЛЬНО-ВІДПРАВНИХ ПАРКАХ ДІЛЬНИЧНОЇ СТАНЦІЇ | Визначення середньозваженої тривалості зайняття колії поїздом | Тривалість технологічних операцій з поїздами | Визначення тривалості прийому та відправлення поїзда, а також виконання маневрових операцій | Визначення тривалості обробки складу поїзда | Тривалість технічного обслуговування складів поїздів і коефіцієнти завантаження бригади ПТО | Визначення часу очікування відправлення поїздів з приймально-відправного парку | Визначення тривалості очікування прибирання составу з приймально-відправного парку | Визначення середньозваженої тривалості зайняття колії поїздом у кожному парку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна кількість поїздів і тривалість їх знаходження в кожному парку| Визначення середнього інтервалу прибуття поїздів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)