Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. Комплексні числа

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
  7. Виконання завдання.

Комплексні числа

САМОСТІЙНА РОБОТА №5

Зміст самостійної роботи

 

1.Навчальна мета: Надбання навичок і умінь працювати з підручником та довідковою літературою.

2.В результаті самостійної роботи №5 студент повинен :

2.1.Знати: модуль і аргумент комплексного числа, тригонометричну і показникову форми комплексних чисел.

2.2Уміти:виконувати дії над комплексними числами в тригонометричній і показниковій формах.

3.Питання до самостійної роботи № 4:

3.1 Що таке аргумент комплексного числа?

3.2 Дати означення модуля комплексного числа. Який його геометричний зміст?

3.3 Як перейти від тригонометричної форми комплексного числа до алгебраїчної?

3.4 За яким правилом виконують піднесення до степеня комплексних чисел, записаних у тригонометричній формі?.

3.5 Яка показникова форма комплексного числа?

4. Приклади розвязання типового варіанта.

5. Завдання до самостійної роботи №4.

 

Зразок виконання типового варіанта

Завдання 1

Знайти модуль і аргумент комплексного числа: ,

Розв’язання :

Помножимо ділене та дільник на множник, спряжений до дільника:

,

Точка, яка відповідає комплексному числу лежить у третій чверті,

.

Модуль комплексного числа

.

Відповідь:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Завдання. Виконати дії над матрицями. | Інтегрування частинами. | Самостійна робота №4 | Самостійна робота №2 | Їх переваги та недоліки. | ТЕРЕН – 4 | ГАЗОВІ ПІСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ | ХАРАКТЕР ПОШКОДЖЕНЬ НЕЗАХИЩЕНОГО ОДЯГОМ ТІЛА ЛЮДИНИ ПРИ СТРІЛЬБІ З РІЗНИХ ВІДСТАНЕЙ | Завдання№1 | Завдання №2 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Самостійна робота №7| Завдання 2

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)