Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання завдання.

Читайте также:
  1. III. Тестове завдання.
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  6. Варіанти для самостійного виконання
  7. Варіанти завдань для самостійного виконання

Стислі теоретичні відомості та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

1. Використання засобу Подбор параметра.

Цей засіб надає можливість швидко отримати потрібний результат шляхом автоматичної зміни значення деякої комірки (параметра). Цей засіб використовується для пошуку заданого значення комірки, до якої записана формула.

Для використання цього засобу необхідно виконати таку послідовність дій:

1) Обрати пункт меню Сервис – Подбор параметра…

2) Заповнити поля діалогового вікнаПодбор параметра

3) Натиснути кнопку ОК вікна.

В результаті

 

Використання засобу розглянемо на прикладі:

Приклад 1.Знайти значення функції f(x)=x3 + 4x2 - 3х -2 на інтервалі [-4,2].

Виконання завдання.

А) у комірку А3 запишемо початкове значення аргументу (воно обирається довільно із заданого інтервалу). В даному випадку запишемо значення 0.

Б) В комірку В3 запишемо функцію. В ролі параметра використаємо комірку А3. (рис 1.)

Рис 1. Введення функції та аргумента

 

В) Обираємо пункт меню Сервис – Подбор параметра…

Г) Заповнюємо поля діалогового вікна:

- в поле Установить в ячейкезаписуємо адресу комірки з функцією;

- в поле Значение записуємо шукане значення;

- в поле Изменяя значение ячейки – адресу параметра

(рис 2) і натискуємо кнопку ОК. В результаті з’явиться діалогове вікно з результатами підбору параметра х (рис 3).

 
 

 
 

Рис 2. Діалогове вікно Подбор параметра

Рис 3.Результати підбору параметра

В даному випадку розв’язок знайдений і у вікні відображені шукане (0) і поточне (-0,000141713) значення. Розбіжність значень викликана ітераційним характером підбору параметра. В данолму випадку точність підбору складає 0,001. В комірці А3 буде виведено відповідне значення параметра х. Воно дорівнює -0,438 (при встановленій точності 0,001).

Зауважимо, що даний засіб не дозволяє знайти найбільше або найменше значення функції, він може давати підбір лише конкретного числового значення.

 

2. Використання надбудови Поиск решения

 

Цей спосіб пошуку розв’язку більш потужний, ніж попередній, і, відповідно, має більше параметрів налагодження. Для його використання необхідно виконати такі дії:

1) Обрати пункт меню Сервис – Поиск решения…

2) Заповнити параметри діалогового вікна Поиск решения

3) Натиснути кнопку Выполнить

В результаті з’явиться діалогове вікно з результатами пошуку розв’язку завдання.

На відміну від попереднього способу, дана надбудова дозволяє знаходити не тільки конкретні значення функції, але і найбільші або найменші значення. Однак при цьому необхідно задати додаткові обмеження. Використання цього способу розв’язування завдань розглянемо на прикладі.

Приклад 2.Знайти найбільше значення функції f(x)=x3 + 4x2 - 3х - 2 на інтервалі [-4,2].


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 247 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9-10 | Обладнання. | Характеристика жорсткого диска | Тема: Виконання дипломних робіт (ДР). | До лабораторної роботи № 6 | Настроювання програми Outlook Express | Потенційне і динамічне управління D-тригера | Обладнання. | Технологічний процес | Теоретичні відомості. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Будова блока живлення| Виконання завдання.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)